Programmi “Kiusamisest vabaks!” eestikeelne kohver lasteaedadele

180.00 

180.00 
4.00 

Kirjeldus

Väärtushinnangutest  üksnes rääkimine lasteaia- ja põhikooli I astme lastele annab oodatust madalamaid tulemusi. Laste hulgas hea õhustiku loomiseks töötati Taanis välja sotsiaalsed käitumismudelid, mille edastamise metoodika koondub vanusepõhisesse kohvrisse.  Metoodiline kohver lasteaiale on rohelist värvi. 

Metoodilise lasteaia kohvri sisse ei kuulu lastele mõeldud väikesed Sõber Karud ning need tuleb juurde osta eraldi. Enne tellimuse vormistamist uurige, kellel lastest juba on olemas isiklik väike Sõber Karu (nt teisest lasteaiast, rühmast) ning tellige vajalik kogus Sõber Karusid. 

Lasteaia metoodilise kohvri sisu: 

 • Suur (29cm) Sõber Karu on “Kiusamisest vabaks!” sümbol ja õpetaja õppevahend, kes tuletab lastele meelde programmi nelja põhiväärtust: sallivus, hoolivus, austus, julgus. 
 • Käsiraamat tutvustab programmi tausta, annab teavet kiusamise kohta ja kuidas programmi läbi viia. 
 • Tegevusteraamat sisaldab paljusid erinevaid tegevusi kiusamise ennetava käitumiskultuuri loomiseks. 
 • Raamat “Seda, keda puudutatakse, ei kiusata” tutvustab head puudutust õpetavat metoodikat, mille raames lapsed joonistavad üksteise seljale erinevaid elemente (nt päikest, lilli, numbreid, tähti ja muid kujundeid). 
 • Raamat “Koos õues” koosneb mängude ja õppetegevuste kirjeldustest, mida vabas õhus korraldada. 
 • Vestluskaardid, millel kujutatud konkreetsed olukorrad, mis aitavad arendada vestlust lastega, kus keskseks sõnumiks on kiusamise lubamatus ja passiivsete pealtvaatajate roll kiusamise ennetamisel. Samuti leidub kohvris vestluskaarte, mida saab kasutada näiteks lastevanemate- või töökoosolekutel. 
 • Muusikaraamat “Igaüks on isemoodi”, milles olevad laulud võimaldavad käsitleda olulisi teemasid nagu mõistmist, hoolivust, abivalmidust, kaastundlikkust, kaaslastega arvestamist, heatahtlikkust jne. Kaasas on ka mälupulk, mis sisaldab kõiki raamatus olevaid muusikapalu.
 • Artutelukaardid õpetajatele ja lapsevanematega kasutamiseks, millel on konkreetsed aruteluteemad, kuidas toimida tavaelus ettetulevates olukordades. 
 • Plakat “Emotsioonid”, mis tutvustab lastele baasemotsioone: hirm, viha, kurbus ja rõõm ja mida saab kasutada üles riputamiseks kohtades, kus lapsed saavad nendega tutvuda. 
 • Väärtuste plakatid (täidetud ja täidetav), mis tutvustab programmi nelja põhiväärtust: sallivus, hoolivus, austus, julgus. Saab kasutada üles riputamiseks kohtades, kus lapsed ja lapsevanemad saavad nendega tutvuda. 
 • Plakat lastevanematele, mis sisaldab nõuanded lastevanematele kiusamise ennetamiseks. Saab kasutada üles riputamiseks kohtades, kus lapsevanemad saavad nendega tutvuda. 
 • Õppemäng “Sõber Karu”, mis on abiks tähtede ja häälikute ja tähestiku õppimisel, arvurea moodustamisel ning arvutamisel arvudega 1-25. Õppemängu abil on võimalik lapsi jagada erinevateks rühmadeks nii, et samad lapsed ei oleks alati ühes rühmas. 
 • Kirjad lapsevanematele, direktorile ja programmiga liitunud õpetajale, mis tutvustavad programmi ja osapoolte rolli programmi rakendamisel. 
 • Metoodikat tutvustava video flaier, mis tutvustab programmi “Kiusamisest vabaks!” metoodikat ning veebilehte www.kiusamisestvabaks.ee
 • Kleebised, mida saab vajadusel kleepida näiteks kampsunile pärast lastekoosolekut, et anda sellega lapsevanematele märku, et lastel oli lastekoosolek.
 • Tunnistus „Kiusamisest vabaks!“ programmi rakendamisest lasteaiarühmas.

MTÜ Lastekaitse Liit müüb “Kiusamisest vabaks!” metoodilised vahendid ainult programmiga liitunud asutustele. Väljastame liitunud haridusasutustele metoodilise kohvri elektroonilise versiooni tasuta. Liitunud asutuste nimekirja saab vaadata siit.

Lisainfo:
www.kiusamisestvabaks.ee
kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee

Kategooria: