Uudised

Lastekaitse Liidu üldkogu: Perekonnaseadus vajab selgitamist!

11. mai 2010

Pressiteade: MTÜ Lastekaitse Liidu üldkogu tõdes: Riik ei ole suutnud laiemaleavalikkusele selgitada pooleteist kuu pärast jõustuvat uut perekonnaseadust,mis toob kaasa palju põhimõttelisi muudatusi.Laupäeval, 08. mail toimus MTÜ Lastekaitse Liidu üldkogu, mis võttis kokku2009.a. aasta tulemused ning seadis uued sihid laste õiguste tagamiseedendamises.Eelnev tegevusaasta on olnud algatusterohke, millest esile võib tuuaeestkostetöö vanemluse toetamiseks, koolitused alushariduse õppekava […]

Lastekaitse Liit tunnustas aktiivseid noori

3. mai 2010

Lastekaitse Liit andis 09. aprillil Noortekogu liikmetele välja vabatahtlikupassid. Lastekaitse Liidu Noortekogu eesmärgiks on toetada laste osalust jaanda neile võimalus kaasa rääkida nende elu otseselt puudutavate probleemidekäsitlemisel. Paljud Lastekaitse Liidu Noortekogu liikmed on organisatsioonijuures vabatahtlikena tegutsenud juba 5 aastat.  Vabatahtliku pass, mis on lihtne vahend vabatahtlikus tegevuses osalemisestsaadud teadmiste, oskuste ja kogemuste kirjeldamiseks, on koostatudVabatahtliku Tegevuse […]

MTÜ Lastekaitse Liit – üldkogu

3. mai 2010

MTÜ Lastekaitse Liit üldkogu toimub laupäeval, 08. mail 2010.a. kell 11.00Puuetega Inimeste Koja saalis (Tallinn Toompuiestee 10). Palume registreeruda hiljemalt 05. maiks  e-mailil: liit@lastekaitseliit.ee Kutsume kõiki registreeruma ja täname Teid, kes on juba enda tulekust teadaandnud! Üldkogu päevakava   Aruanne 2009 Alar Tamm MTÜ Lastekaitse Liit juhataja

MTÜ Lastekaitse Liit: riik ei ole uut perekonnaseadust piisavalt selgitanud

20. aprill 2010

Pressiteade20. aprill 2010   Pisut enam kui kahe kuu pärast jõustuv uus perekonnaseadus toob kaasapõhimõttelisi muudatusi, mida riik ei ole Lastekaitse Liidu hinnangulsuutnud asjaosalistele piisavalt selgitada ega ette valmistada. "Seadusega igapäevatöös otseselt kokkupuutuvatele osapooltele onJustiitsministeerium kavandanud vaid viis koolituspäeva, mis on seadusemõjuala arvestades selgelt liiga vähe," oli Lastekaitse Liidu juht Alar Tammkriitiline. Lastekaitseametnikele on perekonnaseadus […]

Loone Ots “Kuidas lapsi peksta?”

20. aprill 2010

Kuidas lapsi peksta? Üpetajate leht – reede, 26. märts 2010 Autor: Loone Ots, lastekaitse liidu vanematekogu liige  “Kuidas lapsi peksta" oli üks peatükk aastal 1902 ilmunud "Revolut­sionäärikäsiraamatus". Üllitis oli osa filosoofilisest näidendist "Inime­ne jaüliinimene". Autor " humanist ja sotsialist George Bernard Shaw. Shaw tahtis šokeerida Briti ühiskonda. Täpsemalt kesk- ja ülemklassi, kesolid juba hakanud taunima […]

Riigikogu arutas laste ja noorte vaesuse ja tõrjutusega seotud probleeme

12. aprill 2010

Lastekaitse Liidu president Katrin Saks esines ettekandega 08. aprillilRiigikogus, kus toimus olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu teemal"Võitlus laste ja noorte vaesuse ja sotsiaalse tõrjutusega". Stenogrammi leiate siit: http://www.riigikogu.ee/?op=steno<http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1270710300#pk61

Soodne majutus Remnikul kooliekskursioonidele

6. aprill 2010

KALLIS KLASSIÜPETAJA!  MTÜ Lastekaitse Liidu Remniku õppe- ja puhkekeskus kutsub koole korraldama klassilõpu ekskursioone Ida-Virumaale.  Kui Te pole teinud veel otsust kevadise ekskursiooni kohta ja  Teieõpilastel puuduvad võimalused sõita lõpuekskursioonile välismaale, on parim valik panna maržuutise paika ja valida peatuskohaks Peipsi järve põhjakaldal asuv Remniku õppe- ja puhkekeskus. Lastele on viimase veerandi lõppedes väga oluline […]

Õnnitleme Tartu Lastekaitse Ühingut ja Viljandi Lastekaitse Klubi!

5. aprill 2010

On hea meel tõdeda, et KÜSK nõukogu otsustas 19.03.2010 toimunud koosolekultoetada “Kogukonnaelu ja koostöö arendamise” taotlusvooru vahenditest TartuLastekaitse Ühingut ja Viljandi Lastekaitse Klubi tegevusvõimekuse jakoostöö süvendamist. Koostöös Lastekaitse Liiduga koostatiprojektitaotlused, mis osutusid valituks 74 taotluse hulgast.  Edu projektide elluviimisel!  Lastekaitse LiitAlar Tamm

Konkurss – 2009. aasta MTÜ Lastekaitse Liit liige

22. märts 2010

KUTSUME TEID OSALEMA VÜI SEADMA ÜLES KANDIDAAT KONKURSILAasta 2009 MTÜ Lastekaitse Liit liige Konkursi eesmärk: Väärtustada vabatahtlikku laste õiguste ja  lastekaitsealast tegevus ning tõsta  MTÜ Lastekaitse Liidu  liikmete motivatsiooni sh. soodustada uute ideede sündi ning võimaldada neil realiseeruda. Aasta 2009 Lastekaitse Liidu liikme valimise, tunnustamise ja premeerimise kaudu teavitatakse ka üldsust teie tänuväärsest tööst laste […]

MTÜ Lastekaitse Liit võtab tööle projektijuhi

12. märts 2010

MTÜ Lastekaitse Liit võtab tähtajaliselt kuni 31. dets. 2010 konkursi korras tööle projektijuhi,  kelle põhilised tööülesanded on seotud tegevuse planeerimise, juhtimise ja koordineerimisega projektis "Koolirahu" kavandatud eesmärkide elluviimisel ja arengu saavutamine projektrühma töö tulemusena Meeskonna ootused kandidaadile: Erialasena– kõrgharidus– teadmised ja kogemus haridusvaldkonnas – koolivõrgustiku tundmine– lapse õiguste alased üldteadmised– väga hea eesti keele oskus ja inglise keele oskus nii […]