Organisatsioonist

Lastekaitse Liit on ühendus, mis aitab kaasa lapse õiguste tagamisele ja lapsesõbraliku ühiskonna kujundamisele.

MTÜ Lastekaitse Liit visioon: Ühiskonnas lapse õigusi mõjukalt edendav organisatsioon, mis algatab ja viib ellu lastekaitsealaseid tegevusi ning toetab igakülgselt oma liikmeid.

Meie väärtused:

  • Hoolime lastest, peredest ja üksteisest
  • Oleme avatud ja positiivsed
  • Panustame rõõmuga lastekaitseliikumisse

Meie väärtused on õnneliku lapse silmades!

MTÜ Lastekaitse Liit töötab lähtudes Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest.