Taotlejale

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei saa kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi saavad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased.

Lastekaitse Liidu fondi stipendiumi taotlemiseks vajalikud dokumendid.

  • Alates 2020. aastast toimub taotlemine  Eesti Rahvuskultuuri Fondi E-ANKEEDI kaudu. Kuna lahtrid, mida vaja täita, on sellele vaatamata endiselt samad, jätame siia alles ka varasematest aastatest pärit täidetud avalduse NÄIDISE.
  • Taotluse põhjendus (miks just Sina peaksid saama rahalise stipendiumi ja kuidas Sa seda kasutaksid)
  • Vähemalt ühe soovitaja põhjendus (õpetaja, juhendaja või Sinu meeskonnakaaslane)
  • Lühiülevaade senistest saavutustest (palun kirjuta, millised on olnud Sinu edusammud, võidetud võistlused ning üritused, millest oled juba varasemalt osa võtnud)
  • Tõend vastavast õppeasutusest, huvi- või spordikoolist

TEADMISEKS!
Igalt taotlejalt võetakse vastu ainult üks taotlus ning eelmisel aastal stipendiumi saanud isik ei saa sel aastal taotlust esitada.

Stipendiumitaotlusi võetakse vastu igal aastal 1. septembrist kuni 15. oktoobrini SA Eesti Rahvuskultuuri Fond kodulehe kaudu. Stipendiume jagatakse kord aastas, novembrikuus. Vaata lisaks: Algas kandideerimine Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumile

Rahuldatud taotluste nimekiri avaldatakse ajakirjanduses, SA Eesti Rahvuskultuuri Fondi www.erkf.ee ja Lastekaitse Liidu www.lastekaitseliit.ee koduleheküljel.

Lisainfo:
Tel. 6311 128
e-post: liit@lastekaitseliit.ee
MTÜ Lastekaitse Liit