Novembris tähistame Lapse õiguste kuud

Kogu maailmas tähistatakse 20. novembril rahvusvahelist lapse õiguste päeva. MTÜ Lastekaitse Liit tähistab kuuendat aastat koostöös erinevate koostööpartneritega novembris traditsiooniliselt Lapse õiguste kuud. mille raames juhitakse erinevate tegevuste kaudu tähelepanu ÜRO lapse õiguste konventsioonist tulenevatele põhimõtetele.

ÜRO lapse õiguste konventsiooniga liitunud riikide valitsustel on kohustus teavitada elanikkonda lapse õiguste konventsiooni sätetest. Riigid peavad aktiivselt võtma kasutusele meetmeid, et jõuda kõigi vanuserühmadeni, nii laste kui täiskasvanuteni ja riigi erinevate kogukondadeni. Lastekaitse Liit on aastakümnete vältel järjepidevalt ja süsteemselt konventsiooni ja selle põhimõtteid ühiskonnas tutvustanud.

Lastekaitse Liit keskendub 2017. aastal lisaks laste osaluse ja kaasamise temaatikale taastavale õigusele ja multidistsiplinaarsele koostööle. Fookuses on muu hulgas riigis läbi viidav reform õigusrikkumisi toime pannud lastega tegelemise osas, sealhulgas alaealiste komisjonide kaotamine ja taastava õiguse rakendamine töös alaealiste õigusrikkujatega, mille eesmärk on õigusrikkumise toime pannud alaealistega tegelemisel asendada karistusel põhinev lähenemine üha enam last ja peret toetavate meetoditega.

Lapse õiguste kuu 2017 sõnum on „Koostöös lapse heaks!“