Uudised ja teated

Arvamus Vabariigi Valitsuse korralduse „Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõule

12. jaanuar 2021 Sotsiaalministeeriumile 12. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Sotsiaalministeeriumile omapoolse arvamus Vabariigi Valitsuse korralduse „Heaolu arengukava 2023–2030 koostamise ettepaneku heakskiitmine“ eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Sotsiaalministeerium on koostamas perioodiks 2023-2030 uut Heaolu arengukava. Lastekaitse Liit palub käesolevat arvamust lugeda koos Siseministeeriumile esitatud arvamusega „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030” eelnõule (kiri nr 1-8-2/21/5), rõhutades ühtlasi kahe arengukava [...]

Arvamus „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030“ eelnõule

11. jaanuar 2021 Siseministeeriumile ja Kultuuriministeeriumile 11. jaanuari 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Siseministeeriumile ja Kultuuriministeeriumile omapoolse arvamuse „Rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava 2021-2030“ eelnõule. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit tunnustab arengukava väljatöötamisel tehtud töö eest, kuid on hämmingus, et vastavalt lisa 4. toodud arengukava maksumuse prognoosile on kestliku Eesti (eesmärk lapse- ja peresõbralik Eesti elukeskkond, aidates muuhulgas kaasa eesti rahvuse, keele [...]

Arvamus perelepitusseaduse eelnõu projektile

8. jaanuar 2021 Rahvastikuministrile 8. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Rahvastikuministrile omapoolse arvamuse perelepitusseaduse eelnõu projektile. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit avaldab heameelt, et riik võtab ette reaalseid samme ühtlustatud perelepituseteenuse loomiseks, kuna perelepitusteenuse laialdasem kasutamine aitab tagada ka Põhiseaduse § 27 kolmandast lõikest tulenevat vanemate õigust ja kohustust kasvatada oma lapsi ja hoolitseda nende eest. Eelnõu projektis ja kaasuvates dokumentides [...]

Haridus- ja Teadusministeerium eraldab koolidele arvutite soetamiseks täiendava toetuse

6. jaanuar 2021 Haridus- ja Teadusministeerium eraldab Lastekaitse Liidule täiendava toetuse summas 300 000 eurot, mille abil soetatakse Eestimaa koolidesse kasutatud arvuteid, mida õpilastele välja laenutada. Foto: Katerina Holmes, Pexels Detsembri alguses toetas Haridus- ja Teadusministeerium Lastekaitse Liitu 100 000 euroga, mille abil katta novembri seisuga kaardistatud abivajadus, enam kui 300 arvutit. Lisatoetusega kokku on Haridus- ja Teadusministeerium [...]

Arvamus psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõule

6. jaanuar 2021 Riigikogu sotsiaalkomisjonile 6. jaanuaril 2021 esitas MTÜ Lastekaitse Liit Riigikogu sotsiaalkomisjonile omapoolse arvamuse psühhiaatrilise abi seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu 303 SE menetlemisele Riigikogus. Kokkuvõte arvamusest Lastekaitse Liit rõhutab jätkuvalt, et tegusid on vaja, et kõik lapsed ja noored üle Eesti saaksid õigeaegselt ja ilma täiendavate piiranguteta vajalikku psühhiaatrilist abi. Ilma, et neil oleks [...]

Ilmus Märka Last veebiajakirja lapse õiguste kuu erinumber

29. detsember 2020 Valmis Lastekaitse Liidu Märka Last veebiajakirja lapse õiguste kuu erinumber, mille kaastoimetajateks olid sel korral noored ise. Ajakiri võtab kokku tänavuse lapse õiguste kuu tegevused ning toob kokku mitmed olulised lapsi puudutavad teemad. Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala: "Käesolev lapse õiguse kuule pühendatud veebiajakiri “Märka Last” on igas mõttes eriline. Näiteks selles osas, et võrdväärselt [...]

Kahe tänavuse Lastekaitse Liidu Fondi stipendiaadi lugu

23. detsember 2020

Suured õnnesoovid tänavustele Lastekaitse Liidu Fondi stipendiaatidele, keda on kokku 15. Toetuslepingud kogusummas 8200 eurot on sõlmitud ning ametlikud õnnesoovid koos pakki lisatud jõuluüllatusega kõigil kenasti käes. Fondi suurtoetaja ACE Logistics Estonia tegi kahe noore kohta ka tutvustava loo. Lilian Hindrikson – Põlvamaa tütarlaps, kelle suureks kireks on muusika Gert Martin Savitsch – Noormees, kes […]

E-smaspäeva annetuse abil komplekteeritud Kaitseministeeriumi kingitud 87 arvutit jõudsid Narva

22. detsember 2020 Kaitseministeerium kinkis Lastekaitse Liidu vahendusel koolilastele arvutid, mis jõudsid eile Narva. Eelmisel nädalal E-Kaubanduse Liidu annetuse ja vabatahtliku IT-abimehe Hannes Kelleri abil õpilaste jaoks koolitööks stardivalmis pandud 87 arvutit toimetab abivajajateni Narva Linnavalitsus. Arvutite pealelaadimine ja Narva poole teele panemine. Foto: Ireen Kangro “Lahkuvast aastast on saanud kõigi valdkondade, sealhulgas hariduse, väljakutsete aasta. Sel aastal [...]

Eesti võitis ISPCAN kongressi korraldusõiguse 2022. aastal

17. detsember 2020 Eesti võitis õiguse korraldada Tallinnas iga-aastane ISPCAN (International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect) Euroopa kongress. 2022. aasta juunis toimuvale üritusele oodatakse 600 rahvusvahelist delegaati. 4-päevane kongress „Lastekaitse kõige haavatavamatele lastele ja peredele“ („Child Protection for the Most Vulnerable Children and Families“) keskendub vaimsele tervisele, laste seksuaalsele ja muule väärkohtlemisele, lähisuhtevägivallale, lastele [...]

Algas kandideerimine Lastekaitse Liidu noortekogu vabavõrgustikku

16. detsember 2020

Lastekaitse Liidu noortekogu on loomas üle-eestilist vabavõrgustikku, mis on ühenduslüliks Eestimaa laste ja noorte reaalse hetkeolukorra ja arvamuse ning erinevate organisatsioonide ja otsustajate vahel. Piltlikult öeldes on see suur nõuandev kogu, kus igaüks saab panustada lähtuvalt oma isiklikest kogemustest ja teemadest, mis talle südamelähedased. Endast on oodatud märku andma 7-18-aastased lapsed ja noored, kes usuvad, […]