Programmi “Kiusamisest vabaks!” venekeelne kohver koolidele (sisaldab ka eestikeelset originaalversiooni)

180.00 

Kirjeldus

Väärtushinnangutest üksnes rääkimine lasteaia- ja põhikooli I astme lastele annab oodatust madalamaid tulemusi. Laste hulgas hea õhustiku loomiseks töötati Taanis välja sotsiaalsed käitumismudelid, mille edastamise metoodika koondub vanusepõhisesse kohvrisse.  Metoodiline kohver koolile on sinist värvi.  Programmi “Kiusamisest vabaks!” materjalid on koondatud kohvrisse. Kohver sisaldab materjale lastele, lastevanematele ja õpetajatele, mille eesmärk on luua kiusamist ennetav käitumiskultuur ja paremad suhted koolis.

Kooli metoodilise kohvri sisu:

 • Suur (29cm) Sõber Karu on “Kiusamisest vabaks!” sümbol, kes tuletab lastele meelde programmi nelja põhiväärtustest: sallivus, hoolivus, austus, julgus. 
 • Käsiraamat tutvustab programmi tausta, annab teavet kiusamise kohta ja kuidas programmi läbi viia. 
 • Raamat “Seda, keda puudutatakse, ei kiusata” tutvustab head puudutust õpetavat metoodikat, mille raames lapsed joonistavad üksteise seljale erinevaid elemente (nt päikest, lilli, numbreid, tähti ja muid kujundeid). 
 • Raamat “Paremad sõbrad” tutvustab vanemate ja nooremate õpilaste sõprusprogrammi.
 • Raamat “Koos õues” koosneb mängude ja õppetegevuste kirjeldustest, mida vabas õhus korraldada. 
 • Teemakaardid, millel kujutatud konkreetsed olukorrad, mis aitavad arendada vestlust lastega, kus keskseks sõnumiks on kiusamise lubamatus ja passiivsete pealtvaatajate roll kiusamise ennetamisel.
 • Artutelukaardid, millel on konkreetsed aruteluteemad, kuidas toimida tavaelus ettetulevates olukordades. Neid saab kasutada dialoogi algatamiseks kolleegidega ja lapsevanematega.
 • Väärtuste plakatid (täidetud ja täidetav), mis tutvustab programmi nelja põhiväärtust: sallivus, hoolivus, austus, julgus. Saab kasutada üles riputamiseks kohtades, kus lapsed ja lapsevanemad saavad nendega tutvuda. 
 • Plakat lastevanematele, mis sisaldab nõuanded lastevanematele kiusamise ennetamiseks. Saab kasutada üles riputamiseks kohtades, kus lapsevanemad saavad nendega tutvuda. 
 • Õppemäng “Sõber Karu”, mis on abiks tähtede ja häälikute ja tähestiku õppimisel, arvurea moodustamisel ning arvutamisel arvudega 1-25. Õppemängu abil on võimalik lapsi jagada erinevateks rühmadeks nii, et samad lapsed ei oleks alati ühes rühmas. 
 • Teabelehed lapsevanematele, mis tutvustavad lapsevanematele programmi ja nende rolli programmi rakendamisel. 
 • Metoodikat tutvustava video flaier, mis tutvustab programmi “Kiusamisest vabaks!” metoodikat ning veebilehte www.kiusamisestvabaks.ee
 • Teemapostkaardid, millel on kujutatud konkreetsed olukorrad, mis aitavad arendada analüüsimisoskust kiusamise lubamatusest ja passiivsete pealtvaatajate rollist kiusamise ennetamisel.

Koolidel ei ole kohustuslik osta väikeseid Sõber Karusid, kuid neil on see võimalus. Soovi korral telli väikesed Sõber Karud siit. Enne tellimuse vormistamist uurige lastelt, kellel on juba olemas enda isiklik väike Sõber Karu (nt lasteaiast) ning tellige õige kogus.

MTÜ Lastekaitse Liit müüb “Kiusamisest vabaks!” metoodilised vahendid ainult programmiga liitunud asutustele. Väljastame liitunud haridusasutustele metoodilise kohvri elektroonilise versiooni tasuta. Liitunud asutuste nimekirja saab vaadata siit.

Lisainfo:
www.kiusamisestvabaks.ee
kiusamisestvabaks@lastekaitseliit.ee

Kategooria:

Sulle võib meeldida ka…