Laste kaitseks on vajalik uue lastekaitseseaduse vastuvõtmine

26. May 2011

Laste kaitseks ja lastekaitsetöö tõhususe saavutamiseks on vajalik uue lastekaitseseaduse vastuvõtmine, et tagada tulemuslik ja professionaalne töö koos kaasaegsete rakendusmehhanismidega erinevate ametkondade vahel. Loomulikult pole uue lastekaitseseaduse vastuvõtmise eesmärgiks reguleerida laste elu-olu ja arengu kõiki aspekte, kuid igapäevaelus esinevatest ohtudest ja probleemidest tulenevalt tuleb tagada lastekaitsetöö kvaliteet läbi vastutuse.

 

“Kindlasti tuleb julgustada  kogu elanikkonda märkama perede – laste probleeme ja teavitama neist koheselt  erinevate ametkondade esindajaid, et varase professionaalse sekkumisega ennetada nii laste alatoitlust, hariduslikku ja tervislikku hooletussejätmist kui ka vägivalda” ütleb Katrin Saks, MTÜ Lastekaitse Liit president.

 

Erialase ettevalmistusega lastekaitsetöötajaid kohalikul tasandil on jätkuvalt puudu. 2010.aastal oli vabariigis kokku 178 lastekaitsetöötajat.  Kokku elab meil üle 70 000 lapse omavalitsustes, kus lastekaitsetöötaja puudub. Lastekaitsetöötajate töö edendamise üheks lahendusteeks on  koostöö väikeste valdade vahel erialase töö korraldamiseks ja professionaalse varajase sekkumise kindlustamiseks.

 

“Linnades on lastekaitsetöötajate kaader juba olemas, hoopis halvem on olukord maakondades ja väikestes valdades-külades, kus ainus sotsiaaltöötaja on töötute ja eakate inimeste probleemidega sedavõrd ülekoormatud, et perede ja laste probleemidele ei jätku aega ja sageli ka ettevalmistust praktiliseks toimetulekuks”, lisab Ene Tomberg, MTÜ Lastekaitse Liit vanematekogu liige.

 

Lastekaitsega samaaegselt on oluline järjepidev töö laste, noorte, täiskasvanute harimisel lapse õiguste, aga ka kohustuste  sisuliseks  mõistmiseks.

 

 

Pressiteate koostas

 

 

Alar Tamm