Uudised

Konkurss MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liikme (tegevjuhi) kohale

30. June 2016

MTÜ Lastekaitse Liit (www.lastekaitseliit.ee) on vanim ja mõjukaim valdkondlik katusorganisatsioon, mis aitab tagada lapse õigusi ja kujundada lapsesõbralikku ühiskonda programmide, projektide ja eestkostetöö kaudu. Liit tegutseb aktiivselt paljudes siseriiklikes ja rahvusvahelistes võrgustikes. Liidule kuuluvad ka Remniku ning Pivarootsi õppe- ja puhkekeskused. MTÜ Lastekaitse Liit juhatuse liige vastutab organisatsiooni igapäevatöö ja strateegilise juhtimise eest. Tema ülesanded […]

MTÜ Lastekaitse Liidu büroo alustab täisvõimsusel tööd augustist

27. June 2016

Seoses puhkuste perioodiga alustab MTÜ Lastekaitse Liit büroo taas täisvõimsusel tööd augustis. Registreerimine tasuta nõustamistele algab augusti teisest nädalast. Abivajavast lapsest tuleb teada anda üleriigilisel tasuta ööpäevaringsel lühinumbril 116 111. Lühinumbri eesmärgiks on võimaldada kõigil isikutel operatiivselt teatada abivajavast lapsest, tagada saadud info edastamise vastavate spetsialistideni ning pakkuda lastele ja lastega seotud isikutele esmast sotsiaalset […]

Nõmmel toimus lasteaedade ohutuspäev MiniSOS

13. September 2019

http://www.pealinn.ee/newset/nommel-toimus-lasteaedade-ohutuspaev-minisos-n245570

Lastekaitse Liit pakub noortele võimalust saada stipendiumi oma ande arendamiseks!

9. September 2019

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond toetab iga-aastaselt põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, eesmärgiga laiendada võimalusi oma ande edasiarendamiseks. Personaalset stipendiumit jagatakse välja alates 2003. aastast, osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel, aga ka huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumitaotlusi võetakse vastu 1. septembrist kuni 15. oktoobrini. MTÜ Lastekaitse Liit […]

Liikmeseminar “Koos oleme tugevad”

5. September 2019

MTÜ Lastekaitse Liit on saanud KÜSKi vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava 2019. aasta taotlusvoorust toetust, et viia läbi Lastekaitse Liidu liikmetöö ja sisekommunikatsiooni arendusseminar koos Lastekaitse Liidu liikmetega. Projekti eesmärk on valmistada ette MTÜ Lastekaitse Liit sisekommunikatsiooni ja liikmetöö arendamise tegevuskava vastavalt Lastekaitse Liidu 2019-2022 strateegias püstitatud arengueesmärkidele.Eesmärgi toetamiseks viiakse läbi 6.-7.september MTÜ Lastekaitse Liidu arenguseminar Pivarootsi […]

Koolirahu kuulutatakse välja täna Narvas

1. September 2019

https://www.err.ee/975944/galerii-narvas-kuulutati-valja-koolirahu https://jarvateataja.postimees.ee/6763919/koolirahu-leping-allkirjastatakse-narvas

Lastekaitse Liit korraldab Võrus noorte mentorite teabepäeva

2. September 2019

Juuli keskel pöördus kohalik initsiatiivigrupp Lastekaitse Liidu poole, et mõelda välja variante, kuidas ühiselt aidata vabatahtlikke noori, kes sooviksid olla mentoriteks koolikiusamise all kannatavatele noortele. Sellega seoses on korraldab Lastekaitse Liit täna Võrus noorte mentorite teabepäeval. Teabepäeval jagavad teadmisi programmi “Kiusamisest vabaks!” koolide koordinaator Aleksandra Munts-Avajõe, kes räägib koolivägivalla ja kiusamise olemusest ning kuidas seda […]

Koolirahu kuulutatakse välja täna Narvas

1. September 2019

Traditsiooniline Koolirahu algavaks õppeaastaks kuulutatakse välja tänasel tarkusepäeval kell 15 Narva linnuses. Üle-eestiline koolirahu leping sõlmitakse iga õppeaasta alguses koolirahu tseremoonial MTÜ Lastekaitse Liidu, haridus- ja teadusministri, koolirahu linna esindaja, Eesti Õpilasesinduste Liidu ja MTÜ NÜ TORE vahel. „Igal aastal kuulutame välja koolirahu, et uuendada lubadust: me hoolitseme üksteise eest. Kool peab olema koht, kus […]

Sajad inimesed postitasid Eesti lasteriietefirma FB-seinale oma väikelaste fotosid koos andmetega

30. August 2019

Lastekaitse liit: lapsest postitatud fotod ja videod ei tohi last alavääristada MTÜ Lastekaitse liidu juhataja Varje Ojala sõnul peab üldiselt teise inimese foto avalikuks tegemisel küsima selleks tema nõusolekut ja seda reeglit peaks rakendama ka oma laste puhul.

Targalt internetis noorte suveseminar

28. August 2019

27.-29.augustil toimub Targalt internetis noorte suveseminar Nelijärvel. Seminaril osalevad noored, kes on huvitatud erinevatel digimaailma puudutavatel teemadel kaasa rääkima ja toetama eakaaslaste ja nooremate teadlikku ja turvalist käitumist internetis. Kolme päeva jooksul luuakse lauamänge ja küberkaitsealane võistlus õpilastele, luuakse muinasjuttude ainetel õpivideo, arutatakse erinevatel teemadel, näiteks kuidas e-poodlemise riske maandada, lunavara juhtumit lahendada või kuidas […]

Varje Ojala: Lapsi toetava süsteemi koostöö peab arenema

13. August 2019

Varje Ojala, MTÜ Lastekaitse Liit, juhataja Viimasel ajal oleme meedia vahendusel pidanud tunnistama mitmeid traagilisi alaealisi puudutavaid sündmusi. Riik on viimastel aastatel panustanud abivajava lapse toetussüsteemi arendamisse, aga sellegi poolest tõuseb taaskord küsimus, kas lapsi toetava süsteemi eri osapoolte vahel tehtav koostöö on piisav. Täna oleme Eestis olukorras, kus 31% lastest tunneb end üksikuna ja […]

Järvenpää Kunstimuuseum toob Tallinna Soome kuldaja kunstiklassikud

8. August 2019

https://kultuur.err.ee/968558/jarvenpaa-kunstimuuseum-toob-tallinna-soome-kuldaja-kunstiklassikud Näituse avamine kuulub 30. juubelit tähistava Helsingi Kunstide Öö Tallinna satelliitprogrammi, mille raames toimub koostöös Soome Instituudi, Eesti Lastekaitse Liidu ja Soome Lastekaitse Keskliiduga 15. augustil kell 16‒19 Niguliste tänava haljasalal ka näitusest inspireeritud kunstitöötuba lastele ja noortele.