Konkurss MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liikme (tegevjuhi) kohale

30. June 2016

MTÜ Lastekaitse Liit (www.lastekaitseliit.ee) on vanim ja mõjukaim valdkondlik katusorganisatsioon, mis aitab tagada lapse õigusi ja kujundada lapsesõbralikku ühiskonda programmide, projektide ja eestkostetöö kaudu. Liit tegutseb aktiivselt paljudes siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes. Liidule kuuluvad ka Remniku ning Pivarootsi õppe- ja puhkekeskused. MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige vastutab organisatsiooni igapäevatöö ja strateegilise juhtimise eest. Tema ülesanded […]

MTÜ Lastekaitse Liidu büroo alustab täisvõimsusel tööd augustist

27. June 2016

Seoses puhkuste perioodiga alustab MTÜ Lastekaitse Liit büroo taas täisvõimsusel tööd augustis. Registreerimine tasuta nõustamistele algab augusti teisest nädalast. Abivajavast lapsest tuleb teada anda üleriigilisel tasuta ööpäevaringsel lühinumbril 116 111. Lühinumbri eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset […]

Varje Ojala: Lapsi toetava süsteemi koostöö peab arenema

13. August 2019

Varje Ojala, MTÜ Lastekaitse Liit, juhataja Viimasel ajal oleme meedia vahendusel pidanud tunnistama mitmeid traagilisi alaealisi puudutavaid sündmusi. Riik on viimastel aastatel panustanud abivajava lapse toetussüsteemi arendamisse, aga sellegi poolest tõuseb taaskord küsimus, kas lapsi toetava süsteemi eri osapoolte vahel tehtav koostöö on piisav. Täna oleme Eestis olukorras, kus 31% lastest tunneb end üksikuna ja […]

Järvenpää Kunstimuuseum toob Tallinna Soome kuldaja kunstiklassikud

8. August 2019

https://kultuur.err.ee/968558/jarvenpaa-kunstimuuseum-toob-tallinna-soome-kuldaja-kunstiklassikud Näituse avamine kuulub 30. juubelit tähistava Helsingi Kunstide Öö Tallinna satelliitprogrammi, mille raames toimub koostöös Soome Instituudi, Eesti Lastekaitse Liidu ja Soome Lastekaitse Keskliiduga 15. augustil kell 16‒19 Niguliste tänava haljasalal ka näitusest inspireeritud kunstitöötuba lastele ja noortele.

Lastekaitse Liit kutsub lapsi internetiturvalisuse laagrisse

6. August 2019

07.08 kell 17:00 Kohad laagris on selleks korraks täis! Kes tahab kursis olla rohkem internetiturvalisuses toimuvaga on alati oodatud jälgima Targalt Internetis​ lehte! Ja kes tihedamini tahab panustada, on oodatud osalema Lastekaitse Liidu noortekogus – https://www.lastekaitseliit.ee/organisatsioon/noortekogu/ Kutsume 12-18 aastaseid lapsi osalema digiteemalises kolmepäevases laagris Nelijärve puhkekeskuses 27.-29. augustil 2019 See laager on Sulle kui oled […]

Ebaravi, vaktsineerimine ja hulluks minemine: vaata, milliseid terviseteemasid arutatakse Arvamusfestivalil

6. August 2019

https://tervis.postimees.ee/6746646/ebaravi-vaktsineerimine-ja-hulluks-minemine-vaata-milliseid-terviseteemasid-arutatakse-arvamusfestivalil https://jarvateataja.postimees.ee/6749283/terviseamet-arutleb-arvamusfestivalil-ebaravi-tokestamise-ja-nakkushaiguste-ennetamise-ule https://jarvateataja.postimees.ee/6748631/sotsiaalministeerium-arvamusfestivalil-vaimne-tervis-nakkushaigused-tootervishoid-tolerantsus-ja-pensionipolve-rahaline-heaolu https://tervis.postimees.ee/6748928/terviseameti-juht-ebaravi-levikust-aarmuslikud-seisukohad-on-sageli-kellegi-muugitoo Reedel kell 14 arutlevad tervise alal Martin Kadai (Terviseamet), Tanel Kiik (sotsiaalminister), Karmen Joller (perearst) ja Ene Tomberg (Lastekaitse Liidu juht) teemal «Kuidas tulla toime nakkushaigustega globaliseeruva maailma tingimustes?». Nakkushaiguste levik on aktuaalseks muutunud tänu kahele tegurile: inimesed reisivad senisest rohkem, samas on vaktsineeritus mitmetes riikides langenud. Eesti on tänu oma kõrgele vaktsineeritusele […]

JOODIKVANEMAD JÄTAVAD LAPSED UNARUSSE: võsukesed kerjavad, nälgivad ja närivad toorest sibulat

6. August 2019

Lastekaitse liidu juhataja Varje Ojala: „Oluline on lapsevanematele anda järjepidevalt teadmisi, et nad suudaksid tajuda oma lapse vajadusi ning lähtuksid igapäeva situatsioone lahendades neist, sõltuvalt lapse east ja toimetulekuoskustest. Turvalist keskkonda ja tuge vajavad kõik lapsed sõltumata vanusest, kuid väikelapseeas on eriti oluline täiskasvanu füüsiline kohalolek. Lapsevanem peab läbi mõtlema olukorrad, kus ta ise ei saa lapsega koos olla, […]

Viis tähtsat põhjust, miks lapsed varakult trenni suunata

3. August 2019

Valio ja Lastekaitse Liit toovad välja kõige olulisemad põhjused, miks tuleks sporditegemisega algust teha juba varajases eas. https://www.liigume.ee/972528/viis-tahtsat-pohjust-miks-lapsed-varakult-trenni-suunata

Helen Saarnik: kas Eesti noortel on hea olla?

2. August 2019

Lastekaitse Liidu tellimusel viidi läbi uurimus noorte elukvaliteedist Baltimaades. Eesti noorte sirgumisest võrdluses naabritega kirjutab Helen Saarnik. https://www.err.ee/967204/helen-saarnik-kas-eesti-noortel-on-hea-olla

Solmani plaan nimede andmisele piiranguid seada sai mitmelt liidult kriitikat

22. July 2019

Lastekaitse liidu juhatuse liige Varje Ojala teatas siseministeeriumile edastatud arvamuses nimeseaduse kohta, et esmane probleem tuleneb eelnõus kasutatavast terminist “Eesti nimetraditsioon”, mida pole eelnõus ega selle seletuskirjas defineeritud ning see tekitab ebaselgust. https://www.err.ee/963726/solmani-plaan-nimede-andmisele-piiranguid-seada-sai-mitmelt-liidult-kriitikat

Täna+ Uudised koolikiusamisest

16. July 2019

https://www.tallinnatv.eu/saade/12307/tana-uudised

Igal lapsel on õigus turvalisele ja kiusamisvabale elule

16. July 2019

MTÜ Lastekaitse Liidu ja SA Kiusamisvaba Kooli ühispöördumine https://www.postimees.ee/6731525/igal-lapsel-on-oigus-turvalisele-ja-kiusamisvabale-elule https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mtu-lastekaitse-liit-ja-sa-kiusamisvaba-kool-igal-lapsel-on-oigus-turvalisele-ja-kiusamisvabale-elule?id=86856889