Lastekaitsetöö kavandamisel peab arvestama piirkonna spetsiifikat

11. May 2011

MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudiga

korraldab 12. mail algusega kell 11.00 Jõhvis, Ida-Viru Maavalitsuses

lastekaitse sidusvaldkondade spetsialistidega koostöös varase märkamise

teemaseminari.

 

“Ida-Virumaal on võrreldes teiste maakondadega suur asenduskoduteenusele

suunatud laste arv, mis viitab sellele, et sotsiaaltöötajad sekkuvad

perekonna probleemidesse staadiumis, mil pole peale lapse vanematest

eraldamise enam muud teha.” tõdeb Andres Julle, Ida-Viru Maavalitsuse

sotsiaal- ja tervishoiutalituse peaspetsialist.

 

Olukorras, kus maakonna ja kohalikes omavalitsustes ressursse lastekaitsetöö

korralduseks pole piisavalt, on esmatähtis koostöövõimaluste tundmine ja

arendamine siduserialade spetsialistide ühistöö kaudu.

 

Jõhvis toimuv piirkonna temaseminar on kolmas kuuest  üle-eestilisest

seminarist, mis korraldatakse Tallinnas, Tartus, Viljandis, Jõhvis, Pärnus,

Saaremaal ning läbiviidav uuring hõlmab 15 maakonda.

 

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab 17. novembril 2011 konverentsi

strateegilistel teemadel, kus tehakse ka kokkuvõtted teemaseminaridest ja

antakse tagasiside uuringust.