Konkurss MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liikme (tegevjuhi) kohale

30. juuni 2016

MTÜ Lastekaitse Liit (www.lastekaitseliit.ee) on vanim ja mõjukaim valdkondlik katusorganisatsioon, mis aitab tagada lapse õigusi ja kujundada lapsesõbralikku ühiskonda programmide, projektide ja eestkostetöö kaudu. Liit tegutseb aktiivselt paljudes siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes. Liidule kuuluvad ka Remniku ning Pivarootsi õppe- ja puhkekeskused. MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige vastutab organisatsiooni igapäevatöö ja strateegilise juhtimise eest. Tema ülesanded […]

MTÜ Lastekaitse Liidu büroo alustab täisvõimsusel tööd augustist

27. juuni 2016

Seoses puhkuste perioodiga alustab MTÜ Lastekaitse Liit büroo taas täisvõimsusel tööd augustis. Registreerimine tasuta nõustamistele algab augusti teisest nädalast. Abivajavast lapsest tuleb teada anda üleriigilisel tasuta ööpäevaringsel lühinumbril 116 111. Lühinumbri eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset […]

MTÜ Lastekaitse Liit sügiskonverents 22. novembril

21. oktoober 2016

Sel aastal möödub 25 aastat Eesti ühinemisest ÜRO lapse õiguste konventsiooniga. Selle tähistamiseks korraldab MTÜ Lastekaitse Liit konverentsi „Kuidas elad, Eestimaa laps? Eile, täna, homme“ 22. novembril Tallinna Lauluväljaku klaassaalis. Arutleme, kuivõrd on lapse õigused Eestis tagatud – millised on olnud edusammud ja mille poole tuleks veel püüelda. Tutvustame häid praktikaid ning jagame uudseid ideid. […]

Loone Ots lastekaitse räägib lastekaitse valdkonna kitsaskohtadest

20. oktoober 2016

Ajalehes Pealinn viitab Lastekaitse Liidu president Loone Ots Eesti lastekaitsesüsteemi kitsaskohtadele: “Politsei jõuab kohale alles siis, kui midagi halba on juba juhtunud.”  

Kommentaar alaealise kartserikaristuse maksimaalse pikkuse kohta

13. oktoober 2016

MTÜ Lastekaitse Liit lapsesõbralikku õigusemõistmist edendava projekti Mapchipp projektijuhi Kiira Gornischeffi kommentaar Eesti Vabariigi Õiguskantsleri poolt justiitsministrile saadetud märgukirja (5.10.2016) kohta alaealise kartserikaristuse maksimaalsest pikkusest. Avaldatud 7. oktoobril Raadio 2 eetris.

Lastekaitse Liidu uue juhi Tõnu Poopuu intervjuu Tallinna TV-le

3. oktoober 2016

Novembrist ametisse astuv Lastekaitse Liidu uus juht kõneles intervjuus Tallinna TV-le vajadusest vähendada Eesti laste vaesust.

Lastekaitse Liidu üldkogu kinnitas ametisse uue juhi

3. oktoober 2016

Reedel, 30 septembril toimunud üldkogu kinnitas Lastekaitse Liidu uueks juhiks Tõnu Poopuu.

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu kinnitas ametisse uue juhi

30. september 2016

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu valis täna uueks juhatajaks Tõnu Poopuu, kes omab pikaajalist kogemust lapse õiguste ja heaolu tagamisel ning on panustanud aastaid lastekaitse korralduse ülesehitamisse nii kohalikul kui riigi tasandil. Tõnu Poopuu on lõpetanud Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö eriala ja töötas alates 2010. aastast Sotsiaalministeeriumis esmalt lapse õiguste juhina ja hilisemalt lastekaitsepoliitika juhina. Varasemalt on […]

MTÜ Lastekaitse Liit programmi “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” arengute ja tulevikuvõimaluste tutvustus

21. september 2016

MTÜ Lastekaitse Liit programmi “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” arengute ja tulevikuvõimaluste tutvustus Eesti maakondade ja linnade kontaktisikutele toimub reedel 23. septembril Tallinnas. Üldhariduse sõnumid väärtuspõhise õppimise toetamisel ja kiusamise ennetamisel edastab Haridus- ja teadusministeeriumi üldosakonna peaekspert Tiina Peterson. Toimiva võrgustikutöö parimaid praktikaid Ida-Virumaal esitleb Kohtla-Järve Linnavalitsuse Sotsiaalteenistuse Hariduse peaspetsialist Eha Karus. Lastekaitse Liidu juhatuse […]

Osale Lastekaitse Liidu koomiksikonkursil ja võida reis Brüsselisse!

21. september 2016

Eesti ratifitseeris 1991.aastal ÜRO Lapse õiguste konventsiooni, mille artikkel 12 kohaselt on lapse õigust avaldada oma arvamust, olla ära kuulatud, ning teistel isikutel on kohustus lapse seisukohti arvesse võtta. Konventsiooniga ühinedes võttis Eesti riik endale kohustuse tagada rahvusvaheliselt tunnustatud õigused igale Eestis elavale lapsele. Sellest tulenevalt tähistab MTÜ Lastekaitse Liit novembrit traditsiooniliselt kui lapse õiguste kuud, mille raames […]

Liblikaga kohupiimakreemid aitavad vähekindlustatud lapsed trenni

20. september 2016

Lastekaitse Liit ja Valio Eesti panustavad ühiselt vähekindlustatud laste sportimisvõimaluste tagamisse. Väikese panuse saab anda igaüks, ostes Alma liblikapildiga maitsvaid kohupiimakreeme. Loe artiklit: Märt Pius leidis trennist sõbrad kogu eluks ja uuri lisa ka Valio kodulehelt.  

Kandideeri Lastekaitse Liidu fondi stipendiumile

20. september 2016

MTÜ Lastekaitse Liit ootab sooviavaldusi Lastekaitse Liidu fondi stipendiumikonkursile. Personaalset stipendiumit jagatakse välja alates 2003. aastast, osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel, aga ka huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Selle taotlejalt eeldatakse märkimisväärseid saavutusi õppetöös või muul harrastataval alal, näiteks aineolümpiaadid, spordivõistlused, konkursid või muu selline.   Stipendiumi peamiseks eesmärgiks on toetada põhi- ja […]