Programmi “Kiusamisest vabaks!” eestikeelne kohver 0-3 aastastele lastele

150.00 

150.00 
4.00 

Kirjeldus

Väärtushinnangutest  üksnes rääkimine lasteaia- ja põhikooli I astme lastele annab oodatust madalamaid tulemusi. Laste hulgas hea õhustiku loomiseks töötati Taanis välja sotsiaalsed käitumismudelid, mille edastamise metoodika koondub vanusepõhisesse kohvrisse.  Metoodiline kohver 0-3 aastastele lastele on kollases kohvris. 

Metoodilise kohvri sisse ei kuulu lastele mõeldud väikesed Sõber Karud ning need tuleb juurde osta eraldi. Enne tellimuse vormistamist uurige, kellel lastest juba on olemas isiklik väike Sõber Karu (nt teisest lasteaiast, rühmast) ning tellige vajalik kogus Sõber Karusid.

0-3 aastaste laste metoodilise kohvri sisu: 

  • Suur (29cm) Sõber Karu on “Kiusamisest vabaks!” sümbol, kes tuletab lastele meelde programmi nelja põhiväärtust: sallivus, hoolivus, austus, julgus. 
  • “Käsiraamat” tutvustab programmi tausta, annab teavet kiusamise kohta ja kuidas programmi läbi viia. 
  • “Tegevuste raamat” kirjeldab tervet rida tegevusi, nt seljale joonistamise metoodikat ja aktiivseid ühismänge nii toas kui õues mängimiseks, mis keskenduvad ühtsustunde loomisele. 
  • Vestluskaardid, millel kujutatud konkreetsed olukorrad, mis aitavad arendada vestlust lastega, kus keskseks sõnumiks on kiusamise lubamatus ja passiivsete pealtvaatajate roll kiusamise ennetamisel. Vestluskaardid keskenduvad senisest enam baasemotsioonide (hirm, viha, kurbus ja rõõm) tutvustamisele.  Samuti leidub kohvris vestluskaarte, mida saab kasutada näiteks lastevanemate- või töökoosolekutel. 
  • Emotsioonide plakatid. Komplektis neli plakatit: viha, kurbus, hirm, rõõm.
  • Väärtuste plakatid (täidetud ja täidetav), mis tutvustab programmi nelja põhiväärtust: sallivus, hoolivus, austus, julgus. Saab kasutada üles riputamiseks kohtades, kus lapsed ja lapsevanemad saavad nendega tutvuda. 
  • Plakat “Seitse nõuannet lapsevanemale”, mis sisaldab nõuanded lastevanematele kiusamise ennetamiseks. Saab kasutada üles riputamiseks kohtades, kus lapsevanemad saavad nendega tutvuda. 
  • Kirjad lapsevanematele, lasteasutuse juhile ja programmiga liitunud õpetajale, mis tutvustavad programmi ja osapoolte rolli programmi rakendamisel. 
  • Diplom riputage üles, et kõigile rühma tulijatele oleks näha, et te töötate programmiga “Kiusamisest vabaks!”.
  • Muusikaraamat “Igaüks on isemoodi”, milles olevad laulud võimaldavad käsitleda olulisi teemasid nagu mõistmist, hoolivust, abivalmidust, kaastundlikkust, kaaslastega arvestamist, heatahtlikkust jne. Kaasas on ka mälupulk, mis sisaldab kõiki raamatus olevaid muusikapalu.

MTÜ Lastekaitse Liit müüb “Kiusamisest vabaks!” metoodilised vahendid ainult programmiga liitunud asutustele. Väljastame liitunud haridusasutustele metoodilise kohvri elektroonilise versiooni tasuta. Liitunud asutuste nimekirja saab vaadata siit.

Lisainfo:
www.kiusamisestvabaks.ee
kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee

Kategooria: