Anneta Lastekaitse Liidule tulumaksuvabalt

Midagi olla ja midagi suuta,
midagi liikuma panna ja muuta…

Koostöös peitub jõud ning Sinu panus on oluline

2020. aastal kutsume kõiki üles annetama kas enda vanu töökorras arvuteid või panustama rahaliselt. 24. novembri seisuga on ootejärjekorras pea 200 nime. Sellega seoses kutsume kõiki annetama kas arvuteid või siis aitama rahaliselt, et saaksime selle summa eest osta kas kasutatud töökorras arvuteid või aidata komplekteerida meile annetatud arvuteid.

MTÜ Lastekaitse Liit arveldusarve: EE652200221001192369 (Swedbank)
Makse selgituseks märkige palun „Annetus – Igale koolilapsele arvuti!”

Lastekaitse Liit kuulub tulumaksusoodustusega ettevõtete nimekirja, mis tähendab, et nii eraisikud kui ettevõtted saavad enda annetuselt tulumaksu tagasi.

Tegemist on eriolukorra alguses sündinud kodanikualgatusega, mille raames vahetas omanikku enam kui 1600 arvutit. Ajal, kui Facebookis toimib edasi ka samanimeline inimeselt inimesele grupp, tuli Lastekaitse Liit appi, et tagada selle liikumise jätkusuutlikkus ning ettevõtete ja omavalitsuste vaheline infovahetus ja koostöö.  Eesmärk on aidata koostöös kohalike omavalitsustega neid perekondi, kus on kolme lapse peale vähem kui üks arvuti ning perel endal seadmete soetamiseks rahalised vahendid puuduvad.

Arvutite annetamine

Palun võtke ühendust heategu@lastekaitseliit.ee ning saadame teile nii lisainfot kui ka üleandmis-vastuvõtmisakti. Tõsi, üksikud arvutid soovitame suunata otse kas teie enda kogukonda või siis leida uus omanik, kellel seda arvutit vaja, Facebooki grupi kaudu.

Märkame ja aitame koos!


Lastekaitse Liit järgib annetuste kogumise head tava.

Selle kohta saab täpsemalt lugeda siit.

Lastekaitse Liit on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.
Nii juriidilised kui füüsilised isikud võivad teha Lastekaitse Liidule annetusi allnimetatud piirmäärades tulumaksuvabalt.

Juriidilisele isikule

Tulumaksuseaduse §49 alusel ei maksustata tulumaksuga tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud isikule kalendriaasta jooksul tehtud kingitusi ja annetusi kogusummas, mis ei ületa üht alljärgnevatest piirmääradest:

1) 3% maksumaksja poolt samal kalendriaastal vastavalt sotsiaalmaksuseaduse § 2 lõike 1 punktidele 1–4 ja 6 tehtud sotsiaalmaksuga maksustatud väljamaksete summast;

2) 10% kalendriaasta 1. jaanuariks lõppenud maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele.

Kalendriaastal tehtud kingitusi ja annetusi arvestab maksumaksja summeeritult. Nende kingituste ja annetuste maksuvaba aastasumma määramisel lähtub maksumaksja oma valikul vaid ühest nimetatud piirmäärast.

Füüsilisele isikule

Tulumaksuseaduse §27 alusel on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud isikule maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud kingitused ja annetused.Mahaarvamisi võib maksustamisperioodil teha kokku kuni 1200 eurot maksumaksja kohta, kuid mitte rohkem kui 50% ulatuses maksumaksja sama maksustamisperioodi Eestis maksustatavast tulust.
Kui soovid toetada mõnd kindlat Lastekaitse Liidu tegevust, märgi palun annetuse tegemisel sellekohane info makse selgitusse.

Lastekaitse Liit deklareerib saadud annetused annetuse tegemise aastale järgneva aasta 01.veebruariks.

Lastekaitse Liidu arveldusarve Swedbankis on EE652200221001192369.
Makse selgituseks märgi palun „annetus”.


Täname Sind annetuse eest!