Konkurss MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liikme (tegevjuhi) kohale

30. juuni 2016

MTÜ Lastekaitse Liit (www.lastekaitseliit.ee) on vanim ja mõjukaim valdkondlik katusorganisatsioon, mis aitab tagada lapse õigusi ja kujundada lapsesõbralikku ühiskonda programmide, projektide ja eestkostetöö kaudu. Liit tegutseb aktiivselt paljudes siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes. Liidule kuuluvad ka Remniku ning Pivarootsi õppe- ja puhkekeskused. MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige vastutab organisatsiooni igapäevatöö ja strateegilise juhtimise eest. Tema ülesanded […]

MTÜ Lastekaitse Liidu büroo alustab täisvõimsusel tööd augustist

27. juuni 2016

Seoses puhkuste perioodiga alustab MTÜ Lastekaitse Liit büroo taas täisvõimsusel tööd augustis. Registreerimine tasuta nõustamistele algab augusti teisest nädalast. Abivajavast lapsest tuleb teada anda üleriigilisel tasuta ööpäevaringsel lühinumbril 116 111. Lühinumbri eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset […]

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu toimub pühapäeval, 23. aprillil

22. aprill 2017

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu toimub pühapäeval, 23. aprillil Eesti Puuetega Inimeste Koja ruumides Toompuiestee 10 Tallinn. Osalevad Lastekaitse Liidu liikmesorganisatsioonid kõikjalt Eestist. Võtame kokku 2016. aasta tulemused ja seame tulevikusihte, arutades laste heaolu teemadel riigi jaoks keerulisel ajal, mil rahaline võimekus on vähene, kuid süsteemid nõuavad panustamist. Lastekaitse Liidu juhatuse liikme Tõnu Poopuu sõnul tuleb raskel […]

Riigikogus on avatud näitus “Lapse hääl, lapse õigused”

21. aprill 2017

  Näitusega tähistatakse Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Norra toetuste Vabaühenduste programmi ühe perioodi lõppu ning uue perioodi algust.Näitusel kajastatakse Lastekaitse Liidu projekti “Lapse hääl!”, mille raames koolitati interaktiivsete meetodite kaudu pea 80 õpilast ja 20 õpetajat erinevatel lapse õigusi puudutavatel teemadel. Lapsed monitoorisid koolituse järel oma õigusi koolides ja kohalikes omavalitsustes, viisid läbi erinevaid uurimusi […]

Algab kordusuuring „Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”!

18. aprill 2017

Eesmärgiga analüüsida laste osaluse võimalusi ja kaasatust omavalitsustes ning jälgida muutusi võrreldes 2006 ja 2013 aastaga, viib MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga läbi kordusuuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”. Küsitlused viiakse läbi taas nii 7-18 aastaste laste ja noorte kui ka omavalitsuste seas. Laste ja noorte elukvaliteeti mõjutab […]

Küsitlus „Sinu lapse koolikott“ on lõppenud

14. aprill 2017

Suur tänu 3418-le lapsevanemale, kes oma arvamuse edastasid. Küsitluse kokkuvõte valmib aprilli lõpus, misjärel on sellega võimalik tutvuda Lastekaitse Liidu kodulehel www.lastekaitseliit.ee

Suured ja väiksed sõbrad suurendavad koolirõõmu

11. aprill 2017

Autor: Birgit Itse Foto: Dmitri Kotjuh/Järva teataja/SCANPIX Link artiklile: http://jarvateataja.postimees.ee/4069983/suured-ja-vaiksed-sobrad-suurendavad-kooliroomu Kui Paide ühisgümnaasiumi ühes klassiruumis on koos kaks klassi ehk IVa ja IIb, tähendab see suurte ja väikeste sõprade järjekordset ettevõtmist. Nii oli ka reedel, 31. märtsil, kui IVa oli jälle IIb klassile külla tulnud. «Sel korral on meil teile kingitus, mille eest peab hästi hoolitsema,» […]

MTÜ Lastekaitse Liit on tänasest Eurochild National Partner Network (NPN) võrgustiku ametlik riiklik esindaja

5. aprill 2017

Täna Brüsselis toimunud Eurochildi üldkogul valiti MTÜ Lastekaitse Liit National Partner Network (NPN) võrgustiku ametlikuks riiklikuks esindajaks. “Lastekaitse Liit on Eurochildi asutajaliige ning meil on hea meel, et saame edaspidi esindada Eesti laste huve veelgi tõhusamalt ka rahvusvahelises laste õiguste huvikaitse võrgustikus” sõnas Lastekaitse Liidu juht Tõnu Poopuu​ Brüsselist. Eurochild on üks Euroopa suurimaid huvikaitse […]

Lapsesõbralikus õigusemõistmises tuleb küsida lapse arvamust

3. aprill 2017

MTÜ Lastekaitse Liit projektijuht Kiira Gornicheff avab Eesti Päevalehe arvamusportaalis lapsesõbraliku õigusemõistmise tagamaid. Loe lapse arvamuse küsimisest ja arvestamisest.

„Kiusamisest vabaks!“ seminar Valgas

29. märts 2017

Valga Linnavalitsus  korraldab 30. märtsil kell 10.30 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses „Kiusamisest vabaks!“ metoodika parimate praktikate vahetamise seminari, kus esinevad õpetajad kõikidest Valga linna lasteaedadest ja koolidest. Professor Leida Talts Tallinna Ülikoolist annab ülevaate metoodika „Kiusamisest vabaks!“ tulemusuuringust Eesti lasteaedades ja koolides. Ühtlasi on seminaril osalejatel võimalus kuulata Tallinna Meelespea lasteaia kogemustest. Lastekaitse Liidu programmi […]

Alaealisena solidaarvõlgnikuks muutunud Arturi loo järg

29. märts 2017

Umbes kuu eest  näitas telekanal ETV+saadet Insight (vene keeles), kus kõneletakse 17-aastasest Arturist,  kelle täiskasvanuelu algab solidaarvõlgnikuna.  Saate eestikeelne kokkuvõte on saadaval Postimehes. MTÜ Lastekaitse Liit, tuginedes ÜRO lapse õiguste konventsioonile rõhutab, et igal lapsel on õigus saada teavet temale arusaadavas keeles ja viisil. Tänases ajalehes Eesti Päevaleht tõstatati Arturi teema uuesti. Arturi õiguste eest seisab […]

Lastekaitse Liidu metoodikaga “Kiusamisest vabaks!” liitus Türi Põhikool

29. märts 2017

Lasteaedades ja koolides tehakse igapäevaselt suurt ja olulist tööd. Sageli vajavad õpetajate töö viljad küpsemiseks kodu ja laiema kogukonna toetust. “Kiusamisest vabaks!” metoodika aluseks olevate väärtuste juurdumiseks on kindlasti tarvilik lapsi ümbritseva kogukonna ühtne teadlikkus. Üks parimaid võimalusi seda tõsta on lasteaias ja koolis tehtava näitamine ja selgitamine kohalikus ajalehes. Türi Põhikool alustas “Kiusamisest vabaks!” […]