E-sigarettide regulatsiooni puudumine on vastuolus rahvusvaheliselt tunnustatud lapse õigustega

14. August 2013

MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et olukorras, kus suitsetamise levimusmäär Eesti noorte hulgas on endiselt üks Euroopa Liidu kõrgemaid, ning noored proovivad suitsetamist noorimas vanuses Euroopas (keskmiselt 11,9-aastaselt), tuleb senisest enam pöörata tähelepanu alaealiste tervisele, ning viia seadusandlus võimaliku lühima aja jooksul kooskõlla ühiskonnas reaalselt valitsevate tendentsidega.

Eestis hetkel kehtiv tubakaseadus e-sigaretiga seonduvat ei reguleeri, seega ei sea seadus ka vanuselisi piiranguid e-sigarettide tarvitamisele. „Regulatsiooni puudumine on vastuolus rahvusvaheliselt tunnustatud lapse õigustega,“ toonitab Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm.

Täna esitas MTÜ Lastekaitse Liit märgukirja Sotsiaalministeeriumile ja Riigikogu sotsiaalkomisjonile, milles rõhutab, et Eestis on vaja endisest tõhusamalt tõkestada tubakatoodete tarvitamise alustamist ja alaealiste tubakatoodete tarvitamist tervikuna. Ennekõike on vaja kehtestada võimaliku lühima aja jooksul e-sigaretile (ka ilma nikotiinita) tubakatoodetega võrdsed piirangud (reklaamikeeld, vanusepiirang toote müümisel, kasutamise keeld suitsetamiseks keelatud kohtades), et tagada seeläbi alaealiste tervise parem kaitse.

ÜRO Lapse õiguste konventsioon rõhutab vanemate kõrval riigi rolli lapse õiguste kaitsmisel ja arenguks vajalike tingimuste loomisel. Lapsesõbraliku ühiskonna kindlustamiseks peavad seadusandja, valitsus, kohus, ettevõtjad, ühingud ja ühiskonna liikmed hindama otsuste ning tegevuste mõju lastele.

Pöördumist saab lugeda siit:
E-sigarettide tarvitamise reguleerimise vajalikkusest lapse õigustest lähtuvalt