Uudised

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu avalik pöördumine

5. May 2011

30. aprill 2011 Avalik pöördumine Vabariigi Valitsuse, kohalike omavalitsuste juhtide, volikogude ja otsustajate poole Õpilastel algab varsti pikk suvevaheaeg. Kuidas seda veeta? Ideaal võiks olla n-ö viies kooliveerand, hästi sisustatud vaba aeg näiteks suvelaagrites, tegelikkus on paraku teine. Liiga paljudel vanematel ei jätku suvisteks lisakuludeks raha. MTÜ Lastekaitse Liit on veendunud, et lapse sisukas suvi […]

Karistada või mitte?

5. May 2011

Kuidas mõjub lapsele karistus?  Kuidas mõjub lapsele vanema tagaside tema tegude kohta või tagaside puudumine? Neil ja paljudel  teistel teemadel  kutsub lugema Lastekaitse Liidu ajakirja “Märka Last” kevadnumber. Lastekaitse Liidu veebiküsitluses kirjutasid lapsevanemad missuguseid karistamise meetodeid nad kasutavad. Samuti rääkisid lapsevanemad kiitmisest, tunnustusest ja tagasidest lapsele. Kuidas mõjuvad kirjeldatud karistamise meetodid, mida annab vanema tagasiside […]

Lastekaitsetöö kavandamisel peab arvestama piirkonna spetsiifikat

11. May 2011

MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudiga korraldab 12. mail algusega kell 11.00 Jõhvis, Ida-Viru Maavalitsuses lastekaitse sidusvaldkondade spetsialistidega koostöös varase märkamise teemaseminari.   “Ida-Virumaal on võrreldes teiste maakondadega suur asenduskoduteenusele suunatud laste arv, mis viitab sellele, et sotsiaaltöötajad sekkuvad perekonna probleemidesse staadiumis, mil pole peale lapse vanematest eraldamise enam muud teha.” tõdeb Andres […]

Kasuvanematele tuleb appi uus nõustamiskava

24. May 2011

MTÜ Oma Pere käivitas 1. maist 2011 koostöös SEB Heategevusfondiga nõustamisprogrammi, mille eesmärk on pakkuda tuge neile peredele, kel tahet ja jaksu kasvatada vanemliku hooleta jäänud last.   Lapsendaja, nõustamisprogrammi juhi ja mentori Enel Kotli sõnul ei tähenda alati perekonda elama asumine vanemliku hooleta lapsele murede lõppu. Lapse tõeline abistamine saab toimuda vaid siis, kui […]

Laste kaitseks on vajalik uue lastekaitseseaduse vastuvõtmine

26. May 2011

Laste kaitseks ja lastekaitsetöö tõhususe saavutamiseks on vajalik uue lastekaitseseaduse vastuvõtmine, et tagada tulemuslik ja professionaalne töö koos kaasaegsete rakendusmehhanismidega erinevate ametkondade vahel. Loomulikult pole uue lastekaitseseaduse vastuvõtmise eesmärgiks reguleerida laste elu-olu ja arengu kõiki aspekte, kuid igapäevaelus esinevatest ohtudest ja probleemidest tulenevalt tuleb tagada lastekaitsetöö kvaliteet läbi vastutuse.   “Kindlasti tuleb julgustada  kogu elanikkonda […]

Väärtused ühiskonnas on laste heaolu eelduseks

31. May 2011

Laste heaolu on tihedalt seotud ühiskonnas valitsevate hoiakutega lastesse. Laste positsioon ühiskonnas saab olla sama tugev kui perekonna asend ühiskonnas tervikuna. Peab tõdema, et laste positsioon Eestis on siiski jätkuvalt madal, mis muuhulgas väljendub kasvatushoiakutes tolereerida laste kehalist karistamist. Uurimused näitavad, et täiskasvanud taunivad vägivalda kui sellist, kuid ikkagi 38% Eesti täiskasvanutest karistavad lapsi kehaliselt […]

Head lastekaitsepäeva!

1. June 2011

Väikestel lastel on väikesed peod, väikesed südamed, väikesed teod… Väikestel lastel on veeselged silmad nende jaoks selged ka vihmased ilmad! Väikestel lastel on looduse juuksed, tõeline naer ja tõelised nuuksed… Jäägu neil silmad veel kauaks nii särama, lahti siis neile kõik maailma väravad! Soovime ilusat lastekaitsepäeva kõigile!   Lastekaitsepäeva tähistamine sai alguse 1925. aastal Genfis […]

Alar Tamm: igale lapsele hoolivad täiskasvanud

1. June 2011

MTÜ Lastekaitse Liidu juhataja Alar Tamm kirjutab, et Eestis on lastel madal staatus perekonnas ja perekonnal madal staatus ühiskonnas. Tahaksin laste parema elu kujundamise nimel muuta suhtumist lastesse kõikidel tasanditel – nii perekonnas, mis on püha ja riigi kaitse all, kui ka ametkondades ja lastega seotud institutsioonides. Muuta mõtlemist, et mõistaksime laste kasvatamises loomingu ja […]

Lastekaitsetöötajad tunnevad puudust toetavatest teenustest abivajavatele

9. June 2011

Majanduskriisi situatsioonis tehti Eestis rahalisi kärpeid lastekaitse valdkonnas, kus mitmes maakonnas ja omavalitsuses ühildati lastekaitsetöö teiste ülesannete täitmisega või kaotati ametikohad üldse. Lastekaitsetöötaja on nii ennetaja kui sekkuja, kuid nüüdses olukorras ka nii politseiniku, õpetaja, psühholoogi kui ka vanema rollis juhul, kui piirkonnas või kogukonnas puudub toetav tugivõrgustik. MTÜ Lastekaitse Liit koostöös Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö […]

Olulise mõjuga samm laste tuleviku heaks on alkoholireklaami keelustamine

10. June 2011

MTÜ Lastekaitse Liit ja Eesti Karskusliit AVE ühine pressiteade Olulise mõjuga samm laste tuleviku heaks on alkoholireklaami keelustamine Alkoholireklaami keelustamine, samuti alkoholimüügi kitsendamine on olulise mõjuga samm laste ja noorte riskikäitumise ning alkoholi tarbimise piiramiseks. Seega on põhjendatud ja vajalik riigi poolt otsustav samm seadusandluse kaudu rangemateks alkoholi reklaami- ja müügipiiranguteks. Laste kasvatamismallid tulevad kodunt, […]