Programmi “Kiusamisest vabaks!” venekeelne täidetav väärtuste plakat sõimede ja hoidudele

0.00 

Kirjeldus

Korraga on võimalik tellida kuni 10 plakatit.

Programmi “Kiusamisest vabaks!” väärtuste plakati täidetav versioon annab võimaluse klassi laste või lastevanematega täita ühist väärtuste plakatit. Mõelge üheskoos, mida tähendavad teie jaoks programmi neli põhiväärtust: sallivus, hoolivus, julgus, austus.

Leiate iseseisvaks printimiseks sobiliku faili siit.

Lisainfo:
www.kiusamisestvabaks.ee
kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee

Kategooria: