Uudised

Lastekaitse Liit kutsub lapsi internetiturvalisuse laagrisse

6. August 2019

07.08 kell 17:00 Kohad laagris on selleks korraks täis! Kes tahab kursis olla rohkem internetiturvalisuses toimuvaga on alati oodatud jälgima Targalt Internetis​ lehte! Ja kes tihedamini tahab panustada, on oodatud osalema Lastekaitse Liidu noortekogus – https://www.lastekaitseliit.ee/organisatsioon/noortekogu/ Kutsume 12-18 aastaseid lapsi osalema digiteemalises kolmepäevases laagris Nelijärve puhkekeskuses 27.-29. augustil 2019 See laager on Sulle kui oled […]

Ebaravi, vaktsineerimine ja hulluks minemine: vaata, milliseid terviseteemasid arutatakse Arvamusfestivalil

6. August 2019

https://tervis.postimees.ee/6746646/ebaravi-vaktsineerimine-ja-hulluks-minemine-vaata-milliseid-terviseteemasid-arutatakse-arvamusfestivalil https://jarvateataja.postimees.ee/6749283/terviseamet-arutleb-arvamusfestivalil-ebaravi-tokestamise-ja-nakkushaiguste-ennetamise-ule https://jarvateataja.postimees.ee/6748631/sotsiaalministeerium-arvamusfestivalil-vaimne-tervis-nakkushaigused-tootervishoid-tolerantsus-ja-pensionipolve-rahaline-heaolu https://tervis.postimees.ee/6748928/terviseameti-juht-ebaravi-levikust-aarmuslikud-seisukohad-on-sageli-kellegi-muugitoo Reedel kell 14 arutlevad tervise alal Martin Kadai (Terviseamet), Tanel Kiik (sotsiaalminister), Karmen Joller (perearst) ja Ene Tomberg (Lastekaitse Liidu juht) teemal «Kuidas tulla toime nakkushaigustega globaliseeruva maailma tingimustes?». Nakkushaiguste levik on aktuaalseks muutunud tänu kahele tegurile: inimesed reisivad senisest rohkem, samas on vaktsineeritus mitmetes riikides langenud. Eesti on tänu oma kõrgele vaktsineeritusele […]

JOODIKVANEMAD JÄTAVAD LAPSED UNARUSSE: võsukesed kerjavad, nälgivad ja närivad toorest sibulat

6. August 2019

Lastekaitse liidu juhataja Varje Ojala: „Oluline on lapsevanematele anda järjepidevalt teadmisi, et nad suudaksid tajuda oma lapse vajadusi ning lähtuksid igapäeva situatsioone lahendades neist, sõltuvalt lapse east ja toimetulekuoskustest. Turvalist keskkonda ja tuge vajavad kõik lapsed sõltumata vanusest, kuid väikelapseeas on eriti oluline täiskasvanu füüsiline kohalolek. Lapsevanem peab läbi mõtlema olukorrad, kus ta ise ei saa lapsega koos olla, […]

Viis tähtsat põhjust, miks lapsed varakult trenni suunata

3. August 2019

Valio ja Lastekaitse Liit toovad välja kõige olulisemad põhjused, miks tuleks sporditegemisega algust teha juba varajases eas. https://www.liigume.ee/972528/viis-tahtsat-pohjust-miks-lapsed-varakult-trenni-suunata

Helen Saarnik: kas Eesti noortel on hea olla?

2. August 2019

Lastekaitse Liidu tellimusel viidi läbi uurimus noorte elukvaliteedist Baltimaades. Eesti noorte sirgumisest võrdluses naabritega kirjutab Helen Saarnik. https://www.err.ee/967204/helen-saarnik-kas-eesti-noortel-on-hea-olla

Solmani plaan nimede andmisele piiranguid seada sai mitmelt liidult kriitikat

22. July 2019

Lastekaitse liidu juhatuse liige Varje Ojala teatas siseministeeriumile edastatud arvamuses nimeseaduse kohta, et esmane probleem tuleneb eelnõus kasutatavast terminist “Eesti nimetraditsioon”, mida pole eelnõus ega selle seletuskirjas defineeritud ning see tekitab ebaselgust. https://www.err.ee/963726/solmani-plaan-nimede-andmisele-piiranguid-seada-sai-mitmelt-liidult-kriitikat

Täna+ Uudised koolikiusamisest

16. July 2019

https://www.tallinnatv.eu/saade/12307/tana-uudised

Igal lapsel on õigus turvalisele ja kiusamisvabale elule

16. July 2019

MTÜ Lastekaitse Liidu ja SA Kiusamisvaba Kooli ühispöördumine https://www.postimees.ee/6731525/igal-lapsel-on-oigus-turvalisele-ja-kiusamisvabale-elule https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mtu-lastekaitse-liit-ja-sa-kiusamisvaba-kool-igal-lapsel-on-oigus-turvalisele-ja-kiusamisvabale-elule?id=86856889

Ministeerium tahab Sillamäelt koolikiusamise kohta selgitusi

16. July 2019

Abiks koolidele on loodud kiusamise ennetusele suunatud metoodikad ja õppematerjalid, samuti panustavad ennetusse erinevad asutused, nt Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba kool, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad, samuti politsei, päästeamet, Rajaleidja nõustamiskeskused ja paljud teised. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/ministeerium-tahab-sillamaelt-koolikiusamise-kohta-selgitusi?id=86853189

Igal lapsel on õigus turvalisele ja kiusamisvabale elule

16. July 2019

Igal lapsel on õigus turvalisele ja kiusamisvabale elule nii kodus, lasteaias kui koolis. Täiskasvanute, lapsevanemate, koolijuhtide ja õpetajate kohustus on seda neile tagada. Kui kodus lasub peamine raskus lapsevanematel, siis haridusasutustes peavad laste turvalisuse hoidmisega hakkama saama õpetajad ja kogu kooli personal. Selle jaoks, et tagada lastele kiusamisvaba haridustee, tuleb haridusasutustel otsustada tegeleda kiusamise teemaga […]