INSAFE põhja regiooni seminar Tallinnas

5. November 2010

5. novembril kell 09.00 toimub Rahvusraamatukogu kuppelsaalis Euroopa INSAFE

võrgustiku interneti turvalisusega tegelevate organisatsioonide põhja regiooni

seminar. INSAFE võrgustik ühendab Euroopa riikide organisatsioone, kes turvalisema

interneti keskuste töö raames viivad ellu teavitustegevusi eelkõige laste ja

lastevanemate hulgas interneti ohutumaks kasutamiseks. Kohtumisel osalevad Eesti,

Taani, Rootsi, Soome, Läti, Leedu ja Venemaa laste interneti turvalisuse alase

teadlikkuse tõstmisega tegelevate organisatsioonide esindajad. Seminaril vahetatakse

kogemusi ja parimaid praktikaid. Eestist osalevad seminaril MTÜ Lastekaitse Liidu,

Sotsiaalministeeriumi, Tiigrihüppe Sihtasutuse, Politsei- ja Piirivalveameti ning

MTÜ Eesti Abikeskused esindajad.

 

Lisainformatsioon Malle Hallimäe

                                  projekti “Targalt internetis” koordinaator

                                  malle@lastekaitseliit.ee

                                  +372 63 111 28.