Uudised

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab 20.09 Jõhvis seminari “Lapse õigused meedias”

19. September 2012

Pressiteade: MTÜ Lastekaitse Liit korraldab neljapäeval, 20. septembril Jõhvis seminari „Lapse õigused meedias“, et arutada, kuidas laste ja perede lugusid kajastada lapse huvidest lähtuvalt. Seminar „Lapse õigused meedias“ toimub 20. septembril algusega kell 10.30 Ida-Viru Maavalitsuse seminarisaalis (Keskväljak 1, Jõhvi), kuhu on oodatud lastekaitsetöötajad, lastega töötavad spetsialistid ja laste ja perede lugusid kajastavad ajakirjanikud. MTÜ […]

MTÜ Lastekaitse Liidu ümarlaud “Lapse parima huvi väljaselgitamine perevägivalla juhtumites”!

21. September 2012

21.09, algusega 11.00 toimub MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel nelja “Laps perevägivalla ohvrina” lähisuhtevägivalla ümarlaudade sarja teine ümarlaud “Lapse parima huvi väljaselgitamine perevägivalla juhtumites”. ÜRO lastevägivalla uuring toob välja peresisese lastevastase vägivalla tagajärjed, milleks on World Report on violence against children (Genfi 2006)  järgi “Letaalsed ja mitteletaalsed vigastused, kognitiivsed kahjustused ja arenguhäired…Üha kasvav tõendusmaterjali hulk viitab, et kokkupuutumine vägivalla või traumaga muudab arenevat aju, […]

„101 last Toompeale“

21. September 2012

Taaskord on algamas MTÜ Lastekaitse Liidu Noortekogu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu koostööprojekt „101 last Toompeale“. Sel aastal leiab üritus aset 16.novembril Riigikogus, kui 101 noort üle Eesti saavad arutada neile olulistel teemadel, leida üles kitsaskohad ning pakkuda sobivaid lahendusi kitsaskohtade leevendamiseks. 21.korda toimuv üritus võtab sel korral luubi alla riigieksamid, tasemetööd ja ülikooli sisseastumise korra. […]

MTÜ Lastekaitse Liit saab täna 24. aastaseks!

2. October 2012

Väärtused on õnneliku lapse silmades! Hoiame seda mõttes läbi kõikide oma tegude, ning peame tähtsaimaks laste ja lastega perede heaolu Eestis. MTÜ Lastekaitse Liit, taasloodi 02. oktoober 1988.a., tegude mõju on kujundanud ühiskonnas lastesse suhtumist, lugupidamist ja heaolu tervikuna. Kõike seda on saavutatud koos, koos mõeldes, algatades, tehes. Ühiskond oma terviklikkuses on kõikidele osapooltele võimalus tegutseda […]

Lapse ärakuulamine

5. October 2012

Sotsiaalministeerium koostöös MTÜga Perede ja Laste Nõuandekeskusega korraldab järjekorras VIII lastekaitsetöötajate (oma)kogemuse- seminari, mille raames teeb MTÜ Lastekaitse Liit töötaja Kiira Nauts ettekande teemal: “Lapse ärakuulamine tsiviilkohtumenetluses vanematevahelistes hooldusõiguse vaidlustes”.

Teatejooks nälga kannatavate laste toetuseks 2012

11. October 2012

Miks ja millal seda jooksu korraldatakse? (Teatejooksu poster) Igal aastal, 16. oktoobril, maailma toidupäeval toimub teatejooks koolidele üle maailma. Lisaks võimalusele võistelda teiste samavanade lastega üle maailma pöörab jooks tähelepanu miljonitele lastele, kes surevad nälga, sest neile ei jätku toitu. Seda saaks vältida, kui probleemile pöörataks rohkem tähelepanu. Maailma toidupäeval võistlevad omavahel koolid nii Kanadast […]

Martin Medar: Sotsiaalsüsteemile oma kultuurkapital!

3. April 2015

Selleks et sotsiaalvaldkond suudaks areneda, tuleks delegeerida teatud teenuseid kolmandalt sektorilt. Et vabaühenduste elujõulisust hinnata ja kodanikualgatuse võimekust kasutada, peaks olema selgem nägemus tellijalt. Selleks on vaja luua keskkond, mis võimaldab pakkuda ka tugiteenuseid kolmanda sektori tegevuse toetamiseks. Kolmanda sektori organisatsioonide tegutsemissuunad on praegu jätkusuutlikud peamiselt tänu vabatahtlikule tööle. Loe edasi:http://pluss.postimees.ee/3139957/martin-medar-sotsiaalsusteemile-oma-kultuurkapital

Jõulutunneli toetused jagatud

3. April 2015

Meil on rõõm teatada, et heategevusprogramm “Jõulutunnel” oli sel aastal ETV eetris juba 15. korda. Tänavu koguti annetusi abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks. MTÜ Lastekaitse Liit vahendusel jõuab televaatajate toetus lasteni, kellel veel ei ole olnud võimalust huvitegevuses osaleda või kes vajavad selleks lisatoetust. Eelkõige soovitakse toetada lapsi, keda kasvatavad vanavanemad või kes on pärit lasterikastest peredest […]

Tallinna Ülikoolis hakatakse lapse õigusi õpetama

3. April 2015

MTÜ Lastekaitse Liit ja Tallinna Ülikool allkirjastasid 31.03.2014 koostöölepingu lapse õiguste õppesuuna arendamiseks ülikoolis. Aastaks 2016 luuakse Tallinna Ülikoolis lapse õiguste õppemoodul, mis on eelkõige suunatud oma töös lastega ning laste heaks töötavatele spetsialistidele, eelkõige tulevased lastekaitse- ja sotsiaaltöötajad, juristid ning noorsootöötajad. Lapse õiguste komitee, kui lapse õiguste konventsiooni järelevalveorgan, soovitas 2003. aasta lõppjäreldustes Eestile lapse õiguste teemal regulaarsete […]