Abiks ankeedi täitmisel

  • Ankeet ja taotluse lisad esita trükitult (mitte käsikirjas), A4 formaadis kirjapaberil, ühepoolsetena, köitmata ja klammerdamata.
  • Elektrooniliselt saadetud taotluste puhul digiallkirjasta ankeet. Lisadokumendid saada PDF või DOC formaadis. Koolitõendid ja akadeemilised õiendid teisenda PDF formaati.
  • Aadressireal märgi ära oma täpne postiaadress, millele saab vajadusel saata kirjalikke teateid.
  • Punktis 2 märgi allfondi nimeks Lastekaitse Liidu Fond.
  • Punktis 3 näita ära asutused või fondid, kellelt oled täiendavalt saanud raha antud projekti finantseerimiseks. Kui ei ole, jäta see väli tühjaks.
  • Punktis 4 näita ära asutused või fondid, kellele oled täiendavalt esitanud taotluse antud projekti finantseerimiseks. Kui ei ole, jäta see väli tühjaks.
  • Õpingutoetuse puhul lisa taotlusele tõend, mis tõendab sinu õppimist vastavas õppeasutuses.

Täidetud ankeedi näidist vaata SIIT.

TEADMISEKS! Posti teel laekunud taotluste korral arvestatakse postitempli kuupäeva. Hilinenud ja ilma ankeedita esitatud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta, s.t. neid ei esitata nõukogule.

Igal taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus.

Eesti Rahvuskultuuri Fondi poolt varem eraldatud stipendiumide ja toetuste aruandlus peab olema esitatud enne uue toetuse taotlemist.

Eelmisel aastal stipendiumi saanud isik ei saa esitada taotlust järgmiseks aastaks.

Lastekaitse Liidu stipendiumi jagamise tulemused avaldatakse Eesti Rahvuskultuuri Fondi ja Lastekaitse Liidu kodulehekülgedel ning ajakirjanduses. Toetuse saajale saadetakse vastav kirjalik teade.

Toetuse saajaga sõlmib Eesti Rahvuskultuuri Fond lepingu, millega stipendiumi saaja kohustub seda kasutama vastavalt taotluses esitatud eesmärkidele. Eesti Rahvuskultuuri Fondile jääb õigus toetuse osaliseks või täielikuks tagasinõudmiseks, kui selgub selle mittesihipärane kasutamine.

Taotlus saata Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil:
Lauteri 7-13 (II korrus), 10145 Tallinn
Telefon  601 3428
Vastuvõtt tööpäeviti 10.00 – 16.00
post@erkf.ee