Novembris tähistame Lapse õiguste kuud

Kogu maailmas tähistatakse 20. novembril rahvusvahelist lapse õiguste päeva. MTÜ Lastekaitse Liit tähistab seitsmendat aastat koostöös erinevate koostööpartneritega novembris traditsiooniliselt Lapse õiguste kuud, mille raames juhitakse erinevate tegevuste kaudu tähelepanu ÜRO lapse õiguste konventsioonist tulenevatele põhimõtetele.

ÜRO lapse õiguste konventsiooniga liitunud riikide valitsustel on kohustus teavitada elanikkonda lapse õiguste konventsiooni sätetest. Riigid peavad aktiivselt võtma kasutusele meetmeid, et jõuda kõigi vanuserühmadeni – nii laste kui täiskasvanuteni ja riigi erinevate kogukondadeni. Lastekaitse Liit on aastakümnete vältel järjepidevalt ja süsteemselt konventsiooni ja selle põhimõtteid ühiskonnas tutvustanud.

Seitsmendat aastat tähistab MTÜ Lastekaitse Liit koostöös erinevate koostööpartneritega novembris traditsiooniliselt Lapse õiguste kuud. Lastekaitse Liit keskendub 2018 aastal lisaks laste ja digimaailma sümbioosile (oskused, ohud, võimalused ja väljakutsed) ka laste õigusele elada vägivallavaba elu ning lapsi toetavale lapsesõbralikule lastekaitsele.
Lapse õiguste kuu sõnumiks 2018. aastal on „Lapsed muutuvas digimaailmas“.