September 2022 Lastekaitse Liidus – kes, kus, miks ja kuidas

Septembrikuu algas suure hooga!

Esimese septembri traditsiooniline koolirahu väljakuulutamine oli sel aastal eriline – koolirahu ajaloos esmakordselt tervitas südamelinnas Paides koolirahvast Vabariigi President Alar Karis. Vahva liikuva kõne pidas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Noorte eest kõneles Paide Gümnaasiumi abiturient Janely Allsaar. Sündmuse lõpetas villemdrillemi kontsert. Kiusamisest Vabaks! programmi Sõber Karu ja Koolirahu Siil olid oma kohalolekuga toetamas koolirahulikku kooliõhkkonda heade ja sõbralike kaaslastena! Koolirahu oli sel aastal väga eredalt meediakajastustes.

Meil on väga hea meel, et meie lapse õiguste saadiku Elisabet Kruusmetsa kõne Brüsselis Lapse õiguste foorumil vaimse tervise teemal liigutas kuulajaid.

Oleme uhked uue Teeviit Juunior portaali avamise üle!

Kokku esitasime viis arvamust ja pöördumist ning mitmes neist toonitasime, et lapsed peavad saama võrdse ja lapse huvidest lähtuva kohtlemise (näiteks seoses perehüvitistega, ravikindlustusseadusega  ja eestikeelsele õppele minekuga)

Bloki sisu kuvamiseks/peitmiseks klõpsa kollasele nupule

MEEDIAKAJASTUSED: Koolirahu 2022/2023 õppeaastaks sõlmiti Paides

 • Eesti Ekspressi ajakirjanikule intervjuu perehüvitiste teemal
 • projekti GaminGEE esmase juhendi mustandi loomine, kus LKL ülesanne oli kirjutada peatükid teemadel “Diversity Values and self-worth”, “Violence” ja “Gender Diversity”. Sisu loomisele aitasid kaasa Eesti spetsialistid Saskia Muru ja Aleksandra Munts-Avajõe (Kiusamisest Vabaks! programm), Silja Piir (Inimeseõpetuse Ühing), Kristel Rannaääre ja Aili Kala (Eesti LGBT Ühing), soolise võrdõiguslikkuse eksperdid Ülle-Marike Papp ja Riina Kütt. 
 • Sisend lastega perede leibkonnapildi ja elukorralduse uuringusse
 • Meeskonnapäeva korraldamine, osalemine
 • EU 2023-2027 perioodi toetuste infopäeval 
 • VEKO (vägivallaennetuse kokkuleppe) kohtumisel 19.septembril
 • Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni erakorralisel istungil 5.septembril, et saada ülevaade valitsuses perehüvitiste osas kokku lepitud muudatustest ja nende mõjust riigieelarvele
 • Viru Vangla vanglakomisjoni koosolekul 27.septembril
 • Sotsiaalhoolekande kutsenõukogu koosolekul 28.septembril
 • Lastekaitsetöötajate suvekooli kokkuvõtval koosolekul 29.septembril
 • Lastekaitse Liidu konverentsi korraldustiimis, sh loovkonkurss
 • LKL arengustrateegia koostamine, töörühm
 • 6 videot lapsevanematele Septembri esimeses pooles filmisime koostöös MTÜ Peaasjad spetsialistidega kaks videot, oktoobris filmimised jätkuvad.

www.kiusamisestvabaks.ee / Facebook

 • Uue õppeaasta avasime 1. septembril programmi “Kiusamisest vabaks!” meeskonna ja Sõber Karu poolt Koolirahu väljakuulutamise tseremoonial Paides.
 • Septembrikuus toimus kolm lasteaedade meeskondadele mõeldud “Kiusamisest vabaks!” põhikoolitust. Eestikeelsed koolitused toimusid 7. septembril Tallinnas ja 8. septembril Zoomi keskkonnas ning venekeelne koolitus toimub 13. septembril Tallinnas. Kokku osales koolitustel 105 õpetajat üle kogu Eesti. 
 • 21. septembril kutsusime programmiga liitunud haridusasutusi tähistama rahvusvahelist rahupäeva. Koostasime antud tähtpäeva tähistamiseks tunnikavad, mis on kättesaadavad kõigile liitunud asutustele programmi koduleheküljel nii eesti kui ka vene keeles.
 • Septembrikuus ilmus veebiajakirja “Märka last” programmi “Kiusamisest vabaks!” erinumber.  Ajakirja on võimalik sel korral lugeda nii paberväljaandes kui ka veebis. 
 • Septembrikuus jõudis Suur Sõber Karu maskott külastada mitmeid toredaid haridusasutusi. Ta oli külaline Kambja Lasteaed Mesimummus, Ridala Põhikooli Lasteaias, Haapsalu Lasteaias Vikerkaar, Tallinna Lehola Lasteaias, Tallinna Veerise Lasteaias, Võhma Koolis, Keila Koolis ja Triibu & Liine lastehoius.
 • Kohtusime kahel korral “Free of Bullying” rahvusvahelise võrgustiku liikmetega. 5. septembril tegi meie kohtumisel ettekande Save the Children Denmark esindaja Naja Kinch Sohn sellest, kuidas kiusamist käsitleda, kui see juba on tekkinud. Selle käigus tegi ta kokkuvõtte Taani teadlase Stine Kaplan Jørgensen senisest uurimustööst. Tänu kohtumisele saame olla kursis kõige värskematele kiusamisalaste uuringutega. 14. septembril kohtusime programmi “Kiusamisest vabaks!” Taani partneritega, kellega arutasime uue õppeaasta eesmärke ja koostöövõimalusi. 
 • Andsime projekti GaminGEE (GAMe-based tools to Foster an INtegrative model for early Gender Equality Education) raames sisendi kiusamisalase peatüki loomisesse. 
 • 19. septembril võtsime osa VEKO (Vägivallaennetuse kokkulepe) kohtumisest ning 28. septembril Tartu Ülikooli Eetikaveebi poolt korraldatud väärtuskasvatuse konverentsist “Klassijuhatajatele ja klassijuhatamisest”. 

