Õhtuleht-Koolitoit peaks olema tasuline?

25. October 2011

Katrin Rohtla 19. oktoober 2011, 18:49

Riigikontrolör Mihkel Oviiri võttis eile parlamendis sõna, et Eesti riik ei ole piisavalt rikas, et tasuta koolitoitu kõigile lastele pakkuda, mistõttu võiks tema arvates olla tasuta koolitoit vajadusepõhine. Oviiriga ei nõustu MTÜ Lastekaitse liidu juht Alar Tamm, kes on seisukohal, et tasuta koolitoit peaks kehtima kõikidele lastele ja seda peaks pikendama kuni gümnaasiumi lõpuni.

“Iga laps on ühtmoodi oluline ning ei saa lubada erisusi vastavalt vanemate sissetulekule. Taoline vahetegemine võib tekitada laste vahel erimeelsusi ja lahkarvamusi,” usub Tamm. Tema sõnul on tasuta koolitoit osade laste jaoks ainuke soe toidukord päevas, mille võimaldamine kõikidele annaks riigile võimaluse propageerida tervislikku toitumist ja mõjutada kogu elanikkonna tervist. Lastekaitse liidu juht on veendunud ka selles, et praegune toimetulekupiir ei vasta reaalsele olukorrale ja seda tuleks tõsta.

astupidiselt lastekaitse liidule toetab haridus- ja teadusministeerium riigikontrolöri arvamust, et kõigi koolilaste toidukulude katmine maksumaksja õlul ei ole õige. Minister Jaak Aaviksool küsimustele vastamiseks aega polnud. Ministeeriumi pressiesindaja Asso Ladva ütles, et tõelisi abivajajaid peaks eelkõige aitama kohalik omavalitsus, kel perede toimetulekust hea ülevaade.

Ladva sõnul peaks omavalitsusele jääma ka õigus otsustada, millistele peredele koolitoidu toestust maksta. Riik peaks jällegi suutma piisavalt toetada omavalitsusi, et kõik, kellel koolitoidu toetust vaja, seda ka saaksid.