Lapsendamine

Lapsendamine tähendab vanema ja lapse vaheliste õiguste ja kohustuste tekitamist lapsendaja ja lapsendatu, st lapse vahel.
Lapsendajaks võib olla vähemalt 25-aastane isik, kes on suuteline lapsendatavat kasvatama, tema eest hoolitsema ja teda ülal pidama. Kohus võib lubada lapsendajaks olla ka nooremal täisealisel isikul.

Lapsendada võib üksnes lapse huvides.

Vähemalt 10-aastast last võib lapsendada vaid tema nõusolekul. Arvestada tuleb ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.

Vähemalt 10-aastase lapsendatu ees- ja perekonnanime võib muuta tema nõusolekul. Arvestada tuleb ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.