Anneta Lastekaitse Liidule tulumaksuvabalt

MTÜ Lastekaitse Liit kogub annetamistalgute raames annetusi, et luua välijõusaal Pivarootsi lastelaagrisse, kus veedavad oma laagrisuve tuhatkond last.

Väljas liikumine on üks olulisemaid lapse tervist tagavaid ja hoidvaid tegevusi, millele Lastekaitse Liit läbi oma lastelaagrite kaasa aitab.

Annetamistalgute raames tehtud annetustele palume kirjutada juurde märksõnaks “Pivarootsi lastele”

Lastekaitse Liidu arveldusarve Swedbank´is on EE652200221001192369.

Sinu panus on abiks Lastekaitse Liidu eesmärkide elluviimisel. Täname!

Lastekaitse Liit järgib annetuste kogumise head tava. Selle kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Lastekaitse Liit on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.
Nii juriidilised kui füüsilised isikud võivad teha Lastekaitse Liidule annetusi allnimetatud piirmäärades tulumaksuvabalt.
Juriidilisele isikule: Tulumaksuseaduse §49 alusel ei maksustata tulumaksuga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:
1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktidele 1–4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;
2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.
Kalendriaastal tehtud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest nimetatud piirmäärast.
Füüsilisele isikule: Tulumaksuseaduse §27 alusel on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused.Mahaarvamisi võib maksustamisperioodil teha kokku kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust.
Kui soovid toetada mõnd kindlat Lastekaitse Liidu tegevust, märgi palun annetuse tegemisel sellekohane info makse selgitusse.
Lastekaitse Liit deklareerib saadud annetused annetuse tegemise aastale järgneva aasta 01.veebruariks.
Lastekaitse Liidu arveldusarve Swedbankis on EE652200221001192369. Makse selgituseks märgi palun „annetus”.

Täname Sind annetuse eest!