Uudised

Pressiteade: Rahvusvaheline konverents “Õigus olla laps”

5. november 2009

 Rahvusvaheline konverents "Õigus olla laps" Lastekaitse Liit tähistab 6. novembril rahvusvahelise konverentsiga "Üigus olla laps" ÜRO lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmise 20. aastapäeva.  Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses kell 10.00 algaval konverentsil käsitletakse Eestis ja Euroopa riikides valitsevaid arusaamu ja vastutust lapse õiguste tagamisel. Kolmes paneelarutelus räägitakse lapse õigustest teoorias ja praktikas, ühiskonna võimekusest lapse õiguste tagamisel ning […]

Sotsiaalkomisjon: lastekaitse arvelt ei tohi kokku hoida

29. oktoober 2009

Riigikogu sotsiaalkomisjonis 27.10.2009 toimunud lastekaitse teemalisel arutelulkoos Lastekaitse Liidu ja sotsiaalministeeriumi esindajatega asus komisjonseisukohale, et vaatamata raskele ajale ei tohiks kokku hoida lastekaitsearvelt, kuna tegemata töö selles valdkonnas ei ole hiljem korvatav. Komisjon tõdes, et omavalistuse ja ka maavalitsuste poolt tehtavad kärpedning kokkuhoiukavad puudutavad sageli just lastekaitsetöötajaid, mille tõttuosades omavalitsustes puudub see ametnik üldse ja teistes […]

Kommentaar: Kas lapsed kasvavad samasooliste peres teistsuguselt

26. oktoober 2009

"Kas lapsed kasvavad samasooliste peres teistsuguselt?" Kommentaar Eesti Päevalehes 23.10.2009 Kõik lapsed on võrdväärsed ning neil on õigus võrdsele kohtlemisele (lapseõiguste konventsiooni art.2). Sündimisest saadik kasvab ja areneb lapssotsiaalses kommunikatsioonis teiste inimestega. Lastel on vajakindlustunnet, et nende vanemad on nende jaoks olemas, annavad tuge ningselget ja ausat teavet, esitavad selgeid ootusi ja loovad turvalisekeskkonna" paiga, […]

Noortefoorumi “101 last Toompeale” eelfoorumid

26. oktoober 2009

LASTEKAITSE  LIIDU  INFOKESKUSE  PRESSITEADE Noortefoorumi "101 last Toompeale"  eelfoorumid  Lastekaitse Liidu Noortekogu ja Eesti Üpilasesinduste Liidu eestvedamisel on tulemas juba 18. korda noortefoorum "101 last Toompeale", kus noored arutavad Riigikogu saalis neid puudutavaid aktuaalseid teemasid, pakuvad lahendusi kitsaskohtade likvideerimiseks ning teevad ettepanekuid seaduste parandamiseks ja muutmiseks. Igal aastal keskendutakse ühele teemale. Selle aasta teemaks on […]

Jõhvis toimub avalik arutelu lapse õiguste järelvalvest

19. oktoober 2009

PRESSITEADE: Avalik arutelu lapse õiguste järelevalvest Eestis 20. oktoobril algusega kell 13.00 toimub  Jõhvis Ida-Viru Maavalitsuses Lastekaitse Liidu algatusel arutelu lapse õiguste järelevalvest Eestis. Osalevad riigi- ja kohalike omavalitsusasutuste ning kolmanda sektori organisatsioonide esindajad.Arutelu eesmärgiks on saada ülevaade lapse õiguste järelevalve hetkeolukorrast. Arutlusele tulevad küsimused: kas laste õigused on Eestis piisavalt kaitstud ning kas lapse […]

Uuring: masu tõttu on enam kannatanud lastega Eesti pered

16. oktoober 2009

Uuring: masu tõttu on enam kannatanud lastega Eesti pered  TNS Emori uuring selgitas välja, et majandussurutise tõttu on sissetulekudvähenenud 51% Eesti peredel. Kõige vähem on masu mõjutanud pensionäre. Emori andmetel on 28 protsendi Eesti perede toimetulekut mõjutanud justpalgakärped. 17 protsendil on sissetulekud vähenenud töökaotuse tõttu.Sundpuhkustele saatmine ja muud põhjused on halvendanud 6 protsendi peredetoimetulekut. Kõige […]

101 last saavad Toompeal üheks päevaks võimu

14. oktoober 2009

20. novembril, rahvusvahelisel lapse päeval ja ÜRO lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmise 20. aastapäeval võtavad 101 last Toompeal Riigikogu saalis üheks päevaks võimu. Juba 18. korda toimub seal noortefoorum "101 last Toompeale". Kell 11.00 algavat foorumit korraldab Lastekaitse Liidu Noortekogu ja Eesti Üpilasesinduste Liit ning toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Igal aastal keskendub noortefoorum kindlale teemale, mille on […]

Ootame uudiseid ja edulugusid vabatahtlikust lastekaitsetööst!

14. oktoober 2009

 Kõikjal mainitakse, et vabatahtlik tegevus on demokraatliku ühiskonna oluline tunnus ja väärtuslik ressurss ühiskonna sidususe loomisel. Arvatakse, et suhtumine vabatahtlikku tegevusse näitab ühiskonna küpsust. Rõhutatakse sedagi, et vabatahtlik on ühiskonnas vajalik isik, kes aitab   oma väikeste ja suurte heategudega maailma paremaks muuta, panustab palju oma kogukonna arengusse. Vabatahtlikke kannustab soov tekitada positiivsed muutusi enda lähikonnas […]

Lastekaitse Liidu liikmete teabe- ja arutelupäev

12. oktoober 2009

  Lastekaitse Liidu liikmete TEABE- JA ARUTELUPÜEV   Sihtrühm:        Liikmesorganisatsioonide juhatuse liikmed, kõneisikud ca 30 inimest Kuupäev:        16. oktoober  2009 Koht:              Rahvusraamatukogu Algus:             kell 11.00 Lõpp:              kell 15.30   Registreerimine: hiljemalt 12.oktoobriks  kella 15.00-ks, liit@lastekaitseliit.ee Info:                Helika Saar tel.: 6311128, juhi abi Transport:       Lastekaitse Liidu poolt hüvitatakse osalejale bussipiletite alusel kulu […]

Vabatahtlike tunnustamine – esitage kandidaat!

8. oktoober 2009

Vabatahtlike tunnustamine – esitage kandidaat!   Ametlik lastekaitsetöö on nõrgenenud, sest lastekaitsetöötajate arv on kahanenud. Sellest tulenevalt muutub vabatahtlik töö lastekaitses aina tähtsamaks. Vabatahtlik tegevus  annab ametlikule lastekaitsetööle lisaväärtust ja tuge. Lastekaitsetöö ilma heategevuseta on nagu murtud tiivaga lind. Mida rohkem vabatahtlikku tegevust märkame ja väärtustame ning vabatahtlikke tunnustame, seda enam tekib inimestel julgus vabatahtlikku tööd teha, […]