Uudised ja teated

MTÜ Lastekaitse Liit võtab tööle projektijuhi

12. märts 2010

MTÜ Lastekaitse Liit võtab tähtajaliselt kuni 31. dets. 2010 konkursi korras tööle projektijuhi,  kelle põhilised tööülesanded on seotud tegevuse planeerimise, juhtimise ja koordineerimisega projektis "Koolirahu" kavandatud eesmärkide elluviimisel ja arengu saavutamine projektrühma töö tulemusena Meeskonna ootused kandidaadile: Erialasena– kõrgharidus– teadmised ja kogemus haridusvaldkonnas – koolivõrgustiku tundmine– lapse õiguste alased üldteadmised– väga hea eesti keele oskus ja inglise keele oskus nii […]

Lapsel on õigus kasvada vägivallavabas keskkonnas

10. märts 2010

MTÜ Lastekaitse LiitPressiteade10. märts 2010 Lapsel on õigus kasvada vägivallavabas keskkonnas MTÜ Lastekaitse Liit on seisukohal, et laste füüsilise karistamise sõnaselgekeeld lastekaitse seaduses edendab positiivseid ja vägivallatuidlastekasvatusviise.  Laps vajab kasvamiseks soojust, hellust ja turvatunnet. Lapsevanemadsoovivad, et nende lastest kasvaksid enesekindlad, vastutustundlikud,empaatilised ja vägivallatud inimesed. Löömine ja karjumine aga takistavadselliste eesmärkide saavutamist. Et lapse ebasoovitavat käitumist muuta, […]

Toimetulekutoetust peab tõstma

8. märts 2010

MTÜ Lastekaitse Liidu pressiteade: toimetulekutoetust peab tõstma  Vabatahtlikke organisatsioone ühendav MTÜ Lastekaitse Liit leidis eilsel kohtumisel, toimetulekutoetuste tõstmine puudustkannatavatele peredele on hädavajalik.  MTÜ Lastekaitse Liit kutsus eile üle riigi kokku lastekaitsjad, et kaardistada hetkeolukord, sest lapsi puudutav ametlik statistika on enamasti kriisieelne ega kajasta tegelikkust. Lastekaitse Liidu presidendi Katrin Saksa sõnul pidasid liikmesorganisatsioonide esindajad kõige olulisemaks […]

Pressiteade: Riik vajab laste õiguste edendamiseks uut strateegiat

4. märts 2010

Lastekaitse Liidu presidendi Katrin Saksa sõnul nõuab laste üha halvenevolukord uut laste õiguste tagamise strateegiat. Hetkel puudub riigil niikoordineeritud tegevus kui ka ühine arusaam eesmärkidest, leiavadlastekaitsjad. Riigikogu 11. veebruari avalikul istungil " Laste õiguste tagamisestrateegia (LÜTS 2004-2008) tulemused ja arengusuunad", jäi LastekaitseLiidu hinnangul edusammude kõrval kõlama ka sisulise koostöö formaalsuserinevate institutsioonide vahel, tegevuste hajusus ning […]

Arutelupäev laste vaesuse teemal

4. märts 2010

Projekti "Eestkostealane programm Lastekaitse Liidu võimekuse suurendamiseks" raames KUTSUB MTÜ LASTEKAITSE LIIT TEID ARUTELUPÜEVALE TEEMAL "LASTE VAESUS"  Sihtrühm:  Kõneisikud, liikmesorganisatsioonide liikmed, toetajad, auliikmed: ca 30 inimestKuupäev:  5. märts 2010Koht:   MTÜ Lastekaitse Liit Koolituskeksus, Endla 4, VI korrusAlgus:  kell 11.00Lõpp:  kell 15.30Registreerimine: hiljemalt 01.märtsiks 2010  kella 15.00-ks, liit@lastekaitseliit.eeInfo:   Helika Saar tel.: 6311128, juhi abi  Transport: Lastekaitse Liidu poolt hüvitatakse […]

MTÜ Lastekaitse Liidu 2009. aasta peamised tegevused

2. märts 2010

o       Algatused ja koordineeritud koostöö laste ombudsmani institutsiooniloomiseks.  o       Kõneisikute ettevalmistus eestkostetööks kohtadel. o       Vabatahtliku lastekaitsetöö tunnustamise traditsiooni loomine. o       Koolitused alushariduse õppekava edendamiseks sh. Ühise Mure meetodirakendamine koolides. o       Konkursid positiivse vanemluse toetamiseks ja suveprogrammid lastekooliks ettevalmistamiseks.

Gordoni Perekool nüüd ka Tartus ja Rakveres

1. märts 2010

Sild õnnelikumate peresuhete poole Perekeskus Sina ja Mina kutsub uutesse Gordoni Perekooli grupidesse Tallinnas, Tartus ja Rakveres.Gordoni Perekool on nagu sild vanema ja lapse vahel. Kui see on pehkinud ja katki, on raske teiseni jõuda ja tunda rõõmu rahuldustpakkuvast suhtlemisest. Samuti tuleb aeg-ajalt silda teha tugevamaks või natuke ümber ehitada, et see muutuvas ajas vastu […]

Perekeskus Sina ja Mina pakub nüüdsest ka venekeelset nõustamist!

1. märts 2010

Perekeskus Sina ja Mina teatab, et nüüdsest on internetinõustamine kättesaadav ka vene keeles. Anonüümses foorumikeskkonnas saab nõu küsida psühholoogidelt ja perenõustajatelt. Nõustamine on kõigile tasuta.Eestikeelne perefoorum on alates 2004. aastast aidanud sadu inimesi ja tõestanud end efektiivse esmase nõustamise kohana.  Sõbralikus õhkkonnas on võimalik arutada probleemide üle üheksa alateema all.  Foorum aitab:– Kui lapse käitumine valmistab […]

Konkurss – Aasta 2009 MTÜ Lastekaitse Liidu liige

9. veebruar 2010

Lastekaitseühenduse arendavad tegevuseda) liikmeskonna suurendamine;b) kohaliku omavalitsuse või maakonna tasandil lastekaitseühenduse tugigruppide (koostöö-võrgustike) loomine, juhtimine ja koordineerimine (lastekaitseliikumise kandepinna laiendamine)c) koostöö teiste MTÜ-dega, kirikuga, pensionäride ühendusega jne;d) laste- ja noorte kaasamine vabatahtlikku tegevusesse;e) uudsed algatused lastekaitsetegevuses Lastekaitseühenduse tegevuse teadvustamine ja jäädvustaminea) maakonna- ja vallalehes artiklite avaldamine, ning kajastused LKÜ´st meedias; b) kroonika olemasolu (lastekaitseühenduse arengulugu […]

Rakveres Koolirahu sümboolikakonkursi tööde näitus

4. veebruar 2010

Pressiteade: Rakvere Teatri kohvikus avati 2.veebruaril Koolirahu sümboolikakonkursiparimate tööde näitus   Lastekaitse Liit tegi 1. septembril 2009.a. Rakveres Koolirahuväljakuulutamisel Rakvere Linna koolidele ettepaneku korraldada Koolirahurändsümboolika konkurss. Koolirahu programm toetab kooli eneseinitsiatiivi koolikeskkonnast tulenevate probleemide lahendamisel,propageerides rõõmsameelset ja turvalist koolikeskkonda, kus kõigil onmeeldiv olla. Koolirahu sümbol on siil. Seega olid konkursile oodatudkõikide Rakvere koolide õpilaste ja […]