www.targaltinternetis.ee / Facebook / Instagram

 • Algas uus hooaeg koostöös Võrumaa koolieelikutele suunatud ohutusprojektiga “Tunnen. Tean. Oskan”. Targalt internetis koolitajad viivad perioodil sügis 2022 – kevad 2023 kõigis Võrumaa lasteaedades koolieelikutele läbi töötoa interneti ja digivahendite turvalise kasutamise teemal.
 • 5.septembril toimus projekti partnerorganisatsioonide veebikoosolek koostamaks käesoleva projektiperioodi tegevuste töö- ja kommunikatsiooniplaani.
 • 6. ja 26.septembril toimusid rahvusvahelise uuringuprojekti Digital Generation novembris toimuva lõpukonverentsi ettevalmistamiseks noorte töörühma veebikohtumised.
 • 15. septembril toimus koosolek Eesti Rahvusraamatukogu esindajatega, et arutada koostööd laste meediapädevuse tõstmisel.
 • 19.septembril osalesime Vägivallaennetuse kokkuleppe (VEKO) võrgustiku seminaril, mille sisuks oli vägivallaennetuse alaste projektide ja tegevuste tutvustamine ja kaardistamine ning uue tegevuskava arutelu.
 • Lisaks osalesime 19. septembril Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Tallinna Tehnikaülikooli ja Riigi Infosüsteemi Ameti poolt korraldatud töötoas “Digiturvaline kool”, kus arutasime koolidele küberturvalisust mõõtva hindamisvahendi loomist. 
 • 20. septembril osalesime rahvusvahelise võrgustiku INHOPE veebikonverentsil, mille peateemaks oli koostöö tehnoloogia- ja sotsiaalmeedia ettevõtetega takistamaks laste seksuaalset väärkohtlemist esitava materjali levikut internetis.
 • 21. septembril toimus Insafe noorte kaasamise koordinaatorite töörühma koosolek, kus arutasime oktoobris toimuva Turvalise interneti foorumi (Safer Internet Forum) korraldust ning noorte kaasamist ürituse läbiviimisel. 
 • Noorte veebikohtumised Turvalise interneti foorumi ettevalmistuseks toimusid 7.09, 12.09, 21.09 ja 28.09. Eestit esindavad Better Internet for Kids noortepaneelis projekti Targalt internetis kaudu Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadik Alide (15) ning Better Internet for Kids Youth Advisory grupis Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadik Aveli (15). 
 • 26.septembril osalesime rahvusvahelise uuringuprojekti Digital Generation Eesti nõuandva kogu lõpukoosolekul, kus toimus arutelu teemal, kuidas projekti tulemuste põhjal koostatud soovitused sihtgruppideni peaksid jõudma.
 • 27.septembril osalesime Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) seminaril, kus tutvustati küberturvalisusekuul toimuvat RIA ohutuskampaaniat ning toimus arutelu partnerorganisatsioonide tegevustest eri sihtgruppidele suunatud küberturvalisuse alase teadlikkuse tõstmisel.
 • Septembris toimus vihjeliinile laekunud teadete käitlemine ning koostöö Kanada projektiga “Arachnid”.
 • Head annetajaid jätkub – IPF Digital annetas 4 sülearvutit
 • Kokkuleppimisel ja ülevõtmisel on suurem kogus sülearvuteid ettevõttelt AS HKSCAN ESTONIA
 • Oktoobrikuus jagame abivajajatele