Kõikidele lastele tasuta koolitoit kättesaadavaks

21. November 2011

MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et koolitoit peab olema riiklikult toetatud ja tagatud ning tasuta kättesaadav koostöös kohalike omavalitsustega haridussüsteemi kaudu kõikidele lastele kuni gümnaasiumi lõpuni.

Lapse arengut toetavat ja heaolu edendavat head väljakujunenud praktikat pole vaja muuta, küll aga peaks kaaluma võimalust tagada tasuta koolitoit lisaks kutsekoolile ka gümnaasiumi astmele. Tasuta koolitoiduga kindlustamine on lapse õiguste põhiküsimus ja pika ühiskondliku mõjuga otsus. Tasuta koolitoit kõikidele õpilastele on efektiivne ja parim võimalus terviseohtude ennetamisel ning omab tähendust iga lapse eest hoolitsemisel, seda jätkuvalt majanduslikult raskel ajal. Koolitoit on meile rahvusliku tähendusega ning tugevdab ühiskonna solidaarsustunnet lapse kasvukeskkonna tagamisel. Riigi taandumise korral laste kasvukeskkonna kujundamisel on kaotajaks laps ja ühiskonna sidusus tervikuna.

Riigi ülesanne koolitoiduga seonduvalt on hoida koolitoit koostöös omavalitsustega tsentraliseeritud doteerimise kaudu maksumuselt äärmiselt madalal, säilitades ja tagades toidu kvaliteedi ning portsjonite mahud ning kindlustades toidu kättesaadavuse kõikidele lastele lasteaias, põhikoolis, kutsekoolis ja gümnaasiumis. Koolis peavad saama toitlustatud kõik lapsed ning see on eelduslik alus tervislikele eluviisidele ja tervislike toitumusharjumuste kujunemisele. Tasuta koolitoit vähendab kulusid tervishoiule laste tervise (osaliselt laste ülekaalulisus) tugevdamise kaudu ning on piiranguteks rämpstoidu tarbimisel. Tasuta koolitoit ei pane lapsi konkureerima ebavõrdsetes olukordades lapsevanemate otsustest lähtuvalt, vaid riik koostöös omavalitsustega loob selleks lastele võrdsed võimalused.  Koolitoit on osade laste jaoks ainuke soe toidukord päevas, mille võimaldamine kõikidele lastele tagaks perspektiivis uue põlvkonna parema tervise. Koolitoidu energiasisaldus ja toitaineline koostis on kujundatud Eesti toidu- ja toitumissoovituste baasil ning on pideva riikliku järelevalve all.

Järeldused:

– Hinnatõus on hammustanud ära olulise tüki tervislikust koolitoidust ja madal kehtestatud hind on ohuks koolitoidu kvaliteedile, mida näeb ette Sotsiaalministeeriumi määrus 15.01.2008.a. nr. 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”.

  • koolitoidu maksumus täna on kehtestatud 2006.a. hinnaga 1,15 eurot, millest riik põhikoolis tasub 78 senti ( so. tooraine hind) ja omavalitsused tasuvad juurde 37 senti. Tegelikult on aga tooraine hinnad tõusnud ca 40-60 %, millest tulenevalt peaks tõusma ka koolitoidu tooraineks kokkuostetava toidu hankehind 40-60%
  • Võrreldes 2010 aasta oktoobriga (Eesti Konjunktuuriinstituut AS) on tarbijale märgatavalt kallinenud suhkur, või- juust, leib-sai ja hakkliha. Nii on suhkur 44,4%, või 15,8%, juust 10,5% ja hakkliha 11,4% kallim kui aasta tagasi. Leib kallines aastavõrdluses kauplustes 9,6% ja sai 5,5%. Liha ja lihatoodetest kallines  aastaga hakkliha 11,4%, sealiha  7,1% ja broiler 1,5%.

–          PRIA koolitoidu toetus piima kaudu on koolitoidule lisa

Ettepanekud:

–          Vajalik on riigi kaudu koolitoidu kvaliteeti hinnata ja mõistlik on kaaluda «Laste ja noorukite riiklik terviseprogramm » taaskäivitamist

–          Riiklikul tasandil korraldada laste tasuta toitlustamine gümnaasiumiastmes

–          Kehtestada koolitoidu maksumuseks 1,72 eurot, millest riik doteeriks 1,16 eurot ja omavalitsused 0,56 senti, tagades sellega vajadusel ka laste hommikuse toitlustamise ja toitlustamise pikal koolipäeval kaks korda.