Küsitlus kohalikule omavalitsusele

MTÜ Lastekaitse Liit viis koostöös Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liiduga käesoleval aastal läbi kordusuuringu “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”, eesmärgiga analüüsida laste osaluse võimalusi ja kaasatust omavalitsustes ning jälgida muutusi võrreldes 2006 ja 2013 aasta uuringutulemustega.

 

Küsitlus on lõppenud. Tutvu küsitluse tulemustega vajutades SIIA