Vihjeliin tõkestab laste seksuaalset ärakasutamist esitava materjali levikut internetis

10. October 2013

Alates vihjeliini avamisest veebruaris 2011 kuni juunini 2013 on vihjeliini veebilehe www.vihjeliin.ee kaudu saabunud 1738 teadet, millest 204 sisaldas viidet veebilehele, mis esitas laste seksuaalset ärakasutamist esitavat materjali.

Projekti „Targalt internetis“ raames MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta infoteenus www.vihjeliin.ee võimaldab internetikasutajal anda teavet veebis olevast ebasobilikust materjalist. Eelkõige on vihjeliin mõeldud laste seksuaalset ärakasutamist esitavatest internetilehekülgedest teavitamiseks.

Teabe saab edastada veebilehe www.vihjeliin.ee avalehel oleva lihtsa vormi kaudu Vihjeliin kontrollib vaid avalikel veebilehtedel olevat materjali. Kui veebilehe sisu on ebaseaduslik, siis edastatakse vastav teave sellest Politsei- ja Piirivalveametile. Kui veebilehe haldaja asub väljaspool Eestit, siis edastatakse teave vastava riigi vihjeliinile ja/või õiguskaitseasutustele.

Projekti „Targalt internetis“ koordinaator Malle Hallimäe sõnul rikub laste seksuaalset ärakasutamist esitavate materjalide tootmine, levitamine ja tarbimine ohvriks langenud laste õigusi, au, väärikust ning kehalist puutumatust. Vihjeliini töö eesmärk on kaasa aidata taoliste materjalide eemaldamisele internetist.

Rohkem teavet saab äsja ilmunud projekti „Targalt internetis“ 2012/2013 aastaraamatust 

Projekti „Targalt internetis viivad koostöös ellu MTÜ Lastekaitse Liit, Hariduse InfotehnoloogiaSihtasutuse Innovatsioonikeskus, MTÜ Eesti Abikeskused ja Politsei ja Piirivalveamet.

HITSA Innovatsioonikeskuse eestvedamisel viidi perioodil juuni 2012 – mai 2013 läbi 146 koolituspäeva 93 üldhariduskoolis ja 30 lasteaias üle Eesti. Koolituspäeva raames toimusid töötoad lastele ja õpilastele, kus eale vastavalt räägiti ja arutleti Interneti ning digitaalsete kommunikatsioonivahendite turvalisest kasutamisest, käitumisest ja suhtlemisest nii virtuaalses kui ka reaalses keskkonnas. Koolituspäevadel osalesid lapsed ja noored vanuses 6-15 aastat, eraldi loengud ja töötoad toimusid lapsevanematele, õpetajatele ja koolitöötajatele. Kokku osales koolituspäevadel 18 064 last, õpilast, õpetajat ja lapsevanemat.

Lasteabitelefon 116 111 pakub projekti raames nõustamist lastele ja lapsevanematele interneti turvaliseks kasutamiseks. Peamised küsimused, millega lasteabitelefoni poole pöörduti, olid: kuidas ära tunda arvutisõltuvust ning kuidas sel puhul käituda; kuidas ohjata lapse arvutikasutamist, identiteedivargus interneti sotsiaalvõrgustiku kontodelt ning laste ja lapsevanemate ebavõrdne kompetentsus interneti kasutamisel.

Samuti on nõustatud lapsevanemaid ning lapsi, kuidas tulla toime seksuaalse alatooniga ettepanekutega internetis.

Projekti rahastab 75% ulatuses Euroopa Komisjon, projekti elluviimist toetab ka Sotsiaalministeerium.