Noortekogu

MTÜ Lastekaitse Liit juures tegutseb 7-26 aastaseid noori koondav Noortekogu. Noortekogu loodi 2004. aasta lastekaitsepäeval, 1. juunil. Tänaseks on Noortekogu märgitud ära ka MTÜ Lastekaitse Liit põhikirjas ja moodustab olulise osa MTÜ Lastekaitse Liit töös.

Noortekogu eesmärgiks on kaasata noori neid puudutavatesse küsimustesse, luues noortele võimaluse avaldada oma arvamust erinevatel teemadel ning viia ellu erinevaid tegevusi. Nii toimus Noortekogu eestvedamisel „101 last Toompeale“ noortefoorum ja „Noorteparlament“. Koostöös Lastekaitse Liiduga on toimunud mitmeid konverentse ja üritusi, korraldatud erinevaid töötubasid ja läbi viidud koolitusi lapse õiguste ja kaasamise teemadel.

Noortekogus tegutsevad noored Tallinnast, Jõhvist, Tartust ja Võrumaalt. Noortekogu töös osalemine ei eelda üheltki noorelt varasemat osalemiskogemust või kuuluvust mõnda organisatsiooni või ühingusse. Noortekoguga ühinejalt oodatakse julgust avaldada oma arvamust ja ideid ning aktiivsust osalemaks kohtumistel, erinevatel üritustel ja töötubades-koolitustel.

Juhul, kui soovid Noortekogust rohkem teada, kirjuta aadressile liit@lastekaitseliit.ee.