Riigikogu arutas laste ja noorte vaesuse ja tõrjutusega seotud probleeme

12. April 2010

Lastekaitse Liidu president Katrin Saks esines ettekandega 08. aprillil
Riigikogus, kus toimus olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu teemal
"Võitlus laste ja noorte vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega".

Stenogrammi leiate siit: http://www.riigikogu.ee/?op=steno
<http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1270710300#pk61