Lapse õiguste kuu kava 2017

Novembri kui lapse õiguste kuu raames toimub MTÜ Lastekaitse Liit eestvedamisel:

Viiakse läbi ideekonkurss lastele teemal „Koostöös lapse heaks“, kuhu oodatakse ideid,  kuidas saaks kaasa aidata, et noor ei rikuks seadust. Ideekonkursile on oodatud ideekirjeldused mistahes vormides 14-18 aastastelt lastelt ja noortelt. Rohkem infot leiad siit.

Lastekaitsetöötjatele suunatud seminar sarjast „Samal poolel – lapse poolel“ toimub 23. novembril, keskendudes lapse heaolu hindamisele (koolitaja Carla Thomas Suurbritanniast, tutvustatakse muuhulgas MAPChiPP projekti tulemusi). Järjekorras üheksas tasuta seminar toimub koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri ja Tallinna Ülikooliga.

Lastekaitse Liidu aastakonverents „Kuidas elad, Eestimaa laps? Koostöös lapse heaks“  toimub 24. novembril, kus käsitletakse taastava õiguse, spetsialistide koostöömudelite ja laste ning perede kaasamise arengusuundi ning tutvustatakse toimivaid praktikaid. Suurbritannia ja Soome spetsialistid tutvustavad multidistsiplinaarse koostöö põhimõtteid ning alaealiste õigusrikkujate kohtlemise häid toimivaid praktikaid. Konverentsi raames viib Lastekaitse Liidu Noortekogu läbi tänavaküsitluse ja koostab temaatilise videokokkuvõtte. Konverents toimub koostöös Justiitsministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ja Sotsiaalkindlustusametiga. Rohkem infot konverentsi kodulehelt.

Antakse välja veebikirja Märka Last erinumber, mis keskendub lapsesõbraliku õigusemõistmise, taastava õiguse ja multidistsiplinaarse koostöö temaatikale. Rohkem infot leiad ajakirja kodulehelt.

Osaletakse traditsiooniliselt PÖFF´il (Pimedate Ööde Filmifestival) Justfilmi raames lapse õiguse programmi koostamisel koostöös Justiitsministeeriumi, Lasteombudsmani, PÖFF´i ja Sotsiaalministeeriumiga. Programmi filmid keskenduvad erinevatel viisidel lapse õigustele. Just Filmi raames PÖFF-il esitletava lapse õiguste programmi leiad siit.

MTÜ Lastekaitse Liit viis aprillist augustini 2017 läbi kordusküsitluse “Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides”Lastekaitse Liit edastab kordusküsitlusest tulenevad soovitused omavalitsustele laste ja noorte paremaks kaasamiseks ja osalusvõimaluste loomiseks novembris. Samuti edastatakse konkreetsetele omavalitsustele küsitluses osalenud laste ja noorte ettepanekud kodukoha vaba-aja veetmise mitmekesistamise kohta (nt ettepanekud ehitada skate-park või osta noortekeskusesse uusi lauamänge)

15. novembril toimub Õiguskantsleri Kantseleis Läänemeremaade nõukogu lapse õiguste ekspertgrupi eestvedamisel arutelu lapse kehalise karistamise teemadel.Arutelus osalevad ka Lastekaitse Liit Noortekogu liikmed. Arutelu eesmärgiks on välja töötada soovitused muutmaks osalisriikide avalikkuse arvamust laste kehalise väärkohtlemise osas.

19.-23. novembril toimub Eurochild’i loodud Eurochild’i Laste Nõukogu (Eurochild Children’s Council) esimene kohtumine Brüsselis. Eestist esindab nõukogus Lastekaitse Liidu Noortekogu liige Dalia Doman.

Programmiga “Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” on tänaseks liitunud 464 Eesti lasteaeda ja 133 kooli. Novembris toimub neli „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ metoodika põhikoolitust lasteaedadele. 1. detsembril toimub seminar programmi kontaktisikutele ja koolitajatele. Rohkem infot: http://www.kiusamisestvabaks.ee

Laste elu, arengu ja heaolu tagamiseks ei piisa ainult lapse õiguste sätestamisest õigusaktides. Selleks, et lapse õiguste konventsioonis tunnustatud õigused oleks igapäevaelus igale lapsele tagatud, saame me kõik kaasa aidata. Esmalt on aga oluline, et  nii täiskasvanud kui ka lapsed oleksid teadlikud lapse õigustest ja austaksid neid.  Maailm muutub, kui seda muudetakse, ja me teeme selle muutuse koos.

Koostöös lapse heaks!