Lapse õiguste kuu 2022

Bloki sisu kuvamiseks/peitmiseks klõpsa sinisele nupule

November on lapse õiguste kuu ning selle tähistamiseks on alates 1. novembrist avatud ning hakkab igapäevaselt täienema Lastekaitse Liidu kalender, mis on tänavu üles ehitatud õnneliku lapse puslena. Tegemist on tükikestega (pilt, sõnum, video), mida nii lapsed kui täiskasvanud üle kogu Eesti kokku toovad ning mille sisust joonistub ülevaade, mida tähendab õnnelik laps ning mis on sellega seonduvad peamised teemad. 

Kas Sina tead? Lastekaitse Liit alustas lapse õiguste kuu tähistamist aastal 2011. Vaata 2011. aasta postitustEuroopa strateegia lastele parema interneti loomiseks (BIK plus) lapsesõbraliku versiooni avaldamine Targalt internetis veebilehel.

Kas Sa tead? Esimene Euroopa strateegia lastele parema interneti loomiseks avaldati 2012. aastal.Tänavune rahvusvaheline vägivalla ja koolikiusamise vastane päev rõhutab õpetajate olulist rolli kooli muutmisel kõigile õppijatele turvaliseks paigaks.

Kas Sina tead? Seda päeva tähistati esimest korda 2020. aastal ja see on liikuv püha, mida tähistatakse iga novembrikuu esimesel neljapäeval.  “Kiusamisest Vabaks!” on Lastekaitse Liidu programm, mis ennetab riskikäitumist ja arendab lastekollektiivis kiusamist ennetavat käitumiskultuuri: lapsed suhtuvad üksteisesse sallivalt, austavalt, hoolivad kaaslasest ja sekkuvad kiusamise korral, julgedes kaitsta kaaslast, kes seda ise ei suuda;

Miks räägime koolikiusamisest? Koolivägivald võib olla laastav. Mõjutatud lastel ja noortel võib olla raske tunnis keskenduda, tundidest puududa või koolist üldse välja langeda. Sellel on negatiivne mõju akadeemilistele saavutustele ja tulevikuväljavaadetele. Ärevuse, hirmu ja ebakindluse õhkkond ei sobi kokku õppimisega ja õõnestab kõigi õppimise kvaliteeti.

Võta osa UNESCO rahvusvahelisest seminarist: 3. novembril 2022. https://www.unesco.org/en/articles/not-my-watch-international-seminar-role-teachers-preventing-and-addressing-school-violenceTargalt internetis – küberkiusamine ja õigusruum
Targalt internetis soovitused –  mida teha küberkiusamise puhul.

Kas Sa tead? Eesti veebipolitseinikud, kelle poole saab pöörduda, kui oled langenud küberkiusamise ohvriks.Lastekaitse Liit ja Noorsooteater kutsuvad lapse õiguste kuu raames 7-21aastaseid lapsi ja noori osalema videokonkursil “Minu kangelane, minu tõeline päästeingel!”

Meil kõigil on elus olnud raskemaid ja kergemaid aegu, ent kindlasti on olnud erinevatel eluperioodidel meie kõrval keegi, kes on olnud õigel ajal õiges kohas, tõeline kangelane ja päästeingel. Keegi, kes on päriselt märganud, kuulanud, mõistnud, toetanud, innustanud, andnud nõu, aidanud meil end taas üles leida ja pannud meid erilisena tundma.

Jaga meiega oma lugu oma kangelasest! Tee sellest videolugu ja saada meile!

Rohkem infot: SIIT

Üle-eestiline noorsootöö nädal 12 leiab aset 7.-13. novembrini 2022. Sel aastal on noorsootöö nädala fookuses loovus ja eneseareng. Loovus on käivitav jõud mitmesuguste noortele oluliste teemavaldkondade arendamiseks ja probleemide lahendamiseks, toetades seeläbi ka enesearengut, uute kogemuste saamist ja kogetu enda kasuks tööle panemist.

Vaata Noorsootöö nädala sündmusi: https://noorsootoonadal.ee/ Hea Eeskuju on koolinoor, kes on omaalgatuslikult ja vabast tahtest viinud (kodukandis) ellu midagi sellist, mis väärib kogu Eesti tähelepanu.

10. novembri antakse üle tunnustus tanavusele heale eeskujule, samuti märgitakse ära kõik finalistid.

Kas Sina tead? Hea Eeskuju tunnustust jagatakse juba 15.korda.Lapse õiguste kuu veebiajakiri astub sama jalga tänavuse konverentsiga ehk et olulisel kohal on tänavuse Lastekaitse Liidu aastakonverentsi teemade ja esinejate tutvustused. Ka ülejäänud sisus keskendume laste osalusele, kaasamisele ja kuulamisele ning käsitleme neid lisaks valdkonnaspetsialistidele ka näiteks algklasside õpetaja ja noorsootöötajate vaatest. Muidugi saavad sõna ka lapsed ise.Eeskujuliikumine Valge Õhupall, mille partneriks on ka Lastekaitse Liit, tähistab 11. novembril eeskujupäeva. Seoses sellega kutsume kõiki eestimaalasi üles sellel päeval osalema aktsioonis MÄRKAN EESKUJU ja võtma ühendust neid inspireerinud eeskujudega.

Sotsiaalmeedias avaldatavatele postitustele, palume lisada teemaviited: #eeskujupäev, #MärkanEeskuju, #märkame11hoiame11

Kas Sina tead? Eeskujuliikumise sümbol on valge õhupall, millel on sõnum Aga mina. Valge õhupall sümboliseerib eeskujuks olemist ja sellel olev sõnum „Aga mina“ seob eeskujuks olemise personaalselt selle esitaja ja/või kandjaga.Just Filmi lapse õiguste programm koosneb laste ja noorte elu käsitlevatest filmidest. Kõigi filmide peategelased on lapsed ja noored, kes enda sisemaailma alles avastavad. Keeruliste valikute tegemisel on neile toeks vanemad, kuid mõnikord tuleb neil olulisi otsuseid vastu võtta ka üksinda. Loomulikult rõõmustavad nad oma suurte ja väikeste kordaminekute üle ning tunnevad kurbust ebaõnnestumiste korral. Lapse õiguste filmiprogrammi on aidanud kokku panna Õiguskantsleri Kantselei, Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, Sotsiaalkindlustusamet ning Lastekaitse Liit.

Tutvu programmi ja filmidega: https://justfilm.ee/lapse-oiguste-programm-1

Kas Sina tead? Lastekaitse Liidu lapse õiguste saadikud osalesid lapse õiguste programmi žüriis ning juba kolmandat aastat aitasid lapsed ise lapse õiguste programmi koostada. Alates 2022. aasta kevadest vaatasid lapsed ise filme ja andsid tagasisidet, millised filmid võiksid programmi kuuluda. 

Lapse õiguste programm linastub Just Filmi kavas 13. Korda. 

11. novembril toimub Pimedate Ööde filmifestivali avang, mis pühendab end valgele ja valgusele, mõtestades rahu teekonda ja vajadust, küsides: “Mis on puhas meel?”. Kätte antakse Pimedate Ööde filmifestivali elutööauhind ja Bruni O’Ya noore näitleja stipendium.

JUST Filmi avamine koos lapse õiguste programmi avamisega toimub 12. novembril kell 17.00-19.30.15.-16. novembril toimub koostöös Sotsiaalkindlustusametiga Kehras Lastekaitse Liidu koolitus “Koostöös lapse heaks!” lapse heaolu toetavale multidistsiplinaarsele koostöövõrgustikule lapse tulemuslikumaks ja tõhusamaks aitamiseks. Anija valla lapse heaolu võrgusikule toimuv koolitus on järjekorras kuueteistkümnes, eelnevalt on need toimunud Viimsi, Põltsamaa, Märjamaa, Lääne-Harju, Lääne-Nigula, Viru-Nigula, Saaremaa, Valga, Haljala, Kadrina, Türi, Mustvee vallas ning Kohtla-Järvel, Pärnu ja Paide linnas. 

Koolitusele eelneva küsitlusega kaardistatakse Anija valla lapse heaolu toetav multidistsiplinaarne koostöövõrgustik, infovahetuse sujuvus ja koostöö kitsaskohad, ootused võrgustikule ja eelseisvale koolitusele, mille tulemusel kohandatakse koolitust veelgi sobilikumaks just antud kohalikule omavalitsusele. Hiljem antakse soovitusi ka omavalitsusele abivajava lapse toetamiseks tehtava töö edendamiseks ja multidistsiplinaarse võrgustiku koostöö efektiivsemaks muutmiseks.

Anija valla lapse heaolu võrgustiku spetsialiste koolitavad lastekaitse peaspetsialist ja PRIDE koolitaja Kati Valma ja kooliõde Inga Raudsepp. Koolitusel kasutatakse koolitusmooduleid, mis loodi 2016-2017 rahvusvahelise projekti MAPChiPP (Multidiciplinary Assessment and Participation of Children in Child Protection Proceedings: training program with modules and tool box, international network) raames, olles suunatud valdkondadevahelise koostöö ja lastekaitsetöö edendamisele. Koolituse teisel päeval teeb osalejatele ettekande ning toetab võrgustiku spetsialiste ka Sotsiaalkindlustusameti esindaja, kes räägib nii õigustest, juhtumikorralduse põhimõtetest, sekkumisvõimalustest kui ka sellest, millist teavet on lastekaitsetöötajal vaja teada võrgustikult.

Lastekaitse Liit peab vajalikuks multidistsiplinaarse koostöö edendamist ja lapse heaolu koostöövõrgustike koolitamist, et abivajava lapse abistamine oleks võimalikult efektiivne ja tulemuslik. Koolitus toimub Sotsiaalministeeriumi sotsiaalse partnerluse projekti “Koostöös laste ja perede heaks” raames, koostöös Sotsiaalkindlustusametiga.“Kiusamisest vabaks!” meeskond pakub programmiga liitunud haridusasutustele kasutamiseks sallivuspäeva tunnikavasid, mis on leitavad programmi koduleheküljelt eesti ja vene keeles.

Kas Sina tead? “Kiusamiseks Vabaks!” programmi üks väärtusi on sallivus.

Kas Sina tead? 1995. aastal on vastu võetud sallivuse deklaratsioon

Deklaratsioon kinnitab, et sallivus ei ole järeleandlikkus ega ükskõiksus. See on meie maailma kultuuride, väljendusvormide ja inimeseks olemise viiside rikkaliku mitmekesisuse austamine ja hindamine. Sallivus tunnustab teiste inimeste universaalseid inimõigusi ja põhivabadusi. Inimesed on loomult mitmekesised; ainult sallivus võib tagada kogukondade püsimajäämise igas maakera piirkonnas.Reedel, 18. novembril toimub ministeeriumide ühishoones Lastekaitse Liidu lapse osaluse teemaline konverents “Õnnelik laps – kuulatud, kaasatud ja mõistetud”.

Kell 9.30 algav programm keskendub Lastekaitse Liidu aasta teemale: lapse osalemisele nii ühiskonnas kui ka pereelus ning osaluse toetamisele. Konverents on suunatud eelkõige kõigile valdkonna ja vahetult lastega töötavatele spetsialistidele, kes seisavad laste õiguste eest ning toetavad laste osalust nii ühiskonnas kui ka laste heaolu valdkonnas.

Konverentsist tehakse otseülekanne veebis ja hiljem on ettekanded järelvaadatavad.

Laste osalusõigus on üks lapse õiguste põhimõtetest, mistõttu hõlmab lapse osaluse teema nii lapse õigusi kui heaolu valdkondi.

Konverentsil esinevad Eesti Vabariigi õiguskantsler Ülle Madise, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö professor Karmen Toros, Haridus- ja Noorteameti valdkonnajuht Roger Tibar, Civitta Eesti vanemkonsultant Kadri-Ann Lee, Sotsiaalministeeriumi laste õiguste nõunik Joanna Karu, Tartu ülikooli psühholoogia instituudi nooremlektor Annegrete Palu, Õiguskantsleri Kantselei laste ja noorte õiguste osakonna nõunik Andra Reinomägi, Sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juht Anna Frank, Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa, Viljandi Avatud Noortetoa juhataja ja Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse juhatuse esimees Ene Enok ning Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna nõustamisteenuste talituse peaspetsialist Tuuli-Brit Vaga. Avakõne peab Lastekaitse Liidu president Ene Tomberg.

Ettekannetes pöörame tähelepanu järgmistele teemadele: lapse õigus oma elu puudutavate otsuste tegemisel kaasa rääkida, laste ja noorte kaasamise raskused, lapse kaasamise olulisuses lapse jaoks, kuidas lastel päriselt läheb, lastekaitsetöö protsessidest ja kuidas saame tuua õnne lastekaitse õuele, lapse õigusest olla ära kuulatud – kes, kus ja kuidas? Lisaks soovitused laste ja perede toetamiseks, kui vanemal on tervise raskusi.

Toimub Roger Tibari juhtimisel paneeldiskussioon teemal “Kuidas koos laste ja noortega edasi liikuda?”

Konverentsil anname Laulumarjad muusikalise esinemise saatel üle Lastekaitse Liidu ja Eesti Noorsooteatri videokonkursi “Minu kangelane, minu tõeline päästeingel” tunnustusauhinnad parimatele videotele, mida näidatakse ka konverentsi vahepaladeks.2022. aasta Euroopa laste seksuaalse väärkohtlemise päev keskendub teemale „Tagame lapsesõbraliku õigluse Lastemajade struktuuride kaudu Euroopas”.

Kas Sa tead? Euroopa laste seksuaalse väärkohtlemise päeva tähistatakse 2015.aastast.

Kas Sa tead? Eestis avati oktoobris neljas Lastemaja – mis on Lastemaja? Loe täpsemalt SIIT


ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikkel 34 kohaselt on igal lapsel õigus olla kaitstud igasuguse seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse väärkohtlemise eest.

Väärkohtlemise vähendamisel on oluline osa ennetustegevusel –  hoia oma suhet lapsega lähedasena. Kui sul on aga kahtlus, et sinu, sinu tuttava, sõbra, kolleegi või naabri laps on sattunud väärkohtlemise ohvriks, siis teavita politseid või oma kodukoha lastekaitsetöötajat. Helistada saab ka 116 111 lasteabi infotelefoni numbril (www.lasteabi.ee).

Loe koos lapsega Lastekaitse Liidu poolt Justiitsministeeriumi toel välja antud audioraamatut “Mina olen enda oma” eesti keeles või vene keeles.Vihjeliin on MTÜ Lastekaitse Liit poolt pakutav veebipõhine tasuta teenus www.vihjeliin.ee, mis võimaldab interneti kasutajal edastada teavet internetis levivast ebaseadusliku sisuga materjalist – laste seksuaalne väärkohtlemine, laste kaubitsemine (inimkaubandus). Teabe saab edastada anonüümselt ilma teavitaja isikuandmeid välja selgitamata ja salvestamata.

Kui märkad veebis laste seksuaalset väärkohtlemist esitavat materjali, siis saad sellest anonüümselt teada anda veebilehel www.vihjeliin.ee.

Ülemaailmne laste päev pakub meist igaühele inspireerivat lähtepunkti, et propageerida, edendada ja tähistada lapse õigusi, mis väljendub dialoogides ja tegudes, mis loovad lastele parema maailma.

Kas Sa teadsid? 20.novembril tähistame lapse õiguste konventsiooni vastuvõtmist ÜROs ja jõustumist Eestis. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus võeti vastu 26.09.1991 ning konventsioon jõustus Eesti suhtes 20.11.1991.ÜRO peaassamblee poolt võeti lapse õiguste konventsioon vastu kaks aastat varem, 20.11.1989.MTÜ Lastekaitse Liit korraldab 24.11.2022 koostöös Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna ja Sotsiaalministeeriumiga sarjas “Samal poolel – lapse poolel”  XIX tasuta veebiseminari lastekaitsetöötajatele alamteemal „Laste vaimse tervise toetamine“. 

Seminare toetab Sotsiaalministeerium läbi strateegilise partnerluse projekti „Koostöös laste ja perede heaks!“, aga ka Eesti Advokatuur ja Sotsiaalkindlustusamet.

24. novembril jõustavad ja julgustavad lastekaitsetöötajaid ning toovad häid praktikaid positiivsest koostööst Sotsiaalministeeriumi vaimse tervise osakonna juhataja Anniki Lai; psühhiaater, lastepsühhiaater Piret Visnapuu-Bernadt; Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna nõustamisteenuse talitluse konsultant Annika Steinberg; Türi valla lastekaitsespetsialist Leila Suits; Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumise eestvedaja ja Peaasi.ee koolitaja Merle Purre; SA Tartu Ülikooli Kliinikumi laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juht ja lastepsühhiaater Reigo Reppo; MTÜ Oskar Alliku Kodu Juhataja ja lastepsühhiaater Anne Daniel-Karlsen.

Seminaril käsitletavad teemad on aktuaalsed ja põhinevad sihtgrupi vajadustel. Ettekannete eesmärk on anda osalevale lastekaitsetöötajale kaasa uus teadmine, oskus, tööriist ja palju muud, mida igapäevatöös kasutada. Vaimsele tervise toetamisele keskenduv seminar käsitleb Eesti vaimse tervise süsteemi uuendamist ning seminaril antakse ülevaade nii riigi vaimse tervise poliitika suundadest kui ka kogukonna tasandil inimeste vaimse tervise toetamisest. Lisaks kõneldakse kohaliku omavalitsuse võimalustest ning juhtumikorralduse läbiviimisest ennastkahjustava noorega. Eriala eksperdid jagavad ​​täiendavaid teadmisi laste vaimsest tervisest, psühholoogilise arengu häiretest, emotsionaalsetest probleemidest, peresuhete mõjust, ohumärkidest ning abistamise võimalustest.25. novembri on ÜRO nimetanud rahvusvaheliseks naiste vastu suunatud vägivalla lõpetamise päevaks (International Day for the Elimination of Violence against Women). Päeva eesmärk on teadvustada naiste vastu suunatud vägivalda, millel on mitmeid vorme – füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline ja majanduslik.

Perevägivalla toimepanijatest ülekaalukas osa on mehed, ohvritest naised. Eesti on ratifitseerinud Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivalla tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon).

Kas Sa tead? 2021. aastal 27% perevägivallakuritegudest olid lapsohvri või -pealtnägijaga.Kogume talgutega annetusi laste heaks kahel viisil:

Anneta tulumaksuvabalt – lisainfo: https://www.lastekaitseliit.ee/et/tee-lastekaitse-liidule-annetus-tulumaksuvabalt/