Konkurss MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liikme (tegevjuhi) kohale

30. juuni 2016

MTÜ Lastekaitse Liit (www.lastekaitseliit.ee) on vanim ja mõjukaim valdkondlik katusorganisatsioon, mis aitab tagada lapse õigusi ja kujundada lapsesõbralikku ühiskonda programmide, projektide ja eestkostetöö kaudu. Liit tegutseb aktiivselt paljudes siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes. Liidule kuuluvad ka Remniku ning Pivarootsi õppe- ja puhkekeskused. MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige vastutab organisatsiooni igapäevatöö ja strateegilise juhtimise eest. Tema ülesanded […]

MTÜ Lastekaitse Liidu büroo alustab täisvõimsusel tööd augustist

27. juuni 2016

Seoses puhkuste perioodiga alustab MTÜ Lastekaitse Liit büroo taas täisvõimsusel tööd augustis. Registreerimine tasuta nõustamistele algab augusti teisest nädalast. Abivajavast lapsest tuleb teada anda üleriigilisel tasuta ööpäevaringsel lühinumbril 116 111. Lühinumbri eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset […]

Liblikaefekti kampaania aitab taas lapsed trenni!

18. mai 2017

Lastekaitse Liit ning Valio Eesti ühendavad juba teist aastat oma jõud ja aitavad koos regulaarselt trennis käima lapsi, kelle peredel napib sellise võimaluse pakkumiseks vahendeid. Liikumine ja harjumus regulaarselt liikuda on üks olulisemaid tervisliku eluviisi aluseid! Alma liblikaga kohupiimakreemide müügi pealt kogunenud heategevussumma eest makstakse välja valitud toetusesaajate poolt ära märgitud treeningu aastamakse ning lapsed […]

Arvamuslugu lastega koos veedetud ajast

18. mai 2017

Emadepäeva eel arutleb ajakirjanik Krister Paris lastega koos veedetud aja teemadel.  Lastekaitse Liidu programmi „Kiusamisest vabaks” koolitaja ja psühhoterapeut Merit Lage soovitab hoida emotsionaalset lähedust ja kontakti. Loe artiklit siit.  

Programmi “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” teabepäev Pirita Majandusgümnaasiumis

8. mai 2017

Pirita Majandusgümnaasium korraldas Lastekaitse Liidu programmist “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” huvitatutele 26. aprillil koolide infopäeva. Ülevaadet teabepäevast koos Pirita Majandusgümnaasiumi arendusjuhi Triinu Orumaa mõtetega “Kiusamisest vabaks!” toel õppimise ja muutumise teest saab lugeda värskest Õpetajate Lehest. „Kiusamisest vabaks!” metoodika liidab koolipere ühtseks

Küsitlus „Sinu lapse koolikott“: 85% õpilaste koolikoti kogukaal on üle kehtestatud piirmäära

1. mai 2017

MTÜ Lastekaitse Liit värskelt valminud küsitlusest „Sinu lapse koolikott“ selgus, et 85%-l õpilastest on koolikoti kogukaal üle sotsiaalministri määrusega nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“ kehtestatud piirmäära. Kusjuures 1.-3. klassi õpilastest on 89%-l ja 4.-6. klassi õpilastel lausa 92%-l koolikott lubatust raskem. Hoolimata positiivsetest näidetest, kinnitas 44% lapsevanematest, et koolid ei ole pakkunud võimalusi […]

Infopäev Pirita Majandusgümnaasiumis

27. aprill 2017

Lastekaitse Liidu ennetavat metoodikat “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” kasutavad Eesti lasteaiad alates 2010. ja koolid alates 2013. aastast. Pirita Majandusgümnaasiumis 26. aprillil toimunud infopäeval jagasid kogemusi praktikud kahest Tallinna pilootkoolist – Pirita Majandusgümnaasiumist ja Kalamaja Põhikoolist. Uutel programmiga liituda soovijatel ja teistel huvilistel oli võimalik vaadata, kuidas ja milliste tegevustega saab lastele õpetada ja […]

Эне Томберг: власти в Эстонии начинают прислушиваться к мнению детей

25. aprill 2017

Lastekaitse Liit viib läbi uuringu laste kaasamise teemal. ETV+ hommikuprogrammis Kofe+ kõneleb 25.04 vanematekogu liige Ene Tomberg laste kaasamisest otsustusprotsessidesse. Vaata saatelõiku siit. По мнению представителя Союза защиты детей Эне Томберг, современная молодежь в возрасте 16-17 лет имеет свое независимое мнение относительно происходящего в эстонском обществе, поэтому ее участие в муниципальных выборах всячески оправдано. Тем […]

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu pöördumine Eesti avalikkuse poole: Lapse heaolu ei saa olla projektipõhine!

23. aprill 2017

MTÜ Lastekaitse Liit nõuab laste heaolu süsteemset ja järjepidevat arendamist Eesti riigis. Selleks tuleb tagada lapsega seotud riiklike strateegiate ühtsus ning arusaadavus ühiskonna igal tasandil; luua seiresüsteem ja koostada lapse õiguste valdkonna eelarved lähtudes lapse vajadustest pikemas perspektiivis. ÜRO Lapse Õiguste Komitee rõhutas jaanuaris 2017, et Eesti riigieelarve ja kohalike omavalitsuste eelarved peaks tagama vahendid lapse õiguste ja […]

Sotsiaaltöötaja Getter Kähri: juba lasteaialapsed vajavad suhtlemis- ja sotsiaalsete oskuste õpet

23. aprill 2017

Lõppeval nädalal avaldatud PISA uuringu tulemused näitavad, et Eesti koolides on kiusamist rohkem kui OECD riikides keskmiselt. “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” metoodikat kasutavad 456 lasteaeda ja 123 kooli kõikjal Eestis viivad laste hulgas igapäevaselt läbi süsteemset ennetustööd lastevaheliste heade suhete loomiseks ja hoidmiseks. Loe edasi ajalehest Postimees.

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu toimub pühapäeval, 23. aprillil

22. aprill 2017

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu toimub pühapäeval, 23. aprillil Eesti Puuetega Inimeste Koja ruumides Toompuiestee 10 Tallinn. Osalevad Lastekaitse Liidu liikmesorganisatsioonid kõikjalt Eestist. Võtame kokku 2016. aasta tulemused ja seame tulevikusihte, arutades laste heaolu teemadel riigi jaoks keerulisel ajal, mil rahaline võimekus on vähene, kuid süsteemid nõuavad panustamist. Lastekaitse Liidu juhatuse liikme Tõnu Poopuu sõnul tuleb raskel […]

Riigikogus on avatud näitus “Lapse hääl, lapse õigused”

21. aprill 2017

  Näitusega tähistatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra toetuste Vabaühenduste programmi ühe perioodi lõppu ning uue perioodi algust.Näitusel kajastatakse Lastekaitse Liidu projekti “Lapse hääl!”, mille raames koolitati interaktiivsete meetodite kaudu pea 80 õpilast ja 20 õpetajat erinevatel lapse õigusi puudutavatel teemadel. Lapsed monitoorisid koolituse järel oma õigusi koolides ja kohalikes omavalitsustes, viisid läbi erinevaid uurimusi […]