Annetajad ja toetajad

2020. aasta kevad
Aktiivsete Kodanike Fond Eestis: “Lastekaitse Liidu üle-eestilise võrgustiku ja koostöö arendamine ning liikmeskonna kommunikatsioonivõimekuse tugevdamine”.
Vaata lisaks:  Active citizens fund (ACF) teisest taotlusvoorust sai positiivse rahastusotsuse ka Lastekaitse Liidu projekt

Leader projekt “Remniku õppe- ja puhkekeskuse majutusmaja renoveerimine aastaringseks kasutuseks“

Projekti eesmärgiks on suurendada Remniku õppe- ja puhkekeskuses teenuskohtade arvu aastaringseks kasutamiseks IV majutusmaja parendamise kaudu.

Projekti tegevuse tulemine parendatakse Remniku õppe- ja puhkekeskuse IV majutusmaja, et pakkuda aastaringset majutusteenust erinevate vajadustega klientidele st. paraneks lastele ja noortele, aga ka täiskasanutele pakutava majutusteenuse võimalused ja üldteenuste kvaliteet laiemalt.

Remniku õppe- ja puhkekeskus IV majutusmaja fassaaditööd viiakse ellu EAFRD- st saadud toetuse abil.

  ACE Logistics Estonia AS toetas 2018. aastal MTÜ Lastekaitse Liidu stipendiumifondi, mida haldab SA Eesti Rahvuskultuuri fond, 10 000 euroga.
  Trev-2 toetab 2017. aastal Remniku õppe- ja puhkekeskuse teedevõrgu rekonstrueerimist
  Eesti Advokatuur toetas Lastekaitse Liidu Remniku õppe- ja puhkekeskust aastatel 2017; 2014; 2013; 2012; 2011
  Saint-Gobain Ehitustooted AS annetas 2016. aastal Remniku õppe- ja puhkekeskusesse mänguväljaku loomiseks
 ace-logistics-logo ACE Logistics Estonia AS pakub logistiliste lahendustena ekspedeerimis- ja logistikateenuseid terves Baltikumis ja Valgevenes.
ACE Logistics Estonia AS toetas 2016. aastal MTÜ Lastekaitse Liidu stipendiumifondi, mida haldab SA Eesti Rahvuskultuuri fond.
Koostöö suurendas MTÜ Lastekaitse Liit stipendiumifondi 2016. aastal kolme toetuse saaja võrra
  Telia Eesti AS toetas 2016. aastal MTÜ Lastekaitse Liit projekti Turvaliselt Internetis
  Advokaadibüroo TRINITI tegi 2016. aastal MTÜ Lastekaitse Liit rahalise annetuse ja kinkis vahetamisele läinud kontorimööbli Remniku õppe- ja puhkekeskusele. Advokaadibüroo TRINITI töötajad osalesid talgutel Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses
   Advokaadibüroo Linklaw OÜ tegi 2016. aastal MTÜ Lastekaitse Liit rahalise annetuse
   Sushi Kitty OÜ – tegi aastatel 2015 ja 2016 MTÜ Lastekaitse Liit rahalise annetuse oma toodete müügilt
 mcdonalds-logo  Eestis pakub McDonald´s (Premier Restaurants Eesti OÜ) kiirtoitu igapäevaselt kümme restorani asukohtadega ja kaks McCafé kohvikut. McDonald´s toetas aastal 2015 MTÜ Lastekaitse Liit Remniku õppe- ja puhkekeskuse söökla renoveerimist sobivaks puuetega inimestele. Koostöö McDonald´siga võimaldab puuetega lastel Remniku suvelaagri sööklat mugavamalt kasutada.
  BMG Diesel Center OÜ  tegi 2015. aastal MTÜ Lastekaitse Liit rahalise annetuse
  CGI Eesti AS toetas 2015. aastal liikumispuudega laste suvelaagri toimumist MTÜ Lastekaitse Liit Remniku õppe- ja puhkekeskuses
  ETV traditsioonilise aastavahetuse heategevusliku saatega Jõulutunnel koguti 2014. aasta jõuluperioodil hoolivatelt Eestimaa inimestelt vähekindlustatud perede laste toetuseks summa 144 895 eurot
  Moller Gruppen AS Møller Auto toetas aastal 2014 vähekindlustatud laste suvelaagri korraldamist MTÜ Lastekaitse Liit Remniku õppe- ja puhkekeskuses
  Tallinn Hansa Rotary Klubi toetas 2014. aastal Päikeselaagri korraldamist vähekindlustatud lastele MTÜ Lastekaitse Liit Remniku õppe- ja puhkekeskuses
  Tartu Hansa Rotary Klubi toetas 2014. aastal Päikeselaagri korraldamist vähekindlustatud lastele MTÜ Lastekaitse Liit Remniku õppe- ja puhkekeskuses