Jaanika Käst: mida teha, et koolirõõmu rohkem oleks?

2. October 2019

Jaanika Käst: mida teha, et koolirõõmu rohkem oleks? Koolirõõm ja koolirahu on sõnad, mida nii õppeaasta alguses kui ka saabuva õpetajate päeva eel sagedasti kuulda on. Haridus- ja teadusministeeriumi üks peamisi märksõnu sel õppeaastal ongi keeleõppe ja digipöörde kõrval koolirahu. Selle kindlustamiseks tõhustab riik kiusuennetusprogrammide elluviimist ja annab õpetajatele suurema õiguse koolis turvalisuse tagamiseks. Koolirahu […]

Lapsevanemale: kuidas vaimselt valmistuda koolialguseks

27. September 2019

Septembrikuus alustavad lapsed lasteaia- ja kooliteed. Paljud vanemad kogevad uue õppeaasta algusega kaasnevaid rõõme aga ka muresid esmakordselt. Sügisel last lasteaeda või kooli saates mõtlevad lapsevanemad sageli esmalt lapsele ja tema toetamisele ning alles seejärel või sootuks üldse mitte iseenese tunnetele ja nendega toimetulekule. Kui lapse lasteaia- ja kooli­valmiduse osas saab nõu küsida õpetajatelt ja […]

Alushariduse lektor: raamatud saavad aidata lastel maailma asjadest paremini aru saada

26. September 2019

Lastekirjandusest rääkides mõtleme eeskätt konkreetselt lastele kirjutatud raamatutele. Silme ette kangastuvad ohtrate värviliste illustratsioonidega teosed, milledes muinasjutud, fantaasialood või tõsielul põhinevad jutukesed, mis on olnud meie lapsepõlve lahutamatu osa. Kui küsida, siis enamus inimesi mäletab oma lemmikuid lasteraamatuid, kirjutab Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi alushariduse lektor Kerstin Kööp Lastekaitse Liidu ajakirjas Märka Last. https://raamatud.postimees.ee/6787548/alushariduse-lektor-raamatud-saavad-aidata-lastel-maailma-asjadest-paremini-aru-saada

Valminud on Märka Last ajakirja erinumber “Kiusamisest vabaks!”

26. September 2019

Sügise alguse puhul on valminud ajakirja Märka last uus “Kiusamisest vabaks!” erinumber. “Mis saaks siis, kui igaüks meist peatuks ning mõtleks hetkeks, kas ja mida mina selle teemaga seoses teha saan?” on Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala juhtkirjas esitatud küsimus.“Usun, et nõustute, kui väidan, et kiusamise ennetamine ei saa olla ühekordne südametunnistusele koputamise aktsioon. Pigem […]

Lastekaitse Liit võõrustas Ukraina haridustöötajaid

25. September 2019

MTÜ Mondo korraldas sel nädalal koostöös Lastekaitse Liiduga kohtumised Ukraina Luganski haridustöötajatega. 23. septembril toimunud kokkusaamisel tutvustas Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala Ukraina delegatsioonile liidu tegevusi ja ühiskondlikku rolli ning projekti “Targalt internetis” koordinaator Malle Hallimäe rääkis internetiturvalisusest. “Meie kultuuriruum on erinev, kuid teemad ja elulised näited, millega silmitsi seisame, sageli üsna sarnased,” kommenteeris Varje […]

Teismelised kurdavad: Eesti lapsevanemad ei tunne huvi e-spordi vastu

20. September 2019

“Noored põhjendasid, miks nad ei saa kohe mängude mängimist lõpetada. Sama situatsioon on siis, kui nad tegeleksid millegi muuga – kui keegi läheb järsku vahele ning tegevus katkestatakse, tekib pahameel,” lausus Lastekaitse Liidu projekti “Targalt internetis” koordinaator Malle Hallimäe. “Mõlema osapoole mõistmist peaks rohkem olema. Mida vanemaks me saame, seda rohkem me kardame eksida. Võti […]

Noorte hinnangul kaasneb arvutimängudega ka palju positiivset

19. September 2019

Telia poolt läbi viidud värskest uuringust selgub, et kuigi suurem osa teismelisi mängib igapäevaselt arvutimänge, ei näita vanemad selle vastu üles kuigi suurt huvi. Noorte sõnum lapsevanematele on see, et nad on kaasnevatest riskidest teadlikud ning et mängimisega kaasneb ka palju positiivset. Telia Company viis sel aastal läbi Children’s Advisory Panel (CAP) uuringu, milles osales […]

September on üle-euroopaline lastele eakohase ja arendava internetisisu kampaaniakuu

17. September 2019

Septembris toimub üle-euroopaline lastele eakohase ja arendava internetisisu kampaania – Positive Online Content Campaign. Kampaania eesmärk on juhtida tähelepanu juba olemasolevatele veebilehtedele ja rakendustele, mis pakuvad lastele eakohast ja arendavat õpi- ning meelelahutuslikku sisu, aga ka kutsuda üles looma uusi rakendusi ja keskkondi lastele. Ülevaate saamiseks ning innustamaks sisuloojaid looma lastele uusi eakohaseid ja arendavaid teenuseid […]

Nõmmel toimus lasteaedade ohutuspäev MiniSOS

13. September 2019

http://www.pealinn.ee/newset/nommel-toimus-lasteaedade-ohutuspaev-minisos-n245570

Lastekaitse Liit pakub noortele võimalust saada stipendiumi oma ande arendamiseks!

9. September 2019

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond toetab iga-aastaselt põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, eesmärgiga laiendada võimalusi oma ande edasiarendamiseks. Personaalset stipendiumit jagatakse välja alates 2003. aastast, osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel, aga ka huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumitaotlusi võetakse vastu 1. septembrist kuni 15. oktoobrini. MTÜ Lastekaitse Liit […]