MTÜ Lastekaitse Liit saab täna 24. aastaseks!

2. October 2012

Väärtused on õnneliku lapse silmades!

Hoiame seda mõttes läbi kõikide oma tegude, ning peame tähtsaimaks laste ja lastega perede heaolu Eestis.

MTÜ Lastekaitse Liit, taasloodi 02. oktoober 1988.a., tegude mõju on kujundanud ühiskonnas lastesse suhtumist, lugupidamist ja heaolu tervikuna. Kõike seda on saavutatud koos, koos mõeldes, algatades, tehes. Ühiskond oma terviklikkuses on kõikidele osapooltele võimalus tegutseda teadlikult ja läbimõeldult alati lapse huvides

Eesti Lastekaitse Liidu (MTÜ Lastekaitse Liit) I üldkogul 1988.a.  osales üle 259 inimese eesmärgiga, et muuta senist suhtumist lastesse ning üheskoos lahendada aastakümneid lahendamata jäetud küsimusi, mis seotud hoolimatuse ning ükskõiksusega, mis omakorda kahjustab meie laste heaolu sh. turvalisust, tervist.

Kodanikumaastikul  sündisid vabatahtlikud  lastekaitse seltsid, klubid, ühingud, et väljendada ühiskonda lastesse puutuvat ja seista lapse huvide eest. See küsimus on aktuaalne ja ajakohane iga päev, iga tund, millega tegeleme lapsi ja täiskasvanuid kaasavalt ning koos.

Õnnitlused 24. aastapäevaga seonduvalt, hoolivust, avatust ja rõõmu seda kõike tehes.

Meie väärtused on õnneliku lapse silmades!

Palju õnne!

 

Loone Ots

MTÜ Lastekaitse Liit president

 

Leo Tamm, Ene Tomberg, Toivo Sikk, Elmar Nurmela, Katrin Saks

MTÜ Lastekaitse Liit presidendid