MTÜ LASTEKAITSE LIIT SUVEPÄEVAD

16. June 2011

  Oled oodatud osalema MTÜ Lastekaitse Liidu suvepäevadel “MEIE” 26.-28. august 2011 Meie väärtusteks, mis MTÜ Lastekaitse Liitu ühendavad, on HOOLIVUS, AVATUS, RÕÕM. Väärtused loovad aluse ühiseks tegutsemiseks ja eesmärkide saavutamiseks, ning võimaldavad meil endil, aga ka koostööpartneritel paremini mõista organisatsiooni tegevuse lähtekohti Üldeesmärk: Aktiviseerida organisatsiooni kaudu osapoolte koostöötahet ühiskonna mõjutamiseks laste, noorte ja perede  […]

Avatud Eesti Fond ja MTÜ Lastekaitse Liit saadavad 500 last tasuta puhkama

21. June 2011

Ida-Virumaa 500 last saavad Avatud Eesti Fondi (AEF) toel suvisel koolivaheajal tasuta puhata MTÜ Lastekaitse Liidu õppe- ja puhkekeskuses Remnikul. MTÜ Lastekaitse Liit korraldab AEF-i kriisiprogrammi toetusel Ida- Virumaa vähekindlustatud perede lastele tasuta suvepuhkuse esmakordselt. Laagrivahetuse I vahetus, kus puhkab kokku 270 last, algab 20. juunil ja kestab 12 päeva. Augusti esimesel kahel nädalal veedavad […]

Järelhoolduse rakendamine aitaks asenduskodudest lahkuvatel noortel kergemini ühiskonda lõimuda

11. July 2011

Eestis viimasel ajal läbiviidud uuringud näitavad, et asenduskodude noorte ettevalmistus iseseisvaks eluks ei ole alati piisav, ning edukaks toimetulekuks on vaja noori toetada erineval moel ja tasandil. Värskelt valminud käsiraamatu „Suunised praktikutele. Asendushoolduselt lahkumine ja järelhooldus”, peaeesmärk on anda põhimõtted ja praktilised juhised selle kohta, millised on kõige tõhusamad viisid, et tagada asendushoolduselt lahkumisel ja […]

Sammud tulevikku ehk koostööpartnerite kohtumine Remniku õppe- ja puhkekeskus 04. augustil 2011

8. August 2011

4. augustil algusega kell 11.00 toimub Remnikul projekti “Tervistava suvepuhkuse programmid Ida-Viru Maakonna vaesuses elavate perede lastele suvisel koolivaheajal” raames võrgustikukohtumine. Tutvutakse laste elu- ja olmetingimustega ja laagritegevusprogrammiga, vesteldakse lastega, arutatakse probleemide põhjuseid ja lahendusvõimalusi haavatavate laste suvepuhkuse korraldamiseks järgmisteks aastateks. Ülevaate esitab Remniku õppe- ja puhkekeskus juhataja Kaja Vahar. Nõupidamine ja kohtumise kestuseks on […]

Liit: lastekaitse laagris vajaks kohta senisest tunduvalt rohkem lapsi

11. August 2011

Lastekaitse liidu Remniku puhkelaagris Peipsi ääres veedavad tänavu suvepuhkust 500 Ida-Virumaa last, kelle on sinna suunanud sotsiaaltöötajad. Selliseid toetust vajavaid kriisilapsi on spetsialistide kinnitusel tegelikult nii Ida-Virumaal kui mujal Eestis tunduvalt rohkem. Vaata video Remniku õppe- ja puhkekeskuses mängivad lapsed on kõik pärit vähekindlustatud ja vaestest peredest, kus osades on raskused tekkinud vanemate töökaotuse, teistes […]

“EELKOOLIEALISE AUTISTLIKU LAPSE ABISTAJA BAASKOOLITUS”

16. August 2011

Kui Sinu kutsumus on töötada  lastega ning Sa tead, et võiksid olla heaks kaaslaseks väga erilisele lapsele, siis ootame Sind osalema Põhja-Eesti Autismi Liidu ja Autismiabi Keskus Allisson poolt läbi viidavale koolitusele :   “EELKOOLIEALISE AUTISTLIKU LAPSE ABISTAJA BAASKOOLITUS” Koolituse sihtgrupp: inimesed, kellel on motivatsioon ja eeldused töötada erivajadusega lastega Koolituse eesmärk: anda osalejatele baasteadmised […]

Lastekaitse Liidu poolt hallatav vihjeliin on saanud üle 250 teate

18. August 2011

MTÜ Lastekaitse Liidu algatusel jaanuaris 2011 tööd alustanud vihjeliinile www.vihjeliin.ee on kuue kuu jooksul edastatud 252 teadet, millest 108 on sisaldanud viidet veebikeskkonnale, kus on esitatud laste seksuaalset ärakasutamist kujutavat materjali. Projektijuhi Malle Hallimäe sõnul on peamiselt olnud tegu veebilehtedega, mis on registreeritud välisriikides ning seega on vastav info edastatud veebilehe registreerimisjärgse asukohamaa vihjeliinile, mis […]

Koolirahu kuulutatakse välja 1. septembril Jõgeval

31. August 2011

Neljapäeval, 1. septembril kell 10.00 kuulutatakse Jõgeval välja 2011/2012 õppeaasta Koolirahu. Koolirahu väljakuulutamisel osalevad ka haridus-ja teadusminister Jaak Aaviksoo, Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees Kuldar Rosenberg ja MTÜ Lastekaitse Liit president Katrin Saks. Tseremoonia raames allkirjastavad haridus- ja teadusminister, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Lastekaitse Liidu ja Jõgeva linna esindajad Koolirahulepingu. Koolirahu on välja kuulutatud alates 1999. aastast. […]

Märka last liikluses!

12. September 2011

Kommentaar: Märka last liikluses! Murettekitav on tõdeda, et septembri esimeses dekaadis on liikluses viga saanud juba 8 alla 18-aastast last. Samuti näitavad võrreldes eelmise aastaga kasvutendentsi liiklusõnnetuste ja liikluses hukkunute koguarv. MTÜ Lastekaitse Liit kutsub liiklejaid üles suuremale tähelepanelikkusele ning märkama liikluses olevaid lapsi. Lapsed on liikluses eriti haavatavad, kuna sageli ei ole nad võimelised […]

Koolitus noorsootöötajatele: „Räägime noortega tervisest“

5. October 2011

Eesmärk: toetada noorte sotsiaalseid ja isiklikke vajadusi tervisevaldkonnas      Oodatavad tulemused: Noorsootöötajate terviseteadlikkus on suurenenud Noorsootöötajad on omandanud oskusi, kuidas suurendada  noorte terviseteadlikust ning kujundada tervist toetavaid väärtushinnanguid Noorsootöötaja on tutvunud aktiivõppe meetoditega terviseteemade käsitlemiseks noortega Sihtrühm: noorsootöötajad, noortekeskuste töötajad, huvijuhid, sotsiaalpedagoogid, lastekaitse spetsialistid, noortega töötavad spetsialistid. Lektorid: Tagli Pitsi (Tervise Arengu Instituut, ekspert); Annika Soa […]