Konkurss MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liikme (tegevjuhi) kohale

30. juuni 2016

MTÜ Lastekaitse Liit (www.lastekaitseliit.ee) on vanim ja mõjukaim valdkondlik katusorganisatsioon, mis aitab tagada lapse õigusi ja kujundada lapsesõbralikku ühiskonda programmide, projektide ja eestkostetöö kaudu. Liit tegutseb aktiivselt paljudes siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes. Liidule kuuluvad ka Remniku ning Pivarootsi õppe- ja puhkekeskused. MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige vastutab organisatsiooni igapäevatöö ja strateegilise juhtimise eest. Tema ülesanded […]

MTÜ Lastekaitse Liidu büroo alustab täisvõimsusel tööd augustist

27. juuni 2016

Seoses puhkuste perioodiga alustab MTÜ Lastekaitse Liit büroo taas täisvõimsusel tööd augustis. Registreerimine tasuta nõustamistele algab augusti teisest nädalast. Abivajavast lapsest tuleb teada anda üleriigilisel tasuta ööpäevaringsel lühinumbril 116 111. Lühinumbri eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset […]

Ajaleht Pealinn: ebavõrdsus suurendab vaesust

17. jaanuar 2017

Lastekaitse Liidu projektijuhi Kiira Gornicheffi sõnul panustavad riik ja kohalikud omavalitsused tugiteenuste pakkumise kättesaadavusse. Lastekaitse Liidu president Loone Ots nendib, et erinevalt statistikast on iga üksikjuhtum unikaalne ja erinev. Loe ajalehes “Pealinn” ilmunud artiklit laste vaesuse suurenemisest ebavõrdsuse tõttu.

Otseülekanne ÜRO Lapse Õiguste Komitee istungist Genfis

17. jaanuar 2017

Täna toimub Genfis ÜRO Lapse Õiguste Komitee istung, kus arutelu all on lapse õiguste olukord Eestis. Otseülekannet toimuvast saab vaadata lingilt http://webtv.un.org/live/ täna, 17. jaanuaril kell 16.00 ja homme, 18. jaanuaril kell 11.00. Mis on ÜRO lapse õiguste konventsioon ja missuguseid aruandeid selle täitmise kohta Eestis regulaarselt esitatakse, loe lisaks ajakirjast Märka last!

Lastekaitse Liidu stipendiaat võitis poistekoori koosseisus Grand Prix

11. jaanuar 2017

Lastekaitse Liidu stipendiaat Kaspar-Oskar Kramp osales Poistekoori Kalev koosseisus Sankt-Peterburis koorikonkursil “Laulud Neeva kohal”. Tihedas konkurentsis võitis Poistekoor Kalev Grand Prix. Rõõmustame koos laulupoiste ja dirigentidega nende edu üle! SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi hallatava Lastekaitse Liidu allfondi stipendium toetab andekaid põhi- ja keskharidust omandavaid õpilasi. Käesoleval aastal toetas Lastekaitse Liit Kaspar-Oskari soovi Poistekoori Kalev koosseisus […]

Mustpeade Majas austati Lastekaitse Liidu Fondi stipendiaate

5. jaanuar 2017

Lastekaitse Liidu Fond on Eesti Rahvuskultuuri allfond, mis  toetab põhi- ja keskharidust omandavat õpilast, laiendades tema võimalusi oma ande edasiarendamiseks. Mustpeade majas lõppenud aasta 18. detsembril toimunud Eesti Rahvuskultuuri Fondi sponsorite ja stipendiaatide austamiskontserdil anti üle stipendiumid 2016 aasta jagamisvoorust. Lastekaitse Liidu stipendiaadid alanud aastal on Helemeel Assmann, Annemarii Bendi, Kaspar-Oskar Kramp, Karoliina Kuppart, Saina […]

Lastekaitse Liit aitas 147 perel saada õigusabi

26. detsember 2016

Lastekaitse Liidu ja advokatuuri koostööprojekti «Hea nõu lastega peredele» raames anti 2016. aastal tasuta juriidilist nõu 147 abivajavatele lastega perele. Link ERR uudistele ja link Postimehe uudisteportaalile. Projekti “Hea nõu lastega peredele” raames ilmunud artikleid enim nõustamist vajanud teemadel saab nii eesti kui vene keeles lugeda siit: Temaatilisi materjale

Rahulikke jõulupühi ja head uut aastat!

22. detsember 2016

Töökorraldus pühadeajal

22. detsember 2016

Seoses rahuliku pühadeajaga alustab MTÜ Lastekaitse Liit büroo taas täisvõimsusel tööd 02. jaanuaril 2017. Tasuta nõustamised algavad 18. jaanuarist 2017. Abivajavast lapsest tuleb teada anda üleriigilisel tasuta ööpäevaringsel lühinumbril 116 111. Lühinumbri eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast […]

Lastekaitse Liit: “Laste suhted isaga on paranenud!”

22. detsember 2016

Lastekaitse Liit viis nii 2008. kui ka 2015. aastal läbi uuringu peresuhete kohta. “Kuigi peresuhetes ei ole võrreldes 2008. aasta tulemustega olulisi muutusi toimunud, pöörduvad lapsed varasemast enam muredega ka isa poole,” refereerib Postimees ajakirja Sotsiaaltöö.

Samal poolel – lapse poolel: Lapse õigus olla ära kuulatud

8. detsember 2016

Tänasel seminaril “Samal poolel – lapse poolel” alapealkirjaga lapse õigus olla ära kuulatud, saavad enam kui sada lastekaitsetöötajat kõikjalt Eestist uusi teadmisi laste ärakuulamisest. Kohapeal kajastasid seminari ajaleht “Pealinn” ja ajaleht “Postimees”

MTÜ Lastekaitse Liit: Lapsel on õigus olla ära kuulatud!

8. detsember 2016

Neljapäeval, 08. detsembril, toimub MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel Tallinna Ülikoolis seminar „Samal poolel – lapse poolel“ alateemal lapse õigus olla ära kuulatud, millele koguneb üle 100 lastekaitsetöötaja üle Eesti. Ühtlasi tutvustatakse seminaril MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel eesti keelde tõlgitud ÜRO Lapse Õiguste Komitee üldkommentaari nr 12, mis avab – lapse õigus olla ära kuulatud – tähenduse. […]