Uudised ja teated

Perede tasuta õigusabi järele püsib suur nõudlus

4. aprill 2013

Tänavu esimeses kvartalis nõustati heategevusliku projekti „Hea nõu lastega peredele“ raames Tallinnas ja Hiiumaal kokku 44 abivajajat. Advokatuuri ja Lastekaitse Liidu koostöös on advokaadid alates 2010. aastast abistanud pereõiguse vallas ligi 500 inimest, teatas advokatuur. Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg ütles, et lisaks Tallinnale toimuvad nõustamised nüüd Skype’i teel ka Hiiumaal ning kvartali kokkuvõte näitab suure […]

„Lastekaitsesüsteemi tõhustamine: Norra kogemused ja Eesti väljakutsed“

2. aprill 2013

Keda huvitavad riigi sammud laste ja perede heaolu parandamiseks järgmistel aastatel, võiks vaadata nüüd ja kohe otseülekannet seminarist „Lastekaitsesüsteemi tõhustamine: Norra kogemused ja Eesti väljakutsed“. Seminaril tutvustatakse nii Eestis kui Norras toimuvaid arenguid oma lastekaitsesüsteemide tugevdamisel. Vaadata saab siit:

MTÜ Lastekaitse Liit alustas Ida-Virumaal laste õiguste monitoorimist projektiga „Lapse hääl!“

19. märts 2013

Märtsist alustas MTÜ Lastekaitse Liit kaheaastast projekti Ida-Virumaal, mille raames monitooritakse laste õigusi mitmete erinevate seminaride, töötubade, foorumteatri jt aktiivsete tegevuste abil. Projekti eesmärgiks on ühiskonnas edendada teadlikkust lapse õigustest ja lapse õiguste olukorrast, kaasates kohalikku elanikkonda. Projekti metoodika on välja töötatud ja eelnevalt edukalt ellu viidud Moldova Laste õiguste Infokeskuse poolt (Child Rights Information […]

Insafe võrgustik arutab Tallinnas, kuidas muuta internet lastele ja noortele paremaks keskkonnaks

12. märts 2013

Täna algab Tallinnas Meriton Grand Conference & Spa Hotellis kolmepäevane Euroopa 30 riigi Turvalise Interneti Keskust ühendava Insafe võrgustiku kohtumine. Keskaegse vanalinna läheduses asuv toimumiskoht on ideaalne kontrast asetleidvatele arutlustele, kuna Insafe’i liikmed vaatavad tulevikku, planeerimaks tegevusi, millega muuta Internetti lastele ja noortele paremaks. Kohtumise pearõhk on digitaalsel pädevusel, kuna digitaalsed suhtlusvahendid ja 24/7 arvutikasutus […]

Riik peab tõhustama järelvalvet asenduskodudes elavate laste õiguste üle!

6. märts 2013

Viimaste päevade uudised asenduskodudes elavate laste õiguste rikkumise osas viitavad taaskord selgelt asjaolule, et vananeva elanikkonnaga Eestis, kus väärtustatakse laste sünnitamist, tuleb rohkem tähelepanu pöörata sellele, kuidas lapsed üles kasvavadja ühiskonnaliikmetena toime tulevad.MTÜ Lastekaitse Liit ootab huviga riigi ja omavalitsuste järgmisi samme seoses värskete Õiguskantsleri tähelepanekutega, tagamaks laste turvaline ja täisväärtuslik areng asenduskodudes. Oskus hoolitseda […]

Eestkosteorganisatsioonid nõuavad hasartmänguseaduse muutmise seaduse sisuanalüüsi

28. veebruar 2013

Eesti laste ja perede eestkosteorganisatsioonid kogunesid, et arutada omapoolset nägemust seoses hasartmänguseaduse muutmise seadusega, millega üllatuslikult soovitakse muuhulgas likvideerida Hasartmängumaksu Nõukogu.  Üheskoos valmis pöördumine Vabariigi Presidendile, õigukantslerile, Riigikogule, rahandusministeeriumile, sotsiaalministeeriumile, haridus- ja teadusministeeriumile ning Vabariigi Valitsusele. „Oleme seisukohal, et hasartmängumaksu seadus ja selle rakendus moodustab olulise osa laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õiguste […]

Head lasteraamatud 2012 on selgunud!

26. veebruar 2013

MTÜ Lastekaitse Liidu eestvedamisel valisid lastekirjanduse eksperdid 2012. a ilmunud uudiskirjanduse hulgast taas kord välja parimad lasteraamatud. Lasteraamatuid ilmub palju. Vanematel on raske eristada nende hulgast väärtkirjandust. Seepärast hakkas MTÜ Lastekaitse Liit 2009. a kevadel välja andma „Hea raamatu” märki, mis aitab lapsevanematel uudiskirjanduses orienteeruda. “Hea lasteraamat õpetab õigeid väärtusi ja näitab nende rakendumist elus […]

Perede tasuta õigusnõustamine jõuab Skype’i teel Hiiumaale

12. veebruar 2013

Hiiumaa pered saavad alates märtsist tasuta õigusnõustamist ka Skype’i vahendusel. «Kuna kümnendi alguses käisid mandri advokaadid õigusküsimustes Hiiumaal nõustamas, siis tekkis advokatuuril mõte proovida Hiiumaal ka pereõiguse projektiga. Nii leitigi lahendus, mis lubab vahetult anda õigusnõu, kuid mida ei sega näiteks Tallinna advokaatide ning Hiiumaa inimeste geograafiline vahemaa,» ütles advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg. Lahendusega tulid […]

Täna tähistatakse Turvalise interneti päeva

5. veebruar 2013

Täna, 5. veebruaril tähistatakse Insafe võrgustiku initsiatiivil kümnendat korda turvalise interneti päeva. Päeva raames tõstetakse enam kui 100 riigis fookusesse laste ja noorte turvalisem interneti kasutamine. Sel aastal pööratakse turvalise interneti päeva juhtmõtte „Suhtle mõistlikult“ kaudu tähelepanu noore netikasutaja õigustele ja kohustustele internetis. „Oleme laste ja tegelikult ka täiskasvanute veebikasutusest rääkinud nüüd juba tubli seitse […]

Euroopa Komisjon kuulutab multimeedia valdkonnas välja üleeuroopalise auhinnavõistluse teemal „Sisserändajad Euroopas”

4. veebruar 2013

Brüssel, 1. veebruar 2013 Missugune on sisserändajate roll ja nende koht Euroopas? Euroopa Komisjon kutsub kõigi 27 liikmesriigi ja Horvaatia kõrgkoolide kunsti, graafika ja kommunikatsiooni eriala tudengeid mõtisklema sisserändajate panuse üle Euroopa ühiskonnas. Üleeuroopalisel auhinnavõistlusel osalemiseks peaksid tudengid looma kunstiteose, mis väljendab nende arusaama rollist, mida sisserändajad meie elus mängivad. Komisjon soovib edendada konstruktiivset arutelu ja […]