Lapse õigused, ainekava 5-7 aastaste laste õpetamiseks koos metoodiliste soovitustega

0.00 

Kirjeldus

Ainekava koostaja on Keila lastepäevakodu “Miki” juhataja Reeli Simanson. Trükis sisaldab lapse õiguste ainekava, metoodilisi soovitusi ainesisu avamiseks ja soovitatavat õpivara lapse õiguste ning kohustuste ja ühiskonnas aktsepteeritud normide tutvustamiseks 5-7 aastatsele lastele.

_________________________________________________________________________
MTÜ Lastekaitse Liit on ühiskonnas lapse õigusi mõjukalt edendav organisatsioon, mis algatab ja viib ellu lastekaitsealaseid tegevusi ning toetab igakülgselt oma liikmeid. Soovides panustada Lastekaitse Liidu tegevustesse annetusega, saad seda teha siin.

Kategooria: