Jõhvis toimub avalik arutelu lapse õiguste järelvalvest

19. October 2009

PRESSITEADE: Avalik arutelu lapse õiguste järelevalvest Eestis

20. oktoobril algusega kell 13.00 toimub  Jõhvis Ida-Viru Maavalitsuses Lastekaitse Liidu algatusel arutelu lapse õiguste järelevalvest Eestis. Osalevad riigi- ja kohalike omavalitsusasutuste ning kolmanda sektori organisatsioonide esindajad.
Arutelu eesmärgiks on saada ülevaade lapse õiguste järelevalve hetkeolukorrast. Arutlusele tulevad küsimused: kas laste õigused on Eestis piisavalt kaitstud ning kas lapse õiguste ombudsmani institutsiooni loomine Eestis on vajalik?

Lastekaitse Liit algatas 2009.a. kevadel arutelu lapse õiguste riikliku järelevalve süsteemi tõhustamise vajadusest. Esimene arutelu oli selle aasta mais,  kus Riigikogu õiguskomisjon ja Lastekaitse Liit otsustasid luua  töörühma, kes töötaks välja laste ombudsmani institutsiooni volitused ja ülesanded, mille alusel saaks alustada seadusloome täiendamist. Arutelu jätkus 24. septembril Eesti Rahvusraamatukogus.

Lastekaitse Liidu projekti "Laste ombudsman " dialoogist koostööni" teostamist toetavad Vabaühenduste Fond ja Hasartmängumaksunõukogu.

Pressiteate koostas

Kerli Kuusk
Projektijuht
6311128
kerli@lastekaitseliit.ee