Eile Brüsselis alanud Euroopa lapse õiguste foorumi ühe avakõne pidas 14-aastane Eesti neiu

28. september 2022
image_print

Eile, 27. septembril algas Brüsselis neljateistkümnes Euroopa lapse õiguste foorum, mis kestab kolm päeva ja mida korraldab Euroopa Komisjoni  õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat (DG JUST). Üle Euroopa osaleb kokku 30 last, kellest 20 üle veebi ning 10 kutsuti Brüsselisse kohapeale, nende hulgas ka Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadik ja Eurochild noortekogu liige Elisabet Kruusmets.

 „Vaimse tervise probleemid oleks vähem tavapärasemad, kui ühiskond ja lapsevanemad oleksid teadlikumad, kuidas probleeme märgata ja oskaksid lihtsalt lastega rääkida,“ sõnas Elisabet Kruusmets (14) lapse õiguste foorumi avakõnes, mis puudutas publikut sedavõrd, et muidu vaikse saali täitis ühtäkki aplaus.

Elisabet rõhutas, et 2016. aastast alates on lapsepõlves diagnoositud ärevushäirete ja depressiooni diagnooside arv tõusnud ning suur osa abivajavatest lastest ei saa abi. „See on üks paljudest põhjustest, miks peame lapsi kuulama ja nendega rääkima – need lapsed on meie tulevik, meie oleme tulevik,” jäi kõlama kõne lõpus.

Eesti esindajat saadab Brüsselis Lastekaitse Liidu koostöö koordinaator Eliise Tiidussalu, kelle sõnul oli südantsoojendav näha, kuidas Elisabet oli päriselt kuulatud ning hiljem kõnepulti astunud täiskasvanud tema mõtetele tuginesid. Tiidussalu tõi ka omalt poolt välja just igapäevased olukorrad ja nende olulisuse: “Heatahtlik inimlik suhtlus ning oskus ja kannatlikkus hinnanguid andmata lapsega lihtsalt rääkida on sageli mõjusam kui mistahes muud meetodid.”

Lisaks Eesti esindajale on kohapeale kutsutud noored Iirimaalt, Serbiast, Šotimaalt, Prantsusmaalt ja Rootsist. Ülejäänud esinejad ja osalised võtavad foorumist osa veebipõhiselt. Tänavu keskendub foorum laste keskmesse toomisele: laste jõustamisele, kaitsmisele ja kaasamisele. Foorumi peamisele eesmärgile tugines oma kõnes ka Euroopa Komisjoni demokraatia ja demograafia asepresident Dubravka Šuica, kes rõhutas lisaks, et iga teo läbi peaks maailm saama paremaks paigaks uuele generatsioonile. “Tegutseda tuleb lastega koos, mitte laste jaoks,” tuletas meelde lapse õiguste töörühma kaas-esimees David Lega. Et maailm saaks olla parem paik, peavad koos töötama kõik generatsioonid.

Kolm päeva kestval konverentsil toimuvad kõrgetasemelised arutelud ja interaktiivsed töötoad. Kesksel kohal on laste osalemine ja sõnavõtud nii esinejate kui ka osalejatena. Teiste osalejate hulka kuuluvad riiklikud ametiasutused ja poliitikakujundajad, kohtu- ja lastekaitsetöötajad, lasteombudsmanid, sõltumatud eksperdid, rahvusvahelised ja valitsusvälised organisatsioonid, akadeemikud, ELi institutsioonid ja agentuurid.

Foorum annab võimaluse jälgida Euroopa Liidu strateegia raames tehtud edusamme ja nendest aru anda, vahetades samal ajal uusi arenguid ja algatusi. Erilist tähelepanu pööratakse nii laste osalemisõigusele, konfliktilahendusele, vägivalla ennetamisele, kui ka võimalusele arutleda integreeritud lastekaitsega seotud teemadel. Samuti räägitakse Venemaa Ukraina-vastase agressiooni mõjust laste õigustele ja Euroopa Liidu lastekaitse meetmetele.

Eurochild, kelle liikmete hulka kuulub ka Lastekaitse Liit, on Euroopas lastega ja laste heaks töötavate organisatsioonide ja üksikisikute võrgustik, mille eesmärk on tuua kaasa positiivseid muutusi laste elus, eriti nende puhul, keda on tabanud vaesus ja ebasoodsad tingimused.

Esimese päeva paneeldiskussioonid: https://euchildforum2022.eu/page-581
Lisainfo: https://ec.europa.eu/newsroom/just/newsletter-archives/40936
https://euchildforum2022.eu/