MTÜ Lastekaitse Liit tunnustab Riigikogu õiguskantsleri seaduse muutmist

17. February 2011

MTÜ Lastekaitse Liit tunnustab Riigikogu õiguskantsleri seaduse muutmise

seaduse vastuvõtmise puhul, mis annab õiguskantslerile täiendavalt

laste ombudsmani ülesanded.

 

MTÜ Lastekaitse Liidul on hea meel, et käesoleval aastal kui tähistame

20.aastat ÜRO lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimisest Eestis, alustab tööd laste õiguste ombudsman.

 

MTÜ Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm:”Poliitilisest tahtest on saanud

õiguskantsleri seaduse täiendamise kaudu laste ombudsmani ülesannete täitmiseks reaalne samm. On mõistetav, et lapse õiguste konventsiooni

põhimõtete edendamine nõuab vahendeid ja aega, aga on hea meel tõdeda, et

Riigikogu otsus kinnitab ühiskonna valmidust teha koostööd laste heaks”

 

MTÜ Lastekaitse Liit tänab Riigikogu sotsiaal-, kultuuri- ja

põhiseaduskomisjoni, Õiguskantsleri kantseleid, Sotsiaalministeeriumit, Haridus- ja Teadusministeeriumit, Eesti Noorteühenduste Liitu ja Lapse Huvikaitse Koda eduka koostöö eest.

 

 

Pressiteate koostas:

Alar Tamm

MTÜ Lastekaitse Liit juhataja

Telef: 63 11 128