Lastekaitse Liidu Fond

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Fondi asutamine sai teoks tänu Eesti ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnale. Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina.

Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada last ning laiendada tema võimalusi oma ande edasiarendamiseks.

Stipendium on personaalne ning see on ette nähtud:

  • osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel;
  • huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks.

MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics Estonia AS meeskonda ja kliente, kelle toetusel tuleb 2019. aasta stipendiumiteks jagamisele 10 000 eurot.

 

Eraisikud ja firmad, kes soovivad samuti toetada noori andekaid õppureid, saavad teha annetusi Lastekaitse Liidu fondile.

Saaja: Eesti Rahvuskultuuri Fond

Swedbank EE672200221001101347

Selgitus: “Lastekaitse Liidu Fond”

Lisainfo:
Lastekaitse Liit
Endla 6-18
10142 Tallinn
tel. 6311 128
e-post: liit@lastekaitseliit.ee