Konkurss MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liikme (tegevjuhi) kohale

30. juuni 2016

MTÜ Lastekaitse Liit (www.lastekaitseliit.ee) on vanim ja mõjukaim valdkondlik katusorganisatsioon, mis aitab tagada lapse õigusi ja kujundada lapsesõbralikku ühiskonda programmide, projektide ja eestkostetöö kaudu. Liit tegutseb aktiivselt paljudes siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes. Liidule kuuluvad ka Remniku ning Pivarootsi õppe- ja puhkekeskused. MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige vastutab organisatsiooni igapäevatöö ja strateegilise juhtimise eest. Tema ülesanded […]

MTÜ Lastekaitse Liidu büroo alustab täisvõimsusel tööd augustist

27. juuni 2016

Seoses puhkuste perioodiga alustab MTÜ Lastekaitse Liit büroo taas täisvõimsusel tööd augustis. Registreerimine tasuta nõustamistele algab augusti teisest nädalast. Abivajavast lapsest tuleb teada anda üleriigilisel tasuta ööpäevaringsel lühinumbril 116 111. Lühinumbri eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset […]

Päikeselaager rõõmustab vähekindlustatud perede lapsi

19. august 2016

Tallinn Reval Rotary Klubi eestvedamisel, heade annetajate toel ja Lastekaitse Liidu ning kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate kaasabil toimub kolmandat aastat vähekindlustatud perede laste suvelaager Päikeselaager 2016. Lapsed veedavad aktiivse puhkuse 15.- 22. augustini Peipsi järve põhjakaldal MTÜ Lastekaitse Liidu Remniku Õppe- ja Puhkekeskuses. Päikeselaagri partnersuhete juht ja Lastekaitse Liidu vanematekogu liige Kristel Voltenberg märgib, et seekordses […]

Arvamusfestivalil arutleti kiusamisvaba elutee võimalikkusest

16. august 2016

Lastekaitse Liidu arutelul Arvamusfestivali esimesel päeval 12. augustil mõtisklesid spetsialistid väärtuspõhise hariduse laval kiusamisvaba elutee võimalikkuse üle. Arutelus osalesid peresid nõustav ja toetav psühholoog Kadri Järv-Mändoja perekeskusest Sina ja Mina, kõige lähedasemaid suhteid suunav ämmaemand Kristi Sims, autospordi järelkasvu eest hoolitsev Martin Harak ja mitme lapse isa Rain Tamm. Moderaator ja ühe poja ema Kaja […]

EPL analüüsis heategevusorganisatsioonide möödunud aasta rahalisi vahendeid

21. juuli 2016

2015. aasta oli Eesti suurematele heategevusfondidele väga edukas. Ärilehe vaadeldud 15 fondi tulud suurenesid keskmiselt 21%. loe artiklit siit!  

Lastearstide kaotamine maakonnakeskustest ei ole põhjendatud

8. juuli 2016

Lastekaitse Liit avaldas seisukoha maakondlike lastearstiteenuste kaotamise kohta. Loe seisukohta siit!

Lastekaitse liit 15-aastase loomakasvataja juhtumist: riik ei tohiks alaealiste ettevõtlikkust pärssida

16. juuli 2016

15. juuli äripäevas ilmus Lastekaitse Liidu seisukoht noorte ettevõtlikkuse kohta. Teema ajendiks oli 14. juuli Maalehes ilmunud artikkel “Alaealine FIE on maksuorjuses”.  Loe Lastekaitse Liidu seiskohta siit!

MTÜ Lastekaitse Liit: Riigil on vaja alaealiste ettevõtlikkust pärssimise asemel toetada

15. juuli 2016

MTÜ Lastekaitse Liit: Riigil on vaja alaealiste ettevõtlikkust pärssimise asemel toetada Alaealise ettevõtja Timmo Koppeli juhtum, millest kirjutas neljapäevane Maaleht, tekitab küsimuse, kas riik ei piira ravikindlustatud noorte töötajate ja ettevõtjate ühetaolise sotsiaalmaksuga koormamisega noorte ettevõtlikkust? MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et riik peab ettevõtlikke noori toetama ning selleks tuleb astuda tulenevalt vajadustele vastavaid samme. Määratleb […]

Lastekaitse Liit: Lastearstide kaotamine maakonnakeskustest ei ole põhjendatud

11. juuli 2016

Lastekaitse Liit leiab, et lastearstide kaotamine maakonnakeskustest ei ole põhjendatud ning praeguse hästi töötava pediaatrisüsteemi kaotamisega võidakse ohtu seada laste heaolu ning piiratakse vajaliku erialase abi kättesaadavust. Lastekaitse Liit avaldas tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovskile saadetud kirjas muret maakondliku lastearstiteenuse kaotamise üle. “Pediaatrilise abi ööpäevaringse kättesaadavuse kaotamine seab hädaohtu lapsed, kes haigestuvad sageli just õhtu- […]

Lastekaitse Liit arutleb arvamusfestivalil kiusamisvaba elutee võimalikkuse üle

5. juuli 2016

Me kõik ei saa olla üksteisega parimad sõbrad, aga me saame olla üksteisele head kaaslased. Kuidas luua kiusamisvaba eluteed ja kellest see algama peaks? Reedel, 12. augustil 17.00 – 18.30 toob Lastekaitse Liit Arvamusfestivali Õpioru väärtuspõhise hariduse laval väärtuskasvatuse lasteaedade ja koolide seinte vahelt välja ning näitab igaühe võimalusi ja vastutust osaleda kiusamisvaba elutee loomisel. […]