Lastekaitse Liidu Fond

1. oktoober 2015

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond on asutatud 2002. aastal eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi. Fondi asutamine sai teoks tänu Eesti ühingute Liidu ja Soome-Eesti Kaubanduskoja poolt Lastekaitse Liidule omistatud Sillaehitaja 2001 auhinnale. Kuna auhinnaga kaasnes ka rahaline preemia, otsustati seda kasutada loodava fondi algkapitalina.

Taotlusi saab esitada 01.09-15.10.2023

Lastekaitse Liidu fond toetab põhi- ja keskharidust omandavaid andekaid õpilasi, kellel on märkimisväärseid saavutusi õppetöös (aineolümpiaadid) või muul harrastataval alal (spordivõistlused, konkursid vms). Stipendium on ette nähtud osalemiseks aineolümpiaadidel, konkurssidel või spordivõistlustel; huvi-, spordi- või keeltekooli (ringi) õppemaksu tasumiseks. Stipendiumi ei või kasutada üldharidusliku erakooli õppemaksu tasumiseks ega ka õpinguteks väljaspool Eestit. Taotlusi võivad esitada põhikooli- ja gümnaasiumiastme õpilased. 

Jagamisele tuleb 6 000 eurot.

Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 300 eurot.

Taotlusi saab esitada E-ANKEEDI kaudu.

Lastekaitse Liidu fondi stipendiumidele taotlemiseks vajalikud dokumendid.

  • koolitõend või huvihariduse asutuse poolt esitatud tõend,
  • taotluse põhjendus (motivatsioonikiri),
  • eelarve,
  • soovitused.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks MTÜ Lastekaitse Liidu vanematekogule.

MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics Estonia AS meeskonda ja kliente, kes toetab 2023. aastal stipendiumisummat 5 000 euroga.

Taotlemine

Taotlusi saab esitada Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi E-ANKEEDI kaudu. Taotlused esitatakse läbivaatamiseks MTÜ Lastekaitse Liidu vanematekogule.

NB! Eesti Rahvuskultuuri Lastekaitse Liidu Fondi stipendiumi ei saa ühele lapsele taotleda kahel järejestikusel aastal.

Koostöö jõud!

MTÜ Lastekaitse Liit tänab ACE Logistics AS meeskonda ja kliente, kes on fondi toetamas juba aastast 2016 ning kes toetavad 2023. aastal stipendiumisummat 5000 euroga. Suur aitäh!

Üleskutse

Eraisikud ja firmad, kes soovivad samuti toetada andekaid noori, saavad teha annetusi Lastekaitse Liidu fondile.

Saaja: Eesti Rahvuskultuuri Fond
Swedbank EE672200221001101347
Selgitus: “Lastekaitse Liidu Fond”


Lisainfo

Lastekaitse Liit
Endla 6-18
10142 Tallinn
tel. 6311 128
e-post: liit@lastekaitseliit.ee

uudised