Programmi “Kiusamisest vabaks!” eestikeelne kohver koolidele

180.00 

Kirjeldus

Väärtushinnangutest üksnes rääkimine lasteaia- ja põhikooli I astme lastele annab oodatust madalamaid tulemusi. Laste hulgas hea õhustiku loomiseks töötati Taanis välja sotsiaalsed käitumismudelid, mille edastamise metoodika koondub vanusepõhisesse kohvrisse.  Metoodiline kohver koolile on sinist värvi.  Programmi “Kiusamisest vabaks!” materjalid on koondatud kohvrisse. Kohver sisaldab materjale lastele, lastevanematele ja õpetajatele, mille eesmärk on luua kiusamist ennetav käitumiskultuur ja paremad suhted koolis.

Kooli metoodilise kohvri sisu: 

 • Suur (29cm) Sõber Karu on “Kiusamisest vabaks!” sümbol, kes tuletab lastele meelde programmi nelja põhiväärtustest: sallivus, hoolivus, austus, julgus.
 • Käsiraamat tutvustab programmi tausta, annab teavet kiusamise kohta ja kuidas programmi läbi viia. Lisaks on raamatus kirjeldatud paljusid erinevaid tegevusi.
 • Raamat “Tegevuste raamat”.
 • Muusikaraamat nootidega “Igaüks on isemoodi”
 • Helisalvestid “Igaüks on isemoodi”
 • Õuetegevuste raamat “Koos õues”
 • Sõprusprogrammi raamat “Paremad sõbrad”.
 • Emotsioonide plakatid (hirm, viha, kurbus, rõõm).
 • Vestluskaardid, millel kujutatud konkreetsed olukorrad, mis aitavad arendada vestlust lastega, kus keskseks sõnumiks on kiusamise lubamatus ja passiivsete pealtvaatajate roll kiusamise ennetamisel.
 • Artutelukaardid, millel on konkreetsed aruteluteemad, kuidas toimida tavaelus ettetulevates olukordades. Neid saab kasutada dialoogi algatamiseks kolleegidega ja lapsevanematega.
 • Väärtuste plakatid (täidetud ja täidetav), mis tutvustab programmi nelja põhiväärtust: sallivus, hoolivus, austus, julgus. Saab kasutada üles riputamiseks kohtades, kus lapsed ja lapsevanemad saavad nendega tutvuda.
 • Plakat “Seitse nõuannet lapsevanematele”.
 • Õppemäng “Sõber Karu”, mis on abiks tähtede ja häälikute ja tähestiku õppimisel, arvurea moodustamisel ning arvutamisel arvudega 1-25. Õppemängu abil on võimalik lapsi jagada erinevateks rühmadeks nii, et samad lapsed ei oleks alati ühes rühmas.
 • Kiri direktorile.
 • Kiri programmiga liitunud õpetajale.
 • Kirjad lapsevanematele.
 • Diplom klassile.
 • Märkmik “Sõber Karu külastab laste kodusid.
 • “Kiusamisest vabaks!” metoodikat tutvustava voldik.

Koolidel ei ole kohustuslik osta väikeseid Sõber Karusid, kuid neil on see võimalus. Soovi korral telli väikesed Sõber Karud siit. Enne tellimuse vormistamist uurige lastelt, kellel on juba olemas enda isiklik väike Sõber Karu (nt lasteaiast) ning tellige õige kogus.

MTÜ Lastekaitse Liit müüb “Kiusamisest vabaks!” metoodilised vahendid ainult programmiga liitunud asutustele. Väljastame liitunud haridusasutustele metoodilise kohvri elektroonilise versiooni tasuta. Liitunud asutuste nimekirja saab vaadata siit.

Lisainfo:
www.kiusamisestvabaks.ee
kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee

Kategooria:

Sulle võib meeldida ka…