Allahindlus!

Laste õigused. ÜRO lapse õiguste konventsiooni põhimõtete rakendamine praktikas

1.00 

Kirjeldus

See on esseekogumik ÜRO lapse õiguste konventsiooni tähendusest ning sellest, kuidas konventsiooni põhimõtteid ja sätteid tõhusalt ellu rakendada. Siin käsitletakse laste õigustega seotud vastuolulisi ja päevakajalisi teemasid.
Kas meie peredes, ühiskonnas ja poliitikas pööratakse tähelepanu lapse huvidele?
Kas lastel on poliitilist mõjujõudu?
Kes otsustab, mis on laste arenguks kasulik?
Kuidas võidelda diskrimineerimise vastu?
Kas riik peaks laste kaitseks pereellu sekkuma?
Kas me mõistame laste “arenevate võimete” tähendust?
Kas poliitikud hoolivad laste mänguvõimalustest?
Kas lapsi tohib lüüa?
Kuidas saaks kõige paremini levitada laste õiguste ideed?
Kas meil puuduvad laste õiguste teostamiseks vahendid?
Kas lasteombudsmanid on vajalikud?
Kuidas saaks tõsta lapsi poliitilise tähelepanu keskmesse?

__________________________________________________________________
MTÜ Lastekaitse Liit on ühiskonnas lapse õigusi mõjukalt edendav organisatsioon, mis algatab ja viib ellu lastekaitsealaseid tegevusi ning toetab igakülgselt oma liikmeid. Soovides panustada Lastekaitse Liidu tegevustesse annetusega, saad seda teha siin.

Kategooria:

Sulle võib meeldida ka…