Koolirahu ja koolirõõm 2012

1. September 2012

Head Sillamäe, Ida-Virumaa, terve Eestimaa kooliminejad! Lugupeetud õpetajad, austatud lastevanemad! Looduse lõikuskuu on läbi ja saak salves. Sel aastal on saak olnud eriti hea ja põllumehel sellest palju rõõmu. Nüüd küntakse maa uuesti üles või jäetakse puhkama. Ka kooliklasside põllulappidel hakkab idanema, võrsuma ja küpsema uute teadmiste vili. Koolirahu meeskond on aastal 2012 valinud koolirahu […]

Abivajavast lapsest saab teatada ööpäev läbi

4. September 2012

Eesti vabariigi lastekaitse seaduse kohaselt on iga inimese kohustus abi vajavast lapsest viivitamatult teatada abiandvatele organitele, tuletab lastekaitse liit meelde. Seadusest tulenevalt peavad vanemad tagama lastele turvalisuse ja järelvalve. Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng või heaolu. Laps võib vajada abi pääsemiseks võimalikust füüsilisest väärkohtlemisest. Samas võib abivajadus tuleneda ka tema sotsiaalsest […]

Loone Ots: samasoopered ja adoptiivlapsed

7. September 2012

Samasoolistele peredele tuleb anda õigus erandolukordades lapsendada, kuid see peaks juhtuma ideaalis lapse enda nõusolekul ning muid lisatingimusi arvestades, kirjutab MTÜ Lastekaitse Liit president Loone Ots Postimehe arvamusportaalis. Läinud nädalal avalikustas justiitsministeerium kooseluseaduse kontseptsiooni, mis keelab samasoopaaridel järglasi lapsendada. Siiski kaalutakse teise partneri lapse lapsendamisõigust, kui lapsel teist vanemat pole või on viimaselt vanemalikud õigused […]

ABI LASTEVANEMATELE

10. September 2012

ABI LASTEVANEMATELE Sügis 2012 Toimumiskoht: Tallinna vanalinn, Lai 31/Suutüki 1, Eesti Lastefondi ruumides. ATH tugirühm TALLINNAS eesti keeles, algusega kell 17.30 /tasuta/ 13. september 2012 kell 17.30. ATH laps klassis. 11.oktoober 2012 kell 17.30. Kuidas kool saab toetada ATH last, kodu ja kooli koostöö. 15. november 2012 kell 17.30. Toit ja ATH laps. 13. detsember […]

MTÜ Lastekaitse Liit korraldab 20.09 Jõhvis seminari “Lapse õigused meedias”

19. September 2012

Pressiteade: MTÜ Lastekaitse Liit korraldab neljapäeval, 20. septembril Jõhvis seminari „Lapse õigused meedias“, et arutada, kuidas laste ja perede lugusid kajastada lapse huvidest lähtuvalt. Seminar „Lapse õigused meedias“ toimub 20. septembril algusega kell 10.30 Ida-Viru Maavalitsuse seminarisaalis (Keskväljak 1, Jõhvi), kuhu on oodatud lastekaitsetöötajad, lastega töötavad spetsialistid ja laste ja perede lugusid kajastavad ajakirjanikud. MTÜ […]

MTÜ Lastekaitse Liidu ümarlaud “Lapse parima huvi väljaselgitamine perevägivalla juhtumites”!

21. September 2012

21.09, algusega 11.00 toimub MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel nelja “Laps perevägivalla ohvrina” lähisuhtevägivalla ümarlaudade sarja teine ümarlaud “Lapse parima huvi väljaselgitamine perevägivalla juhtumites”. ÜRO lastevägivalla uuring toob välja peresisese lastevastase vägivalla tagajärjed, milleks on World Report on violence against children (Genfi 2006)  järgi “Letaalsed ja mitteletaalsed vigastused, kognitiivsed kahjustused ja arenguhäired…Üha kasvav tõendusmaterjali hulk viitab, et kokkupuutumine vägivalla või traumaga muudab arenevat aju, […]

„101 last Toompeale“

21. September 2012

Taaskord on algamas MTÜ Lastekaitse Liidu Noortekogu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu koostööprojekt „101 last Toompeale“. Sel aastal leiab üritus aset 16.novembril Riigikogus, kui 101 noort üle Eesti saavad arutada neile olulistel teemadel, leida üles kitsaskohad ning pakkuda sobivaid lahendusi kitsaskohtade leevendamiseks. 21.korda toimuv üritus võtab sel korral luubi alla riigieksamid, tasemetööd ja ülikooli sisseastumise korra. […]

MTÜ Lastekaitse Liit saab täna 24. aastaseks!

2. October 2012

Väärtused on õnneliku lapse silmades! Hoiame seda mõttes läbi kõikide oma tegude, ning peame tähtsaimaks laste ja lastega perede heaolu Eestis. MTÜ Lastekaitse Liit, taasloodi 02. oktoober 1988.a., tegude mõju on kujundanud ühiskonnas lastesse suhtumist, lugupidamist ja heaolu tervikuna. Kõike seda on saavutatud koos, koos mõeldes, algatades, tehes. Ühiskond oma terviklikkuses on kõikidele osapooltele võimalus tegutseda […]

Lapse ärakuulamine

5. October 2012

Sotsiaalministeerium koostöös MTÜga Perede ja Laste Nõuandekeskusega korraldab järjekorras VIII lastekaitsetöötajate (oma)kogemuse- seminari, mille raames teeb MTÜ Lastekaitse Liit töötaja Kiira Nauts ettekande teemal: “Lapse ärakuulamine tsiviilkohtumenetluses vanematevahelistes hooldusõiguse vaidlustes”.

Teatejooks nälga kannatavate laste toetuseks 2012

11. October 2012

Miks ja millal seda jooksu korraldatakse? (Teatejooksu poster) Igal aastal, 16. oktoobril, maailma toidupäeval toimub teatejooks koolidele üle maailma. Lisaks võimalusele võistelda teiste samavanade lastega üle maailma pöörab jooks tähelepanu miljonitele lastele, kes surevad nälga, sest neile ei jätku toitu. Seda saaks vältida, kui probleemile pöörataks rohkem tähelepanu. Maailma toidupäeval võistlevad omavahel koolid nii Kanadast […]