Konkurss MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liikme (tegevjuhi) kohale

30. juuni 2016

MTÜ Lastekaitse Liit (www.lastekaitseliit.ee) on vanim ja mõjukaim valdkondlik katusorganisatsioon, mis aitab tagada lapse õigusi ja kujundada lapsesõbralikku ühiskonda programmide, projektide ja eestkostetöö kaudu. Liit tegutseb aktiivselt paljudes siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes. Liidule kuuluvad ka Remniku ning Pivarootsi õppe- ja puhkekeskused. MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige vastutab organisatsiooni igapäevatöö ja strateegilise juhtimise eest. Tema ülesanded […]

MTÜ Lastekaitse Liidu büroo alustab täisvõimsusel tööd augustist

27. juuni 2016

Seoses puhkuste perioodiga alustab MTÜ Lastekaitse Liit büroo taas täisvõimsusel tööd augustis. Registreerimine tasuta nõustamistele algab augusti teisest nädalast. Abivajavast lapsest tuleb teada anda üleriigilisel tasuta ööpäevaringsel lühinumbril 116 111. Lühinumbri eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset […]

Lastekaitse Liidu poolaasta möödus töiselt – Eestimaa suves võtame korraks hoo maha ja teeme tehtust kokkuvõtte

13. juuli 2017

2017. aasta esimene pool oli Lastekaitse Liidu jaoks tegevusterohke – lapse õiguste eest seisjana panustasime seadusloomesse ja osalesime erinevatel aruteludel, koolitasime spetsialiste ning andsime lastega peredele nõu, kuidas parimal moel toime tulla. LASTE OSALUS. ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohaselt tuleb lapsi ja noori kaasata neid puudutavate küsimuste lahendamisse ning küsida selles osas nende arvamust. Meie […]

Eestis asutakse aitama ja toetama lapsi, kelle vanem on vangis.

5. juuli 2017

Eestis on ligi 1500 last, kelle vähemalt üks vanematest viibib kinnipidamisasutuses. Justiitsministeerium kuulutas välja konkursi, selliste laste aitamiseks ja toetamiseks. Kuula MTÜ Lastekaitse Liit lapse õiguste programmi koordinaatori Helika Saare intervjuud Eesti Raadiole.   http://vikerraadio.err.ee/raadioklipp/595a0e3714f0363b7c765b6d

“Kiusamisest vabaks!” metoodika sümbol Sõber Karu rõõmustas lapsi tantsupeo harjutusväljakul

29. juuni 2017

Lastekaitse Liit on nii mõtetes kui tegudes kaasas XII noorte laulu- ja tantsupeol. Harjutuspäevadel liidu Tallinnas Endla tänaval asuvasse kontorisse kostunud rõõmus melu tantsulaste harjutusväljakult äratas programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ sümboliks oleva Sõber Karu suveunest ja viis ta 1.-2. klasside segarühmade laste sekka. Tänaseks koolipinki sirgunud lapsed üle Eesti olid juba lasteaiaajast tuttavat […]

Tasuta perekonnaõiguslikud juriidilised nõustamised jätkuvad taas 23. augustil

21. juuni 2017

Lastekaitse Liidus jätkuvad tasuta perekonnaõiguslikud nõustamisted taas 23.08! Ajavahemikul 18.01-14.06.2017 toimus koostöös Eesti Advokatuuriga kokku 86 nõustamist, tagasiside väga positiivne. Suur tänu advokaatidele, kes oma aega ja teadmisi projekti Hea nõu lastega peredele raames panustavad. Loe lingilt ka nõuandvaid juriidilisi artikleid nii eesti kui vene keeles.

“Kiusamisest vabaks!” metoodikaga liitus Valgamaal veel kaks kooli

19. juuni 2017

Lastekaitse Liidu metoodikaga “Kiusamisest vabaks” liitus Valgamaal veel kaks kooli. Loe ajalehe Valgamaalane lingilt.

Союз защиты детей: родители должны следить за тем, чтобы работа подходила ребенку и не навредила ему

15. juuni 2017

Ребёнок хочет летом работать? Что для родителья нужен знать? Читай тема дня в газете «Столитса« (MTÜ Lastekaitse Liit venekeelne nõuanne ajalehes “Stolitsa” sellest, mida võiksid nii laps kui vanem teada koolivaheajal töötamisest)

Valio ja Lastekaitse Liit saadavad abi vajavad lapsed taas trenni

15. juuni 2017

Valio ja Lastekaitse Liit käivitavad taas laste spordiharrastuste toetamiseks Liblikaefekti heategevusprogrammi ning kutsuvad kõiki märkama noori sporditalente, kes vajavad spordiharrastusega tegelemiseks toetust. “Eelmisel aastal sai tänu Liblikaefekti toetusele trenni minna 43 last. Et meie seas oleks võimalikult vähe neid lapsi, kelle jaoks on spordiga tegelemine rahalistel põhjustel kättesaamatu, otsustasime projekti ette võtta ka sel aastal,” […]

Millega tegeleb Lastekaitse Liidu Noortekogu?

14. juuni 2017

ÜRO lapse õiguste konventsiooni kohaselt tuleb lapsi puudutavates küsimustes küsida ka nende arvamust. Lastekaitse Liit toetab laste osalust Noortekogu kaudu. Loe võrgustikutöö koordinaatori Gertha Teidla-Kunitsõni artiklist ajakirjas MIHUS, millega tegeleb juba 2004. aastal loodud Noortekogu.  

Lapse õigused tuleb töösuhtes seada esikohale

8. juuni 2017

Viimastel päevadel on ühiskonnas kirgi kütnud lehelaste töötamine. Kahjuks on teema kajastuses lapse huvid taas kõrvale jäetud. Lastekaitse Liit kui lapse huvide kaitse organisatsioon leiab oma kohuseks olevat lapse õiguste tagamise töösuhtes. Lapse õiguste edendamine ja kaitse on Eesti Vabariigi üks põhiseaduslikest eesmärkidest. Rahvusvaheliselt on see oluline teema ka Euroopa Liidus ja Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis. ÜRO […]

Vaimse tervise probleemidega lapsevanem ei tohi jääda oma muredega üksi

6. juuni 2017

Täna arutlevad Tallinna Ülikoolis enam kui 190 lastega seotud spetsialisti psüühilise erivajadusega lapsevanemate ja nende peres kasvavate lastega seotud teemadel. Lastekaitse Liidu eestvedamisel ja koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ning Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga toimub lastekaitse- ja sotsiaaltöötajatele seminar sarjas „Samal poolel – lapse poolel“. Uuringud näitavad, et lastekaitsetöötajad vajavad lisateadmisi psüühilise erivajadusega inimeste toetamisel laste […]