Arutelupäev laste vaesuse teemal

4. March 2010

Projekti "Eestkostealane programm Lastekaitse Liidu võimekuse suurendamiseks" raames

KUTSUB MTÜ LASTEKAITSE LIIT TEID ARUTELUPÜEVALE TEEMAL "LASTE VAESUS"

 Sihtrühm:  Kõneisikud, liikmesorganisatsioonide liikmed, toetajad, auliikmed: ca 30 inimest
Kuupäev:  5. märts 2010
Koht:   MTÜ Lastekaitse Liit Koolituskeksus, Endla 4, VI korrus
Algus:  kell 11.00
Lõpp:  kell 15.30
Registreerimine: hiljemalt 01.märtsiks 2010  kella 15.00-ks, liit@lastekaitseliit.ee
Info:   Helika Saar tel.: 6311128, juhi abi 
Transport: Lastekaitse Liidu poolt hüvitatakse kõneisikutele ja liikmesorganisatsioonist 1-le                 
osalejale bussipiletite alusel kulu esitatud avalduse alusel

Arutelupäeva eesmärk on liikmesorganisatsioone kaasates käsitleda vaesuse mõju lastele ning otsida lahendusi antud probleemi leevendamiseks nii Eestis tervikuna kui ka kohalikul tasandil. Töötada välja suunised Lastekaitse Liidule organiseeritud tegutsemiseks laste vaesuse leevendamiseks majanduskriisi ajal. 

Plaanis on käsitleda järgmisi teemasid:

• Teadmised laste vaesuse leevendamise riiklikest kavadest. Vaesus on justkui nõiaring. Kehvad materiaalsed olud seavad väga selged piirangud. Vaesus mõjutab otseselt laste võrdväärset osalemist ühiskonnas ning avaldab mõju laste arenguvõimalustele.
• Lahendusettepanekute kogumine, kuidas kohalikul tasandil organiseeritult tegutseda. Ajurünnak.
• Suunised Lastekaitse Liidule edasiseks tegutsemiseks ja ettepanekud Riigikogus 8. aprillil toimuvale eriistungile

Soovitame eelnevalt tutvuda: http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalne-kaasatus/d.html

Päeva modereerib Katrin Saks, MTÜ Lastekaitse Liit president (katrin.saks@mail.ee)

Ajakava:

Reede, 5. märts 2010

Päeva algus kell 11.00, mil ettekande teeb Sotsiaalministeerium (Vaesuse leevendamise riiklik kava, Euroopa kontekst ja laste vaesus)
12.00 Mõttetalgud (kitsaskohad)
13.00 ettekande teeb Tallinna abilinnapea Merike Martinson (Tallinna praktika ja kavandatavad sammud laste vaesuse leevendamisel)
13.45 Mõttetalgud (lahendused)
Kokkuvõte
Lõpp ca 15.00

Igaühe ideed ja algatused on meile väärtuslikud ja olulised.

Kohtumiseni,

Alar Tamm        
MTÜ Lastekaitse Liit      
www.lastekaitseliit.ee