Konkurss MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liikme (tegevjuhi) kohale

30. juuni 2016

MTÜ Lastekaitse Liit (www.lastekaitseliit.ee) on vanim ja mõjukaim valdkondlik katusorganisatsioon, mis aitab tagada lapse õigusi ja kujundada lapsesõbralikku ühiskonda programmide, projektide ja eestkostetöö kaudu. Liit tegutseb aktiivselt paljudes siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes. Liidule kuuluvad ka Remniku ning Pivarootsi õppe- ja puhkekeskused. MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige vastutab organisatsiooni igapäevatöö ja strateegilise juhtimise eest. Tema ülesanded […]

MTÜ Lastekaitse Liidu büroo alustab täisvõimsusel tööd augustist

27. juuni 2016

Seoses puhkuste perioodiga alustab MTÜ Lastekaitse Liit büroo taas täisvõimsusel tööd augustis. Registreerimine tasuta nõustamistele algab augusti teisest nädalast. Abivajavast lapsest tuleb teada anda üleriigilisel tasuta ööpäevaringsel lühinumbril 116 111. Lühinumbri eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset […]

EPL analüüsis heategevusorganisatsioonide möödunud aasta rahalisi vahendeid

21. juuli 2016

2015. aasta oli Eesti suurematele heategevusfondidele väga edukas. Ärilehe vaadeldud 15 fondi tulud suurenesid keskmiselt 21%. loe artiklit siit!  

Lastearstide kaotamine maakonnakeskustest ei ole põhjendatud

8. juuli 2016

Lastekaitse Liit avaldas seisukoha maakondlike lastearstiteenuste kaotamise kohta. Loe seisukohta siit!

Lastekaitse liit 15-aastase loomakasvataja juhtumist: riik ei tohiks alaealiste ettevõtlikkust pärssida

16. juuli 2016

15. juuli äripäevas ilmus Lastekaitse Liidu seisukoht noorte ettevõtlikkuse kohta. Teema ajendiks oli 14. juuli Maalehes ilmunud artikkel “Alaealine FIE on maksuorjuses”.  Loe Lastekaitse Liidu seiskohta siit!

MTÜ Lastekaitse Liit: Riigil on vaja alaealiste ettevõtlikkust pärssimise asemel toetada

15. juuli 2016

MTÜ Lastekaitse Liit: Riigil on vaja alaealiste ettevõtlikkust pärssimise asemel toetada Alaealise ettevõtja Timmo Koppeli juhtum, millest kirjutas neljapäevane Maaleht, tekitab küsimuse, kas riik ei piira ravikindlustatud noorte töötajate ja ettevõtjate ühetaolise sotsiaalmaksuga koormamisega noorte ettevõtlikkust? MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et riik peab ettevõtlikke noori toetama ning selleks tuleb astuda tulenevalt vajadustele vastavaid samme. Määratleb […]

Lastekaitse Liit: Lastearstide kaotamine maakonnakeskustest ei ole põhjendatud

11. juuli 2016

Lastekaitse Liit leiab, et lastearstide kaotamine maakonnakeskustest ei ole põhjendatud ning praeguse hästi töötava pediaatrisüsteemi kaotamisega võidakse ohtu seada laste heaolu ning piiratakse vajaliku erialase abi kättesaadavust. Lastekaitse Liit avaldas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile saadetud kirjas muret maakondliku lastearstiteenuse kaotamise üle. “Pediaatrilise abi ööpäevaringse kättesaadavuse kaotamine seab hädaohtu lapsed, kes haigestuvad sageli just õhtu- […]

Lastekaitse Liit arutleb arvamusfestivalil kiusamisvaba elutee võimalikkuse üle

5. juuli 2016

Me kõik ei saa olla üksteisega parimad sõbrad, aga me saame olla üksteisele head kaaslased. Kuidas luua kiusamisvaba eluteed ja kellest see algama peaks? Reedel, 12. augustil 17.00 – 18.30 toob Lastekaitse Liit Arvamusfestivali Õpioru väärtuspõhise hariduse laval väärtuskasvatuse lasteaedade ja koolide seinte vahelt välja ning näitab igaühe võimalusi ja vastutust osaleda kiusamisvaba elutee loomisel. […]

MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Advokatuur on abistanud poole aastaga üle 90 abivajava pere

27. juuni 2016

Hea Nõu lastega peredele! on Lastekaitse Liidu ja Eesti Advokatuuri koostööprojekt, mille raames antakse tasuta juriidilist nõu abivajavatele lastega peredele. Esimesel poolaastal on nõustatud 91 abivajavat pere, kellest 31 emakeeleks on vene keel. Kõige enam nõustamisi toimub Tallinnas, kuid läbi Skype silla on loodud ühendus ka Hiiumaa ja Sillamäega. Abistatute tagasiside tasuta nõuandele on läbi […]

Pealinn: Laste arvamust pole ühiskonnas piisavalt kuulda

9. juuni 2016

Lastekaitse Liidu president Loone Ots räägib ajalehele Pealinn laste vaimse tervise parandamise võimalikkusest. Loe artiklit siit!