Anneta Lastekaitse Liidule tulumaksuvabalt

Midagi olla ja midagi suuta,
midagi liikuma panna ja muuta…

Koostöös peitub jõud ning Sinu panus on oluline

UUS! Lastekaitse Liit on seoses 12.03.20 kehtestatud eriolukorraga ja asjaoluga, et alates 16.03.20 on kõik Eesti lapsed suunatud kodusele e-õppele, läinud appi 15.03.20 startinud “Igale koolilapsele arvuti!” algatusele.

Nimelt saavad ettevõtted MTÜ Lastekaitse Liit kaudu arvuteid annetada tulumaksuvabalt.

Selleks on vaja alla laadida ja täita üleandmise vastuvõtmise akt, kus teie ettevõtte andmed ja annetatud eseme väärtus ning saata see digiallkirjastatult kristi.mark@lastekaitseliit.ee. 

Kellel on soov selle algatuse toetuseks rahaline annetus, saab seda teha Lastekaitse Liidu arveldusarvele EE652200221001192369 (Swedbank).
Makse selgituseks märkige palun „Annetus – Igale koolilapsele arvuti!”

Siin on 18.03.20 ülevaade, mis seis praeguseks on:
Mis ja kuidas? “Igale koolilapsele arvuti!” Facebooki postitus on kasvanud üle-eestiliseks liikumiseks

Märkame ja aitame koos!


Lastekaitse Liit järgib annetuste kogumise head tava.

Selle kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Lastekaitse Liit on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.
Nii juriidilised kui füüsilised isikud võivad teha Lastekaitse Liidule annetusi allnimetatud piirmäärades tulumaksuvabalt.

Juriidilisele isikule

Tulumaksuseaduse §49 alusel ei maksustata tulumaksuga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:

1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktidele 1–4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;

2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

Kalendriaastal tehtud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest nimetatud piirmäärast.

Füüsilisele isikule

Tulumaksuseaduse §27 alusel on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused.Mahaarvamisi võib maksustamisperioodil teha kokku kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust.
Kui soovid toetada mõnd kindlat Lastekaitse Liidu tegevust, märgi palun annetuse tegemisel sellekohane info makse selgitusse.

Lastekaitse Liit deklareerib saadud annetused annetuse tegemise aastale järgneva aasta 01.veebruariks.

Lastekaitse Liidu arveldusarve Swedbankis on EE652200221001192369.
Makse selgituseks märgi palun „annetus”.


Täname Sind annetuse eest!