Lastega ja lastele 2024

6. mai 2024
Lastega ja lastele_Marko Pikkat

Lastega ja lastele 2024

Kutsume üles kõiki kohalikke omavalitsusi 1. juunil toimuvatest vahvatest lastepäeva sündmustest teada andma.

Eestis on läbi aegade armsaks traditsiooniks saanud 1. juuni pühendamine lastele, neile sel päeval suurema tähelepanu pööramine ja toredate sündmuste korraldamine, et väikesed ja juba suuremad tunneksid end sellel päeval erilisena.

1. juuni olulisus on ajas kasvanud, alates 2021. aastast on see päev lipupäev ja riikilk tähtpäev. Et lastega koosveedetud aega veelgi tähtsustada, tegid 36 organisatsiooni käesoleva aasta aprilli lõpus Riigikogule ettepaneku muuta 1. juuni nimetus lastepäevaks ja päev ise riiklikuks pühaks.

Selleks, et 1. juuni saaks imeliselt tähistatud ja kõigil lastel ning peredel oleks olemas info,  millised põnevad sündmused üle Eesti toimuvad, kutsume kõiki kohalikke omavalitsusi üles meile teada andma 1. juunil toimuvatest lastepäeva sündmustest. Lisaks julgustame kõiki lastepäeva kaarti ka oma kanalites jagama, et info jõuaks võimalikult paljude peredeni.

Teeme nii, et 1. juuni on kõigi laste päev, et iga laps on märgatud, kuulatud ja kõigil on võimalik pidupäeva sündmustest osa saada!

Aita muuta lastepäev erilisemaks ja anna oma piirkonna sündmustest teada

Kaardi vaade Google Earth’s