Väärtused ühiskonnas on laste heaolu eelduseks

31. May 2011

Laste heaolu on tihedalt seotud ühiskonnas valitsevate hoiakutega lastesse. Laste positsioon ühiskonnas saab olla sama tugev kui perekonna asend ühiskonnas tervikuna. Peab tõdema, et laste positsioon Eestis on siiski jätkuvalt madal, mis muuhulgas väljendub kasvatushoiakutes tolereerida laste kehalist karistamist. Uurimused näitavad, et täiskasvanud taunivad vägivalda kui sellist, kuid ikkagi 38% Eesti täiskasvanutest karistavad lapsi kehaliselt ning peavad seda käitumist endiselt aktsepteeritavaks. Kas tegu on topeltmoraaliga?

Vägivald ja kehaline väärkohtlemine on karistatav Karistusseadustiku alusel ka praegu. Eesmärk pole liikuda karistava ühiskonna poole, kuid laste heaolu edendamiseks ja kaitseks on vajalik laste kehalise karistamise keeld sisse viia väärtusnormina ka Lastekaitse seadusesse, ning seda laste ning ühiskonna huvidest lähtuvalt rakendada. Positiivse vanemluse toetamiseks andis MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Soome Lastekaitse Keskliiduga välja käsiraamatu “Tasa ja targu – kasvatusvõtteid emadele ja isadele”. Lastekaitse Liit lähtub oma tegevustes seisukohast, mida rõhutab ka raamatu koostaja Heiki Sariola Soome Lastekaitse Keskliidust: “Lapsepõlv ei ole pelgalt valmistumine täiskasvanueaks. See on iseenesest tähtis osa elust, mida peab olema võimalik elada turvaliselt.”

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab koostöös oma liikmeskonnaga 12 omavalitsuses lastekaitsepäeva raames üritusi, et rõhutada ja hoida meile kõikidele olulisi väärtusi.

Üritused toimuvad Tapal, Võrus, Sillamäel, Harkus, Vara vallas, Kaarma vallas, Kosel, Tartus, Tallinnas, Sauel, Kärdlas ja Türil märksõna all “Märka Last”.

Lapsel on õigus väärikale kohtlemisele ja perekonna ning ühiskonna toele.

Turvalist koolivaheaega, suve ja head homset lastekaitsepäeva!