Lapse õiguste kuu 2021

Bloki sisu kuvamiseks/peitmiseks klõpsa sinisele nupule

20. novembril 1989 võeti ÜROs ehk Ühinenud Rahvaste Organisatsioonis vastu lapse õiguste konventsioon, mis tähendab, et lastel tekkis oma seadus, mille kohaselt ei ole nad enam objektid, kes kuuluvad oma vanematele, vaid täieõiguslikud ühiskonna liikmed koos oma õiguste ja kohustustega. Eesti Vabariik ühines konventsiooniga kaks aastat hiljem, mis tähendab, et tänavu novembris möödub selle tähtsa dokumendi allkirjastamisest juba 30 aastat!

Lastekaitse Liit tähistab seda sündmust videokalendriga, kus mikrofoni haaravad lapse õiguste saadikud ehk noored, kes tutvustavad lastele arusaadavas keeles nende õigusi ja kohustusi.

Videod ilmuvad iga päev Lastekaitse Liidu kodulehel, Youtube-i kanalil ja Facebookis ning lapse õiguste saadikute Instagramis.Just täna, novembrikuu esimesel neljapäeval, toimub teine UNESCO rahvusvaheline koolivägivalla- ja koolikiusamisvastane päev, sh küberkiusamisvastane päev.Lastekaitse Liit kutsub lapse õiguste kuu tähistamiseks 4-18-aastaseid lapsi ja noori osalema loovkonkursil. Laekunud tööde hulgast valivad liidu meeskond ning koostööpartnerid oma ettevõtetele 2021. aasta jõulukaardid. Tunnustatud tööde autorid avaldatakse 10. detsembril Lastekaitse Liidu kodulehel.

Lisainfo on leitav siin.

 

Eeskujuliikumine Valge Õhupall, mille partneriks on ka Lastekaitse Liit, tähistab 11. novembril eeskujupäeva. Seoses sellega kutsume kõiki eestimaalasi üles sellel päeval osalema aktsioonis MÄRKAN EESKUJU ja võtma ühendust neid inspireerinud eeskujudega.

Sotsiaalmeedias avaldatavatele postitustele, palume lisada teemaviited: #eeskujupäev, #MärkanEeskuju, #märkame11hoiame11https://ajakiri.lastekaitseliit.ee/2021/11/12/veebiajakiri-november-2021/

Lapse õiguste programm linastub Just Filmi kavas 11. korda. Tänavust programmi on aidanud kokku panna Õiguskantsleri Kantselei, Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ning Lastekaitse Liit, kes kaasas valiku tegemisse ka noored. Vaata kogu festivali kava: www.justfilm.ee 

“Kiusamisest vabaks!” meeskond pakub programmiga liitunud haridusasutustele kasutamiseks sallivuspäeva tunnikavasid, mis on leitavad programmi koduleheküljelt eesti ja vene keeles.

Neljapäeval, 18. novembril toimub Eesti Vabariigi Õiguskantsleri Kantselei hoones Lastekaitse Liidu ja MTÜ Oma Pere asendushoolduse teemaline konverents “Kuidas elad, Eestimaa laps?”. Kell 10 algav programm keskendub Lastekaitse Liidu poolt 2021 aastal läbi viidud asendushooldusel kasvavate laste osalusuuringu tulemustele. 

Konverents toimub veebis Delfi TV otseülekande vahendusel, ootame kõiki huvilisi.

Konverentsiga tähistame ÜRO lapse õiguste konventsiooni 30. aastapäeva Eestis ning juhime tähelepanu artiklitele 3 ja 12, mis sätestavad, et igasugustes lapsi puudutavates ettevõtmistes riiklike või erasotsiaalhoolekande asutuste, kohtute, täidesaatvate või seadusandlike organite poolt tuleb esikohale seada lapse huvid ning lapse parimaks esindamiseks on täiskasvanutel kohustus kuulata laste arvamust lapse elu puudutavates aspektides. Iseäranis perest eraldatud ja asendushooldusel elavate laste puhul on oluline pöörata tähelepanu lapse õiguste ja huvide kaitsele.

Konverentsil esinevad Helen Jõks, Helen Saarnik, Pille Isat, Meelis Kukk, Markko Moisar, Kristi Mägi-Sepp, Mariana Saksniit ja Triin Lumi.

Ettekannetes pöörame tähelepanu järgmistele teemadele, millest ka asendushooldusel elavad lapsed läbiviidud uuringus rääkisid: Miks on vaja rääkida lapsega tema päritolust? Kuivõrd oluline on lapsega suhelda ja teda kaasata tema elu puudutavatesse otsustesse? Kuidas rääkida rasketest teemadest?

Konverentsi modereerivad Karin Rosenberg ja Viktoria Pendonen, kes vabal ajal teevad koos vaimse tervise teemalist taskuhäälingut Hingega Üks ning on mõlemad oma kogemustele tuginedes tugiisikuteks asendushoolduselt elluastuvatele noortele.Targalt internetis projekti raames tõstame sellel päeval fookusesse lapse õiguse olla kaitstud seksuaalse väärkohtlemise eest internetis.


ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 34 kohaselt on igal lapsel õigus olla kaitstud igasuguse seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse väärkohtlemise eest.

Väärkohtlemise vähendamisel on oluline osa ennetustegevusel –  hoia oma suhet lapsega lähedasena. Kui sul on aga kahtlus, et sinu, sinu tuttava, sõbra, kolleegi või naabri laps on sattunud väärkohtlemise ohvriks, siis teavita politseid või oma kodukoha lastekaitsetöötajat. Helistada saab ka 116 111 lasteabi infotelefoni numbril (www.lasteabi.ee).

Loe koos lapsega Lastekaitse Liidu poolt Justiitsministeeriumi toel välja antud audioraamatut “Mina olen enda oma” eesti keeles
või vene keeles.Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud teevad Teeviida Facebookis otselülituse arutlemaks lapse õiguste teemal.Sel aastal on noorsootöö nädala fookuses vaimne tervis ja digitaliseerumine – hakatakse lahti harutama ja mõtestama käesoleva aja vaimse tervise ja digitaliseerumisega seotud väljakutseid ja loomulikult ka võimalusi.
25. novembri on ÜRO nimetanud rahvusvaheliseks naiste vastu suunatud vägivalla lõpetamise päevaks (International Day for the Elimination of Violence against Women). Päeva eesmärk on teadvustada naiste vastu suunatud vägivalda, millel on mitmeid vorme – füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline ja majanduslik.

Lastekaitse Liidul toimub samal päeval seminar sarjast “Samal poolel – lapse poolel”, mis keskendub lähisuhtevägivalla mõjule lapsele